Roma 7:1-25

  • Gin-ilustrar ang kahilwayan sa Kasuguan (1-6)

  • Nahibaluan ang sala paagi sa Kasuguan (7-12)

  • Ang pagpakigbato sa sala (13-25)

7  Mga kauturan, wala bala kamo makahibalo, (kay nagahambal ako sa mga nakahibalo sang kasuguan) nga ang Kasuguan nagapakaagalon sa isa ka tawo samtang nagakabuhi sia?  Halimbawa, ang minyo nga babayi ginahigot sang kasuguan sa iya bana samtang buhi ang iya bana; apang kon mapatay ang iya bana, nahilway na sia sa kasuguan sang iya bana.+  Gani, kon magpamana sia sing iban nga lalaki samtang buhi pa ang iya bana, makihilahion sia.+ Apang kon mapatay ang iya bana nahilway na sia sa kasuguan sang iya bana, gani indi sia makihilahion kon magpamana sia sing iban nga lalaki.+  Gani mga kauturan ko, nahigot man kamo sa Kasuguan. Apang paagi sa halad* sang Cristo nahilway na kamo* kag nangin iya kamo sang Cristo+ nga nabanhaw,+ agod makahimo kita sing mga butang nga nagahimaya sa Dios.+  Kay sang nagakabuhi pa kita suno sa kailigbon sang unod, nagpanghikot sa aton lawas* ang makasasala nga mga kailigbon nga nangin maathag tungod sang Kasuguan agod makahimo kita sing mga butang nga nagaresulta sa kamatayon.+  Apang karon nahilway kita sa Kasuguan+ bangod wala na ini sing gahom sa aton. Gani mangin ulipon kita indi bangod ginatuytuyan kita sang Kasuguan,+ kundi mga ulipon kita bangod ginatuytuyan kita sang espiritu.+  Kon amo, ano ang aton isiling? Sala bala ang Kasuguan? Indi gid! Kay wala ko kuntani mahibaluan kon ano ang sala kon indi tungod sa Kasuguan.+ Halimbawa wala ko kuntani mahibaluan kon ano ang pagkamahamkunon kon ang Kasuguan wala magsiling: “Indi ka maghamkon.”+  Apang bangod sang sugo, nahibaluan ko kon ano ang sala kag nagahimo gali ako sang tanan nga sahi sang pagkamahamkunon, kay kon wala sang kasuguan ang sala patay.+  Ang matuod, sang wala ang kasuguan nagalaum ako nga mabuhi. Apang sang nag-abot ang sugo, nahibaluan ko kon ano ang sala, gani nadula ang akon paglaum nga mabuhi.+ 10  Kag ang sugo nga nagadul-ong sa kabuhi,+ nahibaluan ko nga nagdul-ong sa kamatayon. 11  Kay bangod sang sugo, nahibaluan ko kon ano ang sala, kag ginpatalang ako kag ginpatay sini. 12  Gani ang Kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, matarong, kag maayo.+ 13  Gani, ang maayo bala nagresulta sa akon kamatayon? Wala gid! Apang ang sala nagresulta gid sa akon kamatayon. Paagi sa butang nga maayo, napatay ako bangod sang sala agod mapakita kon ano ang sala.+ Kag ginpakita sang kasuguan nga ang sala malain gid.+ 14  Kay nahibaluan naton nga ang Kasuguan espirituwal, apang ako undanon, nga ginbaligya agod mangin ulipon sang sala.+ 15  Kay indi ko mahangpan ang akon ginahimo. Kay ang luyag ko, wala ko ginahimo, apang ang ginadumtan ko amo ang akon ginahimo. 16  Apang, kon ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, nagaugyon ako nga ang Kasuguan maayo. 17  Apang karon indi na ako ang nagahimo sini, kundi ang sala nga yara sa akon.+ 18  Kay nahibaluan ko nga ako undanon kag wala sing maayo sa akon; kay ang handum sa paghimo sing maayo yari sa akon, apang indi ko mahimo ang akon ginahandum.+ 19  Kay ang maayo nga luyag ko wala ko ginahimo, apang ang malain nga indi ko luyag amo ang akon ginahimo. 20  Karon, kon ginahimo ko ang indi ko luyag, indi na ako ang nagahimo sini, kundi ang sala nga yara sa akon. 21  Gani, nakita ko ini nga kasuguan sa akon kahimtangan: Kon luyag ko himuon ang husto, ang malain yari sa akon.+ 22  Sa akon tagipusuon, nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Dios,+ 23  apang nakita ko sa akon lawas* ang isa pa ka kasuguan nga nagapakig-away sa kasuguan sang akon hunahuna.+ Ini nga kasuguan amo ang sala+ nga yara sa akon lawas* kag ginakontrol ako sini. 24  Makaluluoy gid ako! Sin-o ang makaluwas sa akon sa lawas nga nagadul-ong sa sini nga kamatayon? 25  Nagapasalamat ako sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo! Gani, sa akon hunahuna ulipon ako sa kasuguan sang Dios, apang sa akon lawas sa kasuguan sang sala.+

Footnote

Sa literal, “lawas.”
Sa literal, “napatay na kamo sa Kasuguan.”
Sa literal, “mga bahin.”
Sa literal, “mga bahin.”
Sa literal, “mga bahin.”