Roma 11:1-36

  • Israel wala ginsikway sing bug-os (1-16)

  • Ilustrasyon sang kahoy nga olibo (17-32)

  • Indi matungkad ang kaalam sang Dios (33-36)

11  Gani, nagapamangkot ako, Ginsikway bala sang Dios ang iya katawhan?+ Wala gid! Kay Israelinhon man ako, kaliwat* ni Abraham, kag halin sa tribo ni Benjamin.  Wala ginsikway sang Dios ang iya katawhan, nga una niya ginkilala.+ Wala gid bala ninyo mahibaluan kon ano ang ginasiling sang kasulatan may kaangtanan kay Elias, sang nagapangabay sia sa Dios batok sa Israel?  “Jehova,* ginpamatay nila ang imo mga manalagna, ginrumpag nila ang imo mga halaran, kag ako na lang ang nabilin, kag ginatinguhaan pa nila nga patyon ako.”*+  Apang, ano ang ginsabat sang Dios sa iya? “May 7,000 pa ako ka tawo nga wala magluhod kay Baal.”+  Sing kaanggid, sa karon may yara man nagkalabilin+ nga ginpili sang Dios tungod sa wala tupong nga kaayo.  Gani kon ginpili sila tungod sa iya wala tupong nga kaayo,+ indi ini tungod sa ila mga buhat.+ Kay kon ginpili sila tungod sa ila mga buhat, indi na ini tungod sa wala tupong nga kaayo.  Ano karon ang aton isiling? Wala matigayon sang Israel ang butang nga ila ginatinguhaan, apang natigayon ini sang mga pinili.+ Ang iban nagpakatig-a,+  subong sang nasulat na: “Ginpatulog sila sang Dios sing mahamuok.+ Ginhatagan niya sila sing mga mata nga indi makakita kag mga dulunggan nga indi makabati, tubtob sa sini gid nga adlaw.”+  Nagsiling man si David: “Kabay pa nga ang ila lamesa mangin siod kag tugalbong kag kasandaran kag balos para sa ila. 10  Kabay pa nga magdulom ang ila mga mata agod indi sila makakita, kag magkuko pirme ang ila likod.”+ 11  Gani nagapamangkot ako, Nagakahulugan bala ini nga nasandad sila kag natumba? Wala gid! Apang bangod sang ila sayop nga tikang, may kaluwasan ang mga tawo sang mga pungsod, gani naimon sila.+ 12  Kon ang ila sayop nga tikang nagakahulugan sing pagpakamaayo sa kalibutan, kag ang ila pagbuhin nagakahulugan sing pagpakamaayo sa mga tawo sang mga pungsod,+ mas madamo ang pagpakamaayo tungod sa ila bug-os nga kadamuon! 13  Nagahambal ako sa inyo nga mga tawo sang mga pungsod. Bangod isa ako ka apostol nga ginpadala sa mga pungsod,+ ginahimaya* ko ang akon ministeryo+ 14  kay basi sa sini nga paagi mapaimon ko ang pareho ko nga mga Judiyo* kag maluwas ang pila sa ila. 15  Kon ang pagsikway sa ila+ nagakahulugan sing pagpasag-uli para sa kalibutan, ang pagbaton sa ila nagakahulugan nga daw mga patay sila nga nabuhi liwat. 16  Dugang pa, kon ang bahin sang linamas nga ginhalad subong una nga mga bunga balaan, balaan man ang bug-os nga linamas; kag kon ang gamot balaan, balaan man ang mga sanga. 17  Gin-utod sang Dios ang pila ka sanga sang kahoy nga olibo, kag bisan pa ikaw isa ka sanga sang olibo nga ilahas, ginsumpay ka niya sa kahoy kag nakabenepisyo ka sa mga gamot sini. 18  Gani indi ka magpabugal+ sa mga sanga nga gin-utod, kay indi ikaw ang nagadala sa mga gamot, kundi ang mga gamot ang nagadala sa imo. 19  Magasiling ka: “Gin-utod ang mga sanga agod masumpay ako.”+ 20  Husto! Gin-utod sila bangod wala sila sing pagtuo,+ apang nagapabilin ka sa kahoy tungod sa imo pagtuo.+ Indi ka magmatinaastaason, kundi magkahadlok ka. 21  Kay kon wala gintugutan sang Dios nga magpabilin ang kinaugali nga mga sanga, indi man sia magtugot nga magpabilin ka. 22  Gani, binagbinaga ang kaayo+ kag pagkaestrikto sang Dios. Estrikto sia sa mga nautod,+ apang mangin maayo sa imo ang Dios, kon magpabilin ka nga takus sa iya kaayo; kay kon indi, utdon ka man niya. 23  Kon magtuo sila, isumpay man sila,+ kay mahimo sila isumpay liwat sang Dios. 24  Gin-utod ka sang Dios halin sa olibo nga ilahas kag ginsumpay ka sa olibo sa hardin, bisan pa indi ini ang kinaandan nga ginahimo. Kon nahimo ini sang Dios, mas mahapos para sa iya nga isumpay liwat sa olibo ang kinaugali nga sanga nga iya gin-utod! 25  Mga kauturan, luyag ko nga mahibaluan ninyo ang sagrado nga likom,+ agod indi kamo maghunahuna nga nahibaluan ninyo ang tanan: Nagpakatig-a ang pila ka katawhan sang Israel tubtob makompleto ang bug-os nga kadamuon sang mga tawo sang mga pungsod, 26  kag sa sini nga paagi maluwas ang bug-os nga Israel.+ Subong sang nasulat na: “Ang manluluwas magahalin sa Sion+ kag buligan niya ang mga anak ni Jacob nga untatan ang malaut nga mga buhat. 27  Kag amo ini ang akon katipan sa ila,+ kon kuhaon ko na ang ila mga sala.”+ 28  Matuod, mga kaaway sila sang Dios bangod ginsikway nila ang maayong balita, kag nakabenepisyo kamo sa sini; apang bangod sa ginsaad sang Dios sa ila mga katigulangan, ginpili niya ang iban sa ila nga mangin mga abyan niya.+ 29  Indi paghinulsulan sang Dios ang paghatag niya sing mga dulot kag ang iya pagpili sa mga tawo. 30  Kay kamo anay indi matinumanon sa Dios+ apang karon ginpakitaan niya kamo sing kaluoy+ bangod sang pagkadimatinumanon sang mga Judiyo.+ 31  Gani ginpakitaan niya kamo sing kaluoy bangod sang pagkadimatinumanon sang mga Judiyo, apang nagaresulta ini sa pagpakita man niya sing kaluoy sa ila. 32  Kay gintugutan sang Dios nga mangin bilanggo sila tanan sang pagkadimatinumanon+ agod mapakitaan niya sila tanan sing kaluoy.+ 33  Tuman kadamo sang pagpakamaayo sang Dios! Indi gid matungkad ang iya kaalam kag ihibalo! Indi gid mahangpan sing bug-os ang iya mga paghukom kag indi mausoy sing bug-os ang iya mga dalanon! 34  Kay “sin-o ang nakahibalo sang hunahuna ni Jehova,* ukon sin-o ang makalaygay sa iya?”+ 35  Ukon, “Sin-o ang una nga may nahatag sa Dios, amo nga dapat Niya sia balusan?”+ 36  Kay ang tanan nga butang halin sa iya kag paagi sa iya kag para sa iya. Dayawon sia sing dayon. Kabay pa.*

Footnote

Sa literal, “binhi.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “ginapakadaku.”
Sa literal, “ang akon unod.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.