Roma 5:1-21

  • Napasag-uli paagi sa Cristo (1-11)

  • Kamatayon paagi kay Adan, kabuhi paagi sa Cristo (12-21)

    • Sala kag kamatayon naglapnag (12)

    • Buhat sang pagpakamatarong (18)

5  Gani, karon nga ginpakamatarong na kita tungod sang aton pagtuo,+ huptan naton ang aton paghidait* sa Dios paagi sa aton Ginuong Jesucristo,+  nga paagi man sa pagtuo sa iya makapalapit kita sa Dios agod mabaton naton ang wala tupong nga kaayo, nga ginabaton naton subong;+ kag magkalipay* kita bangod sa paglaum nga matigayon naton ang himaya sang Dios.  Indi lamang ina, magkalipay* man kita samtang yara sa mga kabudlayan,+ kay nahibaluan naton nga ang kabudlayan nagaresulta sa pagbatas;+  ang pagbatas naman, sa kahimtangan nga nahamut-an sang Dios;+ ang kahimtangan naman nga nahamut-an sang Dios, sa paglaum,+  kag ang paglaum wala nagaresulta sa kapaslawan;+ bangod ginagamit sang Dios ang iya balaan nga espiritu nga ginahatag niya sa aton agod ipakita nga ginahigugma niya kita.+  Kay sa pagkamatuod, samtang maluya pa kita,+ napatay ang Cristo para sa indi diosnon nga mga tawo sa gintalana nga tion sang Dios.  Kay halos wala sing bisan sin-o nga manginmatay para sa isa ka matarong nga tawo; apang para sa maayo nga tawo, ayhan may handa nga manginmatay.  Apang ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa pagtugot nga mapatay ang Cristo para sa aton samtang makasasala pa kita.+  Gani, bangod ginpakamatarong na kita sang Dios paagi sa dugo sang Cristo,+ makapat-od kita nga ang ginhimo niya magaluwas sa aton sa kaakig sang Dios.+ 10  Kay kon sang kaaway pa kita sang Dios napasag-uli kita sa iya paagi sa kamatayon sang iya Anak,+ daw ano pa gid nga maluwas kita paagi sa iya kabuhi, karon nga napasag-uli na kita. 11  Indi lamang ina, nagakalipay man kita sa Dios paagi sa aton Ginuong Jesucristo, nga paagi sa iya napasag-uli na kita karon sa Dios.+ 12  Gani paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala,+ kag naglapnag ang kamatayon sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.+ 13  Kay ang sala yara na sa kalibutan sang wala pa ang Kasuguan, apang wala sing masumbong nga nakasala kon wala sing kasuguan.+ 14  Apang, ang kamatayon naggahom subong hari halin kay Adan tubtob kay Moises, bisan sa mga wala makahimo sing sala nga pareho sang paglapas ni Adan. Si Adan may kaanggid sa isa nga magaabot.+ 15  Apang ang resulta sang dulot indi pareho sa resulta sang paglapas. Kay bangod sa paglapas sang isa ka tawo madamo ang napatay, apang ang wala tupong nga kaayo sang Dios kag ang iya wala sing bayad nga dulot naghatag sa madamo nga tawo+ sing bugana* nga pagpakamaayo! Ginhatag niya ining dulot upod ang wala tupong nga kaayo paagi sa isa ka tawo+ nga si Jesucristo. 16  Subong man, ang resulta sang dulot indi pareho sa resulta sang sala sang isa ka tawo.+ Kay ang isa ka paglapas nagresulta sa pagpakamalaut sa tanan nga tawo,+ apang sa tapos makasala ang madamo nga tawo, naghatag ang Dios sing dulot nga nagresulta sa pagpakamatarong sa ila.+ 17  Kay kon bangod sa paglapas sang isa ka tawo ang kamatayon naggahom subong hari,+ makapat-od kita nga ang mga tawo mabuhi kag maggahom subong hari+ paagi sa isa ka tawo nga si Jesucristo!+ Ini bangod nakabenepisyo sila sa bugana nga wala tupong nga kaayo sang Dios kag sa dulot nga nagapakamatarong+ sa ila. 18  Gani, subong nga ang isa ka paglapas nagresulta sa pagpakamalaut sa tanan nga tawo,+ ang isa ka buhat sang pagpakamatarong nagresulta man sa pagpakamatarong sa tanan nga tawo+ para sa kabuhi.+ 19  Kay subong nga paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo madamo ang nangin makasasala,+ paagi man sa pagkamatinumanon sang isa ka tawo madamo ang mangin matarong.+ 20  Ginhatag sang Dios ang Kasuguan agod marealisar sang mga tawo ang ila mga sala.+ Apang sang nakahimo sing madamo nga sala ang mga tawo, labi pa nga ginpakita sang Dios ang iya wala tupong nga kaayo sa ila. 21  Sa ano nga katuyuan? Subong nga ang sala kag kamatayon naggahom subong hari,+ gani ang wala tupong nga kaayo sang Dios nagagahom man subong hari agod mapakamatarong niya ang mga tawo, kag mabaton nila ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo.+

Footnote

Ukon mahimo, “may paghidait kita.”
Ukon mahimo, “nagakalipay.”
Ukon mahimo, “nagakalipay.”
Ukon “nagaawas.”