Roma 15:1-33

  • Abiabiha ang kada isa subong sang ginhimo sang Cristo (1-13)

  • Si Pablo alagad sang pungsod (14-21)

  • Plano nga paglakbay ni Pablo (22-33)

15  Apang, kita nga mabakod sing pagtuo dapat magbulig sa mga maluya sing pagtuo+ agod mabatas nila ang mga butang nga mabudlay para sa ila, kag indi lang ang nagapahamuot sa aton ang himuon naton.+  Himuon sang kada isa sa aton kon ano ang maayo sa iya isigkatawo, agod pabakuron sia.+  Kay bisan ang Cristo wala magpahamuot sa iya kaugalingon,+ kundi subong sang nasulat na: “Ang mga pagtamay sang mga nagatamay sa imo nagtupa sa akon.”+  Kay ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton.+ Nagahatag ini sa aton sing paglaum+ bangod ining Kasulatan nagabulig sa aton sa pagbatas+ kag nagapabakod sa aton.  Kabay pa nga ang Dios nga nagapabakod sa aton kag nagabulig sa aton sa pagbatas maghatag sa inyo sing panghunahuna nga pareho sang iya ni Cristo Jesus,  agod may paghiusa+ nga himayaon ninyo sa isa ka tingog* ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo.  Gani abiabiha* ninyo ang isa kag isa,+ subong nga gin-abiabi man kamo sang Cristo,+ agod mahimaya ang Dios.  Luyag ko mahibaluan ninyo nga ang Cristo nangin alagad sang mga natuli+ agod ipakita nga matuod pirme ang ginasiling sang Dios kag agod pamatud-an nga matuod ang mga ginsaad sang Dios sa ila mga katigulangan,+  kag agod himayaon sang mga pungsod ang Dios tungod sa iya kaluoy.+ Subong sang nasulat na: “Amo kon ngaa dayawon ko ikaw sa tunga sang mga pungsod kag magaamba ako sing mga pagdayaw sa imo ngalan.”+ 10  Kag sa liwat nagasiling sia: “Magkasadya kamo nga mga pungsod upod sa iya katawhan.”+ 11  Kag nagasiling pa sia: “Dayawa si Jehova,* tanan kamo nga mga pungsod, kag dayawon sia sang tanan nga katawhan.”+ 12  Kag sa liwat si Isaias nagsiling: “Magaabot ang gamot ni Jesse,+ ang isa nga magatindog agod maggahom sa mga pungsod;+ sia ang lauman sang mga pungsod.”+ 13  Kabay pa nga ang Dios nga nagahatag sing paglaum maghatag sa inyo sing kalipay kag paghidait bangod sang inyo pagtuo sa iya, agod mapabakod* pa ang inyo paglaum paagi sa gahom sang balaan nga espiritu.+ 14  Ako mismo kumbinsido man tuhoy sa inyo, mga kauturan ko, nga madamo kamo sing ihibalo kag nagahimo man kamo sing madamo nga maayo nga butang, kag may ikasarang kamo sa paglaygay* sa isa kag isa. 15  Apang, may pila ka butang nga ginsulat ko sa inyo sing prangka, subong pahanumdom liwat sa inyo, bangod sang wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa akon sang Dios. 16  Gintangdo niya ako nga mangin isa ka alagad ni Cristo Jesus agod ibantala ang maayong balita sang Dios sa mga pungsod.+ Ginahimo ko ining balaan nga hilikuton+ agod buligan ang mga pungsod nga mangin isa ka kalahamut-an nga halad sa Dios. Kag ginapakabalaan sang balaan nga espiritu ini nga halad. 17  Gani malipayon ako bangod isa ako ka disipulo ni Cristo Jesus kag ginahimo ko ang hilikuton sang Dios. 18  Kay indi ako mangahas sa paghambal sing isa ka butang kon indi ini tuhoy sa mga butang nga ginhimo sang Cristo paagi sa akon agod mangin matinumanon ang mga pungsod. Ginhimo niya ini paagi sa akon pulong kag buhat, 19  kag paagi man sa gahom sang mga tanda kag makatilingala nga mga butang,+ kag paagi sa gahom sang espiritu sang Dios, amo nga nabantala ko ang maayong balita tuhoy sa Cristo halin sa Jerusalem tubtob sa Ilirico.+ 20  Sa sini nga paagi, ginhimo ko ang akon labing masarangan nga indi pag-ibantala ang maayong balita sa mga lugar diin nabatian na ang ngalan sang Cristo, agod indi ako magtukod sa sadsaran sang iban nga tawo; 21  apang gintinguhaan ko nga himuon ang suno sa nasulat na: “Ang mga wala pa masugiran tuhoy sa iya makakilala sa iya, kag ang mga wala pa makabati tuhoy sa iya makahangop.”+ 22  Amo sini kon ngaa madamo nga beses nga wala ako makakadto sa inyo. 23  Apang wala na ako karon sing teritoryo nga wala mabantalaan sa sini nga mga rehiyon, kag madamo na nga tuig* nga luyag ko gid magkadto sa inyo. 24  Gani, nagalaum ako nga kon maglakbay ako pakadto sa Espanya, makahapit anay ako sa inyo agod makigkita sa inyo kag maupdan ninyo ako bisan sa malip-ot lang nga distansia sang akon paglakbay pakadto didto, sa tapos makaupod kamo sa malip-ot nga tion. 25  Apang makadto anay ako sa Jerusalem agod mag-alagad sa mga balaan.+ 26  Kay ang mga kauturan sa Macedonia kag Acaya malipayon nga naghatag sing amot para sa imol nga mga balaan sa Jerusalem.+ 27  Matuod, malipayon nga ginhimo nila ini, apang daw utang nila ini sa ila; kay kon ang mga pungsod nag-ambit sa espirituwal nga mga butang sini nga mga balaan, may utang man sila nga mag-amot para sa ila materyal nga mga kinahanglanon.+ 28  Gani kon madul-ong ko na sa ila ini nga amot,* mahapit anay ako sa inyo antes ako magkadto sa Espanya. 29  Dugang pa, nakahibalo ako nga kon mag-abot ako sa inyo, dala ko ang madamo nga mga pagpakamaayo halin sa Cristo. 30  Karon ginapalig-on ko kamo, mga kauturan, paagi sa inyo pagtuo sa aton Ginuong Jesucristo kag paagi sa gugma nga ginahatag sang espiritu, nga magpangamuyo man kamo sing hanuot sa Dios para sa akon, subong sang ginahimo ko,+ 31  nga luwason ako+ sa mga tawo sa Judea nga wala nagatuo kay Jesus kag batunon sang mga balaan sa Jerusalem ang akon pag-alagad,+ 32  agod mag-abot ako sa inyo suno sa kabubut-on sang Dios nga may kalipay kag makapahuway ako kaupod ninyo. 33  Kabay pa nga ang Dios nga nagahatag sing paghidait mangin kaupod ninyo tanan.+ Kabay pa.*

Footnote

Sa literal, “baba.”
Ukon “batuna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “mag-awas.”
Ukon “paghatag sing instruksion.”
Ukon mahimo, “kag pila na ka tuig.”
Sa literal, “bunga.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.