1 Corinto 14:1-40

  • Dulot sa pagtagna kag paghambal (1-25)

  • Pagtilipon suno sa kahimusan (26-40)

    • Papel sang mga babayi sa kongregasyon (34, 35)

14  Panikasugi ninyo nga magpakita sang gugma, apang padayon nga tinguhai* ang espirituwal nga mga dulot halin sa Dios, ilabi na ang pagpanagna.+  Kay ang tawo nga may dulot sa paghambal sing lainlain nga lenguahe, wala nagahambal sa mga tawo kundi sa Dios, kay wala sing tawo nga makahangop+ bisan pa nagahambal sia sang sagrado nga mga likom+ paagi sa espiritu.  Apang ang nagapanagna nagapabakod kag nagapalig-on kag nagalugpay sa mga tawo paagi sa iya ginahambal.  Ang nagahambal sang lainlain nga lenguahe nagapabakod sang iya kaugalingon, apang ang nagapanagna nagapabakod sang kongregasyon.  Luyag ko nga kamo tanan maghambal sang lainlain nga lenguahe,+ apang mas luyag ko nga magpanagna kamo.+ Sa pagkamatuod, ang nagapanagna labaw pa sa nagahambal sang lainlain nga lenguahe, luwas lamang kon ginapatpat* niya ini, agod mapabakod ang kongregasyon.  Mga kauturan, kon magkadto ako dira karon sa inyo kag maghambal sang lainlain nga lenguahe, makabulig bala ini sa inyo? Agod mabuligan ko kamo dapat magahambal ako sa inyo paagi sa bugna+ ukon sa ihibalo+ ukon sa tagna ukon sa panudlo halin sa Dios.  Pareho man ini sa wala sing kabuhi nga mga butang nga nagapagua sang tunog kaangay sang plawta ukon arpa. Kon indi maathag ang pagpatunog sang mga nota, paano mahibaluan kon ano ang ginatokar sa plawta ukon sa arpa?  Kay kon indi maathag ang pagpatunog sa trumpeta, sin-o ang magahanda para sa inaway?  Subong man, kon indi mahangpan ang inyo ginahambal nga lenguahe, paano mahibaluan ang inyo ginahambal? Pareho lang nga nagahambal kamo sa hangin. 10  May madamo nga lenguahe sa kalibutan, kag ang tanan may kahulugan. 11  Kay kon indi ko mahangpan ang ginahambal, mangin dumuluong ako sa nagahambal, kag ang nagahambal mangin dumuluong sa akon. 12  Amo man kamo, sanglit ginahandum gid ninyo ang mga dulot sang espiritu, tinguhai ninyo nga mangin bugana sa mga dulot nga makapabakod sa kongregasyon.+ 13  Gani ang nagahambal sang lainlain nga lenguahe magpangamuyo nga mapatpat* niya ini.+ 14  Kay kon nagapangamuyo ako sa lainlain nga lenguahe, nagapangamuyo ako bangod sang dulot sang espiritu, apang indi ko ini mahangpan. 15  Ano ang dapat ko himuon? Magapangamuyo ako paagi sa dulot sang espiritu, apang sang pangamuyo nga akon mahangpan. Magaamba ako sang pagdayaw paagi sa dulot sang espiritu, apang sang ambahanon sang pagdayaw nga akon mahangpan. 16  Kay kon indi, kon ginadayaw mo ang Dios paagi sa dulot sang espiritu, paano makasiling ang kinaandan nga tawo sang “Amen” sa imo pagpasalamat, kay indi niya mahangpan ang imo ginasiling? 17  Matuod, matahom ang imo pagpasalamat, apang ang iban wala mapalig-on. 18  Nagapasalamat ako sa Dios nga nagahambal ako sang mas madamo nga lenguahe sangsa inyo. 19  Apang, sa kongregasyon maayo pa nga maghambal ako sang lima ka tinaga nga mahangpan, agod mahimo ko matudluan* ang iban, sangsa napulo ka libo nga tinaga sa lenguahe nga indi mahangpan sang iban.+ 20  Mga kauturan, indi kamo maghunahuna kaangay sang bata,+ kundi mangin kaangay kamo sang lapsag tuhoy sa kalainan,+ kag maghunahuna kamo kaangay sang hamtong.+ 21  Nasulat na sa Kasuguan: “‘Paagi sa lenguahe sang mga dumuluong kag sang mga estranghero magahambal ako sa sini nga katawhan, apang indi sila gihapon magpamati sa akon,’ siling ni Jehova.”*+ 22  Gani ang paghambal sing lainlain nga lenguahe indi tanda para sa mga tumuluo kundi para sa mga indi tumuluo,+ samtang ang pagpanagna indi para sa mga indi tumuluo, kundi para sa mga tumuluo. 23  Gani kon ang bug-os nga kongregasyon nagatipon kag tanan sila nagahambal sang lainlain nga lenguahe, kag may magtambong nga ordinaryo nga mga tawo ukon mga indi tumuluo, indi bala sila magsiling nga mga buang kamo? 24  Apang kon tanan kamo nagapanagna kag kon may magtambong nga isa ka indi tumuluo ukon ordinaryo nga tawo, ang inyo ginasiling mangin sabdong sa iya kag mapahulag sia nga usisaon sing maayo ang iya kaugalingon. 25  Ang mga likom sang iya tagipusuon mangin hayag sa iya. Tungod sini magahapa sia kag magasimba sa Dios, kag magasiling: “Ang Dios yara gid sa inyo.”+ 26  Mga kauturan, ano ang dapat ninyo himuon? Kon nagatipon kamo, ang iban may salmo, ang iban nagapanudlo, ang iban may bugna, ang iban nagahambal sang lainlain nga lenguahe, kag ang iban nagapatpat.+ Himua ninyo ang tanan para pabakuron ang isa kag isa. 27  Kag kon may maghambal sang lainlain nga lenguahe, dapat duha ukon tatlo lang gid, kag indi sila magdungan, kag dapat may isa nga magpatpat.*+ 28  Apang kon wala sing manugpatpat,* dapat nga maghipos sia sa kongregasyon kag maghambal sa iya kaugalingon kag sa Dios. 29  Pahambala ang duha ukon tatlo ka manalagna,+ kag ang iban maghangop sang kahulugan sini. 30  Apang kon may makabaton sing bugna samtang nagatipon kamo, maghipos anay ang nagahambal. 31  Sa sini nga paagi, tanan kamo makabulosbulos sa pagpanagna, agod ang tanan makatuon kag mapalig-on.+ 32  Kag ang mga dulot sang espiritu sa mga manalagna dapat gamiton nila sa husto nga paagi. 33  Kay ang Dios indi Dios sang kagamo, kundi sang paghidait.+ Kaangay sang kahimtangan sa tanan nga kongregasyon sang mga balaan, 34  ang mga babayi maghipos sa mga kongregasyon, kay wala sila ginatugutan sa paghambal.+ Sa baylo, magpasakop sila,+ subong sang ginasiling man sang Kasuguan. 35  Kon may butang nga wala nila mahangpan, sa balay na lang nila sila magpamangkot sa ila bana, kay makahuluya para sa isa ka babayi nga maghambal sa kongregasyon. 36  Halin bala sa inyo ang pulong sang Dios, ukon kamo lang bala ang nakabaton sini? 37  Kon ang isa nagahunahuna nga sia manalagna ukon may dulot sang espiritu, dapat niya batunon nga ang mga ginsulat ko sa inyo sugo sang Ginuo. 38  Apang kon ang isa magbalewala sini, sia man balewalaon.* 39  Gani mga kauturan ko, panikasugi ninyo nga magpanagna,+ apang indi ninyo pagdumilii ang iban nga maghambal sing lainlain nga lenguahe.+ 40  Kundi himua ninyo ang tanan sing nagakaigo kag suno sa kahimusan.*+

Footnote

Ukon “nga pangitaa sing makugi.”
Ukon “ginabadbad.”
Ukon “mabadbad.”
Ukon “matudluan paagi sa hambal.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “magbadbad.”
Ukon “manugbadbad.”
Ukon mahimo, “kon ang isa ignorante, magapabilin sia nga ignorante.”
Ukon “sa mahim-ong nga paagi.”