Roma 3:1-31

  • ‘Dios nagahambal sing matuod’ (1-8)

  • Judiyo kag Griego yara sa idalom sang sala (9-20)

  • Matarong paagi sa pagtuo (21-31)

    • Wala makalab-ot sa himaya sang Dios (23)

3  Ano ang bentaha sang isa ka Judiyo, ukon ano ang kapuslanan sang pagtuli?  Madamo ang bentaha. Una sa tanan, gintugyan sa ila ang sagrado nga mga pulong sang Dios.+  Kon ang iban kulang sing pagtuo, nagakahulugan bala ini nga indi na masaligan sang tawo ang Dios?  Indi gid ina matabo! Nagahambal sing matuod ang Dios,+ bisan pa masapwan nga butigon ang tagsa ka tawo,+ subong sang nasulat na: “Matarong ang imo ginasiling kag kon may isumbong sila batok sa imo, pamatud-an mo nga sala sila.”+  Apang, kon nagahimo kita sing malain, marealisar sang mga tawo nga matarong ang Dios. Gani nagakahulugan bala ina nga indi matarong ang Dios kon ginasilutan niya kita? (Amo sina ang ginahunahuna sang iban nga mga tawo.)  Indi gid ina matabo! Matarong ang Dios. Kay kon indi, paano niya hukman ang kalibutan?+  Apang kon bangod sang akon pagbinutig, mahibaluan nga matuod ang ginasiling sang Dios kag bangod sini dayawon sia sang mga tawo, ngaa ginatawag pa ako sang Dios nga makasasala?  Kag ngaa indi kita magsiling, subong sang ginbutangbutang sang iban nga mga tawo nga ginasiling kuno naton, “Himuon naton ang malain agod maggua ang maayo”? Ang paghukom batok sa sini nga mga tawo nagahisanto sa katarungan.+  Ano ang masiling naton? Mas maayo bala ang aton kahimtangan? Indi gid! Kay ginsumbong na naton nga ang mga Judiyo kag ang mga Griego yara tanan sa idalom sang gahom sang sala;+ 10  subong sang nasulat na: “Wala sing tawo nga matarong, wala gid sing bisan isa;+ 11  wala sing bisan isa nga may paghangop; wala sing bisan isa nga nagapangita sa Dios. 12  Ang tanan nga tawo nagsipak sa husto nga dalan, sila tanan nangin wala sing pulos; wala sing bisan isa nga nagapakita sing kaayo, wala gid bisan isa.”+ 13  “Ang ila baba daw kaangay sang bukas nga lulubngan; ang ila dila madaya.”+ “Ang dalit sang dalitan nga mga man-ug yara sa ila mga bibig.”+ 14  “Kag ang ila baba puno sang pagpakamalaut kag akig nga mga pulong.”+ 15  “Ang ila mga tiil nagadalidali sa pagpatay.”*+ 16  “Pirme nila ginalaglag kag ginapaantos ang mga tawo, 17  kag wala nila mahibaluan ang dalan sang paghidait.”+ 18  “Wala sila sing kahadlok sa Dios.”+ 19  Karon nahibaluan naton nga ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan, ginapatuhoy sa mga nagatuman sa Kasuguan, agod maghipos ang tagsa ka baba kag ang bug-os nga kalibutan takus nga silutan sang Dios.+ 20  Gani wala sing isa* nga pakamatarungon sa atubangan niya paagi sa paghimo sing mga buhat nga ginapatuman sang kasuguan,+ kay ang kasuguan nagahatag sing sibu nga ihibalo kon ano ang sala.+ 21  Apang nangin maathag karon nga ang matarong nga panindugan sa atubangan sang Dios sarang matigayon indi paagi sa pagtuman sa Kasuguan.+ Ginsambit man sang Kasuguan kag sang mga Manalagna ini nga kamatuoran.+ 22  Ining matarong nga panindugan sa atubangan sang Dios sarang matigayon paagi sa pagtuo kay Jesucristo kag para ini sa tanan nga may pagtuo. Kay wala sing ginapasulabi sa ila.+ 23  Kay ang tanan nakasala kag wala makalab-ot sa himaya sang Dios.+ 24  Ginapakamatarong sila sang Dios bangod sang gawad nga ginhatag ni Cristo Jesus+ agod maluwas sila. Isa ini ka wala sing bayad nga dulot+ bangod sang iya wala tupong nga kaayo.+ 25  Ginhatag sia sang Dios subong isa ka dulot para sa pagpasag-uli*+ paagi sa pagtuo sa iya dugo.+ Ini agod ipakita ang iya pagkamatarong, bangod nagpaumod ang Dios kag ginpatawad niya ang mga sala nga nahimo sang mga tawo sang una, 26  kag agod ipakita man ang iya pagkamatarong+ sa sini nga tion, kon ginapakamatarong niya ang tawo nga nagatuo kay Jesus.+ 27  Kon amo, makapabugal bala ang isa ka tawo? Indi gid. Ano nga kasuguan ang nagapugong sa iya nga magpabugal? Amo bala ang kasuguan nga nagasiling nga importante ang iya ginahimo?+ Indi, kundi ang kasuguan nga nagasiling nga dapat may pagtuo sia. 28  Kay masiling naton nga ang tawo ginapakamatarong paagi sa pagtuo kag indi paagi sa mga buhat nga nahisanto sa kasuguan.+ 29  Ukon sia bala Dios sang mga Judiyo lamang?+ Indi bala Dios man sia sang mga tawo sang mga pungsod?+ Huo, sang mga tawo man sang mga pungsod.+ 30  Bangod ang Dios isa lamang,+ pakamatarungon niya ang natuli+ kag ang wala matuli nga mga tawo+ tungod sang ila pagtuo. 31  Kon amo, ginadula bala naton ang kasuguan tungod sang aton pagtuo? Wala! Sa baylo, ginasakdag naton ang kasuguan.+

Footnote

Sa literal, “pagpaagay sing dugo.”
Sa literal, “unod.”
Ukon “pagtumbas.”