Roma 6:1-23

  • Bag-o nga kabuhi paagi sa bawtismo sa Cristo (1-11)

  • Indi pagtuguti nga ang sala maggahom sa imo (12-14)

  • Ang ulipon sang sala nangin ulipon sang Dios (15-23)

    • Bayad sa sala—kamatayon; regalo sang Dios—kabuhi (23)

6  Gani, ano ang aton isiling? Padayon na lang bala kita nga magpakasala, agod mangin bugana ang wala tupong nga kaayo?  Indi gid! Nahilway na kita sa sala,*+ gani paano kita makapadayon pa sa pagkabuhi sa sini?+  Ukon wala bala kamo makahibalo nga kita tanan nga ginbawtismuhan kay Cristo Jesus+ ginbawtismuhan sa iya kamatayon?+  Gani ginlubong kita upod sa iya sang ginbawtismuhan kita sa iya kamatayon,+ agod subong nga ang Cristo ginbanhaw paagi sa himaya sang Amay, kita man dapat magkabuhi sing bag-o nga kabuhi.+  Kon napatay kita pareho sa iya,+ banhawon man kita pareho sa iya, kag sa sini nga mga paagi nahiusa kita sa iya.+  Kay nahibaluan naton nga ang aton daan nga personalidad ginlansang sa usok upod sa iya+ agod ang aton makasasala nga lawas wala na sing gahom sa aton,+ agod indi na kita mangin ulipon sang sala.+  Kay ang isa nga napatay nahilway* na sa iya sala.  Dugang pa, kon napatay kita upod sa Cristo, nagapati kita nga mabuhi man kita upod sa iya.  Kay nahibaluan naton nga sang ginbanhaw ang Cristo,+ indi na sia mapatay.+ Ang kamatayon nga daw isa ka agalon wala na sing gahom sa iya. 10  Kay napatay sia sing makaisa gid lang agod dulaon niya ang sala,+ apang buhi sia karon agod mahimo niya ang kabubut-on sang Dios. 11  Gani kabiga man ninyo ang inyo kaugalingon nga patay na tuhoy sa makasasala nga pagkabuhi, apang nagakabuhi kamo agod mahimo ninyo ang kabubut-on sang Dios paagi kay Cristo Jesus.+ 12  Gani, indi ninyo pagtuguti nga ang sala padayon nga maggahom subong hari sa inyo mamalatyon nga lawas+ agod tumanon ninyo ang mga kailigbon sini. 13  Indi man ninyo pag-itugyan ang inyo lawas* sa sala subong mga hinganiban sa paghimo sing malain, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios subong mga patay kag buhi na karon. Itugyan man ang inyo lawas* sa Dios subong mga hinganiban para sa paghimo sing matarong nga mga buhat.+ 14  Kay indi dapat nga mangin agalon ninyo ang sala, bangod wala kamo sa idalom sang kasuguan+ kundi sa idalom sang wala tupong nga kaayo.+ 15  Ano ang buot silingon sini? Magahimo bala kita sing sala bangod wala kita sa idalom sang kasuguan kundi sa idalom sang wala tupong nga kaayo?+ Indi gid! 16  Wala bala kamo makahibalo nga kon padayon ninyo nga ginatugyan ang inyo kaugalingon sa bisan kay sin-o subong matinumanon nga mga ulipon, mga ulipon kamo sang isa nga ginatuman ninyo,+ mga ulipon kamo sang sala+ nga nagadul-ong sa kamatayon+ ukon mga ulipon kamo sang pagkamatinumanon nga nagadul-ong sa pagkamatarong? 17  Apang ginapasalamatan ko ang Dios kay bisan mga ulipon kamo anay sang sala, kinabubut-on kamo nga nangin matinumanon sa Dios sa panudlo nga gintugyan sa inyo. 18  Bangod ginhilway na kamo sa pagkaulipon sa sala,+ mga ulipon na kamo sang Dios kag ginahimo ninyo ang matarong.+ 19  Bangod sa kaluyahon sang inyo unod, nagagamit ako sing mga tinaga nga nahangpan sang mga tawo; kay subong nga gintugyan ninyo ang mga bahin sang inyo lawas subong mga ulipon sang kahigkuan kag pagkamalinapason nga nagadul-ong sa pagkamalinapason, gani karon itugyan ninyo ang mga bahin sang inyo lawas subong mga ulipon nga matarong kag matinlo.+ 20  Kay sang mga ulipon kamo sang sala, wala kamo sing obligasyon sa paghimo sing matarong. 21  Ano ang resulta sang inyo ginabuhat sadto nga tion? Mga butang ini nga inyo karon ginakahuya. Kay ini nga mga butang nagadul-ong sa kamatayon.+ 22  Apang, karon nga nahilway na kamo sa sala kag nangin mga ulipon na sang Dios, nagaresulta ini sang inyo balaan nga pagkabuhi+ nga nagadul-ong sa kabuhi nga wala sing katapusan.+ 23  Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon,+ apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan+ paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.+

Footnote

Sa literal, “Napatay na kita sa sala.”
Ukon “napatawad.”
Sa literal, “mga bahin.”
Sa literal, “mga bahin.”