1 Corinto 10:1-33

  • Ang Israel paandam nga halimbawa (1-13)

  • Paandam batok sa diosdios (14-22)

    • Lamesa ni Jehova, lamesa sang mga demonyo (21)

  • Kahilwayan kag pasunaid sa iban (23-33)

    • ‘Himua ang tanan para sa Dios’ (31)

10  Mga kauturan, luyag ko nga mahibaluan ninyo nga ang tanan naton nga katigulangan ginlandungan sang panganod+ kag sila tanan nagtabok sa dagat.+  Sila tanan ginbawtismuhan subong mga sumulunod ni Moises paagi sa panganod kag sa dagat,  kag sila tanan nagkaon sang pareho nga espirituwal nga pagkaon+  kag sila tanan nag-inom sang pareho nga espirituwal nga tubig.+ Kay nag-inom sila halin sa espirituwal nga igang nga nagsunod sa ila, kag ina nga igang amo ang Cristo.+  Apang, ang Dios wala mahamuot sa kalabanan sa ila, amo nga ginpamatay sila sa kamingawan.+  Ini nga mga hitabo nangin mga halimbawa sa aton, agod indi kita maghandum sang makahalalit nga mga butang, subong sang ginhimo nila.+  Indi man kita magsimba sa mga diosdios, subong sang ginhimo sang iban sa ila; subong sang nasulat na: “Nagkaon kag nag-inom ang katawhan, kag nagpangalipay sila.”+  Indi man kita maghimo sang seksuwal nga imoralidad,* subong sang ginhimo sang iban sa ila, amo nga 23,000 sa ila ang napatay sa isa ka adlaw.+  Indi man naton pag-ibutang sa pagtilaw si Jehova,*+ subong sang ginhimo sang iban sa ila, amo nga napatay sila paagi sa mga man-ug.+ 10  Indi man kita mangin palakumod, subong sang ginhimo sang iban sa ila,+ amo nga napatay sila paagi sa manuglaglag.+ 11  Ining mga butang nga natabo sa ila nangin halimbawa, kag ginsulat ini subong paandam sa aton+ nga nagakabuhi sa katapusan sang sistema sang mga butang. 12  Gani ang nagahunahuna nga nagatindog mag-andam nga indi sia matumba.+ 13  Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala maagihan sang iban.+ Apang ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan,+ apang kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini.+ 14  Gani, mga hinigugma ko, indi kamo magsimba sa mga diosdios.+ 15  Mga mahinantupon kamo, gani magpamat-od kamo kon bala ang akon ginasiling husto ukon indi. 16  Ang kopa sang pagpakamaayo nga ginapasalamatan naton sa Dios, indi bala ini pagpakig-ambit sa dugo sang Cristo?+ Ang tinapay nga ginatipiktipik naton, indi bala ini pagpakig-ambit sa lawas sang Cristo?+ 17  Isa lang ang tinapay, gani bisan madamo kita, isa lang kita ka lawas,+ kay kita tanan nagapakig-ambit sa isa lang ka tinapay. 18  Tan-awa ninyo ang undanon nga Israel: Indi bala ang mga nagakaon sang mga halad mga manug-ambit sa halaran?+ 19  Ano ang buot ko silingon? Nga ang ginahalad sa diosdios importante, ukon nga ang diosdios importante? 20  Indi; kundi ang buot ko silingon amo nga ang mga butang nga ginahalad sang mga pungsod, ginahalad nila sa mga demonyo kag indi sa Dios;+ kag indi ko luyag nga makig-ambit kamo sa mga demonyo.+ 21  Indi mahimo nga mag-inom kamo sa kopa ni Jehova* kag sa kopa sang mga demonyo; indi mahimo nga magkaon kamo sa “lamesa ni Jehova”*+ kag sa lamesa sang mga demonyo. 22  Ukon ‘ginapaimon bala naton si Jehova’?*+ Mas makusog bala kita sangsa iya? 23  Ang tanan nga butang ginatugot* sa akon, apang indi tanan nga butang mapuslanon. Ang tanan nga butang ginatugot sa akon, apang indi tanan nga butang makapalig-on.+ 24  Ang tagsatagsa indi dapat maghunahuna sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iban.+ 25  Mahimo ninyo nga kaunon ang bisan ano nga ginabaligya sa balaligyaan sang karne, nga wala nagapangusisa bangod sang inyo konsiensia, 26  kay “ang duta iya ni Jehova* kag ang tanan nga yara sa sini.”+ 27  Kon may indi tumuluo nga mag-agda sa inyo kag luyag man ninyo magkadto, kauna ninyo ang bisan ano nga ginhanda para sa inyo, nga wala nagapangusisa bangod sang inyo konsiensia. 28  Apang kon may magsiling sa inyo, “Ginhalad ini sa mga diosdios,” indi kamo magkaon bangod sa nagsiling sini agod wala sing konsiensia nga matublag.+ 29  Indi ang imo konsiensia ang buot ko silingon, kundi ang konsiensia sang nagsiling sini. Bisan pa may kahilwayan ako, indi ko luyag nga hukman ini suno sa konsiensia sang iban.+ 30  Kon pakalainon ako sang iban bangod sang pagkaon ko sang ginpasalamatan ko sa Dios, indi na ako magkaon sini.+ 31  Gani, bisan nagakaon kamo ukon nagainom ukon bisan ano ang inyo ginahimo, himua ang tanan para sa himaya sang Dios.+ 32  Likawi ninyo ang pagpasandad sa mga Judiyo kag sa mga Griego kag sa kongregasyon sang Dios,+ 33  subong nga gintinguhaan ko man nga pahamut-an ang tanan nga tawo sa tanan nga butang. Wala ko ginahunahuna ang akon kaugalingon nga kaayuhan+ kundi ang kaayuhan sang madamo, agod maluwas sila.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “puede.”
Tan-awa ang Apendise A5.