Roma 13:1-14

  • Pagpasakop sa awtoridad (1-7)

    • Ang pagbayad sing buhis (6, 7)

  • Ang gugma amo ang katumanan sang Kasuguan (8-10)

  • Maggawi pareho sang paggawi kon adlaw (11-14)

13  Ang tagsa ka tawo* dapat magpasakop sa mas mataas nga mga awtoridad,+ kay wala sing awtoridad nga indi halin sa Dios;+ ginbutang sang Dios ang mga awtoridad sa ila nagkalainlain nga palangakuan.+  Gani, ang tawo nga nagapamatok sa awtoridad nagapamatok sa kahimusan sang Dios; kag ang mga nagapamatok sa sini pagahukman.  Kay ang mga nagadumala ginakahadlukan, indi sang mga nagahimo sing maayo, kundi sang mga nagahimo sing malain.+ Gani, luyag mo bala nga indi mahadlok sa awtoridad? Maghimo ka sing maayo+ kag dayawon ka sang mga may awtoridad;  kay mga alagad sila sang Dios para sa imo kaayuhan. Apang kon nagahimo ka sing malain, dapat ka mahadlok, kay may katuyuan kon ngaa may gahom sila sa pagsilot paagi sa espada. Mga alagad sila sang Dios nga nagasilot sa nagahimo sing malain.  Gani may rason gid nga magpasakop kamo sa ila, indi lamang bangod sina nga silot* kundi bangod man sa inyo konsiensia.+  Kay amo man ina kon ngaa nagabayad kamo sing buhis; kay mga alagad sila sang Dios para sa publiko nga nagahimo pirme sang ila katungdanan.  Ihatag sa tanan ang para sa ila. Ang buhis, sa iya nga nagapabayad sing buhis;+ ang bayad, sa iya nga nagapangayo sing bayad; ang pagtahod, sa iya nga luyag tahuron;+ ang dungog, sa iya nga luyag padunggan.+  Dapat wala kamo sing bisan ano nga utang kay bisan sin-o, luwas lang sa utang nga maghigugmaanay kamo;+ kay sia nga nagahigugma sa iya isigkatawo nakatuman sa kasuguan.+  Kay ang mga sugo, “Indi ka magpanghilahi,+ indi ka magpatay,+ indi ka magpangawat,+ indi ka maghamkon,”+ kag ang tanan iban pa nga sugo natingob sa sini nga sugo: “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”+ 10  Ang tawo nga may gugma wala nagahimo sing malain sa iya isigkatawo;+ gani ang gugma amo ang katumanan sang kasuguan.+ 11  Kag himua man ninyo ini, bangod nahibaluan ninyo ang tion nga nagakabuhi kita. Amo na ini ang oras nga dapat magbugtaw kamo,+ kay ang aton kaluwasan mas malapit na karon sangsa tion nga nangin mga tumuluo kita. 12  Madalom na gid ang kagab-ihon; madali na lang mag-adlaw. Gani sikwayon naton ang mga buhat sang kadudulman+ kag gamiton naton ang mga hinganiban sang kapawa.+ 13  Maggawi kita sing disente+ pareho sang paggawi sang mga tawo kon adlaw. Likawan naton ang magansal nga pagkinalipay kag ang pagpahubog, ang imoral nga paghulid kag ang matampalason nga paggawi,*+ ang ginamo kag ang kahisa.+ 14  Kundi iluga* ninyo si Ginuong Jesucristo,+ kag indi kamo magplano para sa mga kailigbon sang unod.+

Footnote

Ukon “kalag.”
Sa literal, “kaakig.”
Ukon “makahuluya nga mga paggawi.” Plural sang Griego nga a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “isuksok.”