Roma 4:1-25

  • Si Abraham ginkabig nga matarong bangod sa pagtuo (1-12)

    • Amay sang may pagtuo (11)

  • Saad nabaton paagi sa pagtuo (13-25)

4  Kon amo sina, ano ang masiling naton nga natigayon ni Abraham, nga aton katigulangan?  Halimbawa, kon si Abraham ginpakamatarong bangod sang iya mga binuhatan, may rason sia sa pagpabugal, apang indi sa atubangan sang Dios.  Kay ano ang ginasiling sang kasulatan? “Nagtuo si Abraham kay Jehova,* kag bangod sini ginkabig sia nga matarong.”+  Ang suhol sang tawo nga nagaobra wala ginakabig bilang regalo,* kundi bilang utang sa iya.  Apang ang tawo nga wala nagasalig sa iya mga binuhatan kundi nagatuo sa Dios, ginakabig nga matarong bisan pa makasasala sia.+  Nagahambal man si David tuhoy sa kalipay sang tawo nga ginakabig sang Dios nga matarong, bisan pa ang iya mga binuhatan indi suno sa kasuguan:  “Malipayon ang mga tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad kag ang ila mga sala gintabunan;  malipayon ang tawo nga ang iya sala indi pag-isipon ni Jehova.”*+  Kon amo, ini bala nga kalipay para lamang sa natuli nga mga tawo, ukon para man sa wala matuli nga mga tawo?+ Kay nagasiling kita: “Bangod sa pagtuo ni Abraham ginkabig sia nga matarong.”+ 10  San-o sia ginkabig sang Dios nga matarong? Sang natuli na sia ukon sang wala pa sia matuli? Ginkabig sia sang Dios nga matarong sang wala pa sia matuli. 11  Ginsilingan sia sang Dios nga magpatuli. Isa ini ka tanda*+ agod ipakita nga matarong sia bangod sang iya pagtuo sang wala pa sia matuli. Gani nangin amay sia sang tanan nga may pagtuo+ bisan pa wala sila matuli, kag ginkabig sila sang Dios nga matarong; 12  kag agod mangin amay sia sang natuli nga kaliwat, indi lamang sang mga nagapatuli kundi sang mga nagasunod gid sa sina nga pagtuo. Amo sina ang pagtuo sang aton amay nga si Abraham+ bisan sang wala pa sia matuli. 13  Kay wala nabaton ni Abraham ukon sang iya kaliwat* ang saad nga mangin manunubli sang kalibutan+ paagi sa pagsunod sa kasuguan, kundi paagi sa iya pagtuo kay ginkabig sia sang Dios nga matarong tungod sa iya pagtuo.+ 14  Kay kon ang nagasunod sa kasuguan amo ang mga manunubli, mangin wala sing pulos ang pagtuo kag ang saad. 15  Ang matuod, ang resulta sang Kasuguan amo ang kaakig sang Dios,+ apang kon wala sing kasuguan, wala man sing paglapas.+ 16  Nabaton ni Abraham ang saad bangod sang iya pagtuo, kag pagpakita man ini sang wala tupong nga kaayo sang Dios.+ Gani nabaton man sang iya kaliwat*+ ini nga saad. Indi lamang ang nagasunod sa Kasuguan ang nakabaton sang saad, kundi ang may pagtuo man pareho kay Abraham nga amo ang amay naton tanan.+ 17  (Subong ini sang nasulat na: “Ginhimo ko ikaw nga amay sang madamo nga pungsod.”)+ Natabo ini sa atubangan sang Dios kag nagtuo si Abraham sa Dios, bangod ginabuhi niya ang mga patay kag ang mga butang nga wala pa matabo, ginasiling niya nga daw natabo na.* 18  Bisan wala na sing rason nga maglaum, naglaum sia kag nagtuo nga mangin amay sia sang madamo nga pungsod. Nagtuo sia suno sa ginsiling: “Mangin pareho sini ang imo kaliwat.”*+ 19  Bisan pa wala magluya ang iya pagtuo, ginkabig niya ang iya lawas nga daw patay na (kay mga 100 ka tuig na ang iya edad),+ kag nahibaluan man niya nga indi na makabata* si Sara bangod tigulang na sia.+ 20  Apang bangod sa saad sang Dios, nagtuo sia nga wala gid sing pangduhaduha; kundi nangin mabakod sia bangod sang iya pagtuo, kag ginhimaya niya ang Dios 21  kag kumbinsido gid sia nga tumanon sang Dios ang iya ginsaad.+ 22  Gani, “bangod sini ginkabig sia nga matarong.”+ 23  Apang ang ginsiling, “bangod sini ginkabig sia nga matarong,” wala ginsulat para lamang sa iya,+ 24  kundi para man sa aton, nga pagakabigon nga matarong, bangod nagatuo kita sa Iya nga nagbanhaw kay Jesus nga aton Ginuo.+ 25  Ginpatay si Jesus tungod sa aton mga paglapas+ kag ginbanhaw sia agod makabig kita nga matarong.+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “isa ka buhat sang wala tupong nga kaayo.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “garantiya; kompirmasyon.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon mahimo, “ginapaluntad niya ang mga butang nga wala nagaluntad.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “baw-as.”