Roma 14:1-23

  • Indi maghukom sa isa kag isa (1-12)

  • Indi mangin kasandaran sa iban (13-18)

  • Tinguhai ang paghidait kag ang paghiusa (19-23)

14  Batuna ang tawo nga maluya sing pagtuo,+ apang indi paghukmi ang iya tuhay nga mga opinyon.*  Ang isa ka tawo nga may pagtuo nagakaon sang tanan nga klase sang pagkaon, apang ang tawo nga maluya sing pagtuo utan lang ang ginakaon.  Indi pagpakanubuon sang tawo nga nagakaon sang tanan nga klase sang pagkaon ang tawo nga wala nagakaon sini, kag indi paghukman sang tawo nga wala nagakaon sini ang tawo nga nagakaon sini,+ kay ginbaton sia sang Dios.  Sin-o ka nga maghukom sa alagad sang iban?+ Ang iya agalon lang ang makahukom kon bala maayo sia ukon malain.+ Apang mahimo niya matigayon ang kahamuot sang Dios, kay mabuligan sia ni Jehova.*  Ginakabig sang iban nga tawo ang isa ka adlaw nga mas importante sangsa iban nga adlaw;+ ginakabig naman sang iban nga pareho lang ang tanan nga adlaw.+ Dapat kumbinsido ang isa nga husto ang iya ginapatihan.  Ang tawo nga nagakabig sang isa ka adlaw nga mas importante nagahimo sini sa kadungganan ni Jehova.* Ang tawo nga nagakaon sang tanan nga klase sang pagkaon nagahimo sini sa kadungganan ni Jehova,* kay nagapasalamat sia sa Dios.+ Ang tawo nga wala nagakaon nagahimo sini sa kadungganan ni Jehova,* kay nagapasalamat man sia sa Dios.+  Ang matuod, wala sing isa sa aton nga nagakabuhi para sa iya kaugalingon lamang,+ kag wala sing isa nga nagakapatay para sa iya kaugalingon lamang.  Kay kon kita nagakabuhi, nagakabuhi kita para kay Jehova,*+ kag kon kita mapatay, mapatay kita para kay Jehova.* Gani kon kita nagakabuhi kag kon kita mapatay, kita iya ni Jehova.*+  Kay ang Cristo napatay kag nabuhi liwat, agod mangin Ginuo sia sang mga patay kag sang mga buhi.+ 10  Apang ngaa ginahukman mo ang imo utod?+ Ukon ngaa ginapakanubo mo man ang imo utod? Kay kita tanan magatindog sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan sang Dios.+ 11  Kay nasulat na: “‘Subong nga buhi ako,’+ siling ni Jehova,* ‘ang tagsa ka tuhod magaluhod sa akon, kag ang tagsa ka dila magakilala nga ako ang Dios.’”+ 12  Gani, ang kada isa sa aton manabat sa Dios.+ 13  Gani, indi na kita maghukom sa isa kag isa,+ kundi mangin determinado kamo nga indi magbutang sing kasandaran ukon kasablagan sa inyo utod.+ 14  Subong sumulunod ni Ginuong Jesus, nakahibalo ako kag kumbinsido ako nga wala sing bisan ano nga butang nga indi matinlo;+ luwas lang kon kabigon ini sang tawo nga indi matinlo. 15  Kay kon bangod sa pagkaon masaklaw ang imo utod, wala ka na nagapakita sing gugma.+ Indi paghaliti* bangod sang imo pagkaon ang isa nga tungod sa iya napatay ang Cristo.+ 16  Gani, indi ka maghimo sing mga butang nga ginapatihan mo nga maayo, apang mahimo pakalainon sang mga tawo. 17  Kay ang pagsulod sang isa ka tawo sa Ginharian sang Dios wala nagadepende sa pagkaon kag pag-inom,+ kundi dapat matarong sia, mahidaiton, kag malipayon paagi sa bulig sang balaan nga espiritu. 18  Kay ang tawo nga may amo sini nga mga kinaiya kag nagapaulipon sa Cristo ginakahamut-an sang Dios kag ginarespeto sang mga tawo. 19  Gani, tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sing paghidait+ kag ang mga butang nga makapabakod sa isa kag isa.+ 20  Indi paggub-a ang buhat sang Dios bangod lamang sa pagkaon.+ Matuod, ang tanan nga butang matinlo, apang indi maayo* kon ang pagkaon sang isa ka tawo nagapasandad sa iban.+ 21  Mas maayo nga indi magkaon sing karne ukon mag-inom sing alak ukon maghimo sing bisan ano nga butang nga makapasandad sa imo utod.+ 22  Hupti ang imo pagtuo sa atubangan sang Dios. Malipayon ang tawo nga wala nagahukom sa iya kaugalingon sa butang nga iya ginhimo. 23  Apang kon nagaduhaduha sia, ginpakamalaut na sia kon magkaon sia, bangod nagakaon sia indi suno sa pagtuo. Sa pagkamatuod, ang tanan nga indi suno sa pagtuo sala.

Footnote

Ukon mahimo, “mga palamangkutanon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “paggub-a.”
Ukon “apang sayop.”