Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Diin Ka Makapangayo sing Maayo nga Laygay?

Diin Ka Makapangayo sing Maayo nga Laygay?

 Diin Ka Makapangayo sing Maayo nga Laygay?

Ang “industriya sa paglaygay” isa na karon ka multi-bilyones-dolyares-sa-isa-ka-tuig nga negosyo. Ang mga tawo nagakinahanglan sing bulig. Ang isa ka propesyonal sa ikaayo sang hunahuna nga si Heinz Lehmann nagsiling: “[Sa karon nga katilingban] may edukasyunal kag sosyal nga kakulangan. Ang relihioso nga mga prinsipio indi na subong sang una. Ang mga pamilya indi na mabakod . . . , kag bangod sini ang mga tawo wala sing pasingadtuan.” Ang awtor nga si Eric Maisel nagsiling: “Yadtong nagapangayo anay sing bulig sa shaman sang ila tribo, ila pastor ukon doktor sang ila pamilya tungod sa mga problema sa hunahuna, espirituwal kag pisikal nagadangop karon sa buligi-ang-kaugalingon nga mga libro sa paghatag sing mga sabat.”

NAGTUKOD ang American Psychological Association sing isa ka grupo agod tun-an sing maayo ining nagauswag nga industriya. Sila nagsiling nga samtang “daku gid ang posibilidad nga mabuligan ang mga indibiduwal nga mahangpan ang ila kaugalingon kag ang iban . . . , ang ginapasayod nga mga pangangkon kag mga titulo nga nalakip sa sining mga programa labi nga ginapasobrahan kag ginapadaku.” Ang isa ka manunulat sa Toronto Star nagsiling: “Maghalong sa kadamuon sang relihioso-espirituwal nga mga huwad. . . . Maghalong ilabi na sa tanan nga buligi-ang-kaugalingon nga mga libro, mga tape ukon mga seminar nga nagatanyag sing sobra katama, sa tuman kalip-ot nga tion, sa diutay kaayo nga panikasog ukon disiplina sa kaugalingon.” Matuod, madamo gid ang nagapanikasog sing daku nga buligan ang mga nagakinahanglan. Apang, ang makapasubo nga kamatuoran amo nga may pila ka indi masaligan nga indibiduwal nga nagahingalit sa kasubo kag pag-antos sang mga tawo, nga wala nagahatag sing matuod nga bulig ukon mga solusyon.

Bangod sini, ano ang isa ka tuburan sang bulig nga masaligan naton? Diin kita makasapo sing praktikal nga laygay nga pirme nagamadinalag-on?

Tuburan Sang Wala Nagakapaslawi nga Panuytoy

Ang ika-19 nga siglo nga Amerikano nga manugbantala nga si Henry Ward Beecher nagsiling: “Ang Biblia amo ang mapa sang Dios nga magatuytoy sa imo, magabulig nga indi ka malunod, kag magatudlo sa imo kon diin ang dulungkaan, kag kon paano makalambot sa sini nga indi magsadsad sa mga bato ukon sa mga pasil.” Ang isa pa ka tawo nagsiling tuhoy sa Biblia: “Wala sing isa ang makadaug sa Kasulatan; ang libro nagasangkad kag nagadalom sa pagligad sang mga tuig.” Ngaa dapat mo binagbinagon sing serioso ini nga tuburan?

Nagarekomendar sa kaugalingon, ang Biblia nagasiling: “Ang bug-os nga Kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, agod nga ang tawo sang Dios may lubos nga ikasarang, nga nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.” (2 Timoteo 3:​16, 17) Ang kaundan sang Biblia naghalin sa Tuburan mismo sang kabuhi, si Jehova nga Dios. (Salmo 36:9) Bangod sina, nakahibalo gid sia sang aton pagkatawo, subong sang ginapahanumdom sa aton sang Salmo 103:​ 14: “Sia gid nakahibalo sang aton kahimtangan, nagadumdom nga kita yab-ok.” Busa, makasalig gid kita sing bug-os sa kapuslanan sang Biblia.

Sa kamatuoran, nagaunod ang Biblia sing mga prinsipio kag mga panuytoy nga maaplikar sing mapuslanon sa bisan ano man nga kahimtangan nga masapwan mo ang imo kaugalingon. Paagi sa sini ang Dios nagasiling sa aton: “Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan.” (Isaias 30:21) Mapaayawan gid bala sang Biblia ang mga kinahanglanon sang mga indibiduwal karon? Tan-awon naton.

Ang Biblia Nagapaayaw Sang Aton mga Kinahanglanon . . .

Sa Paglandas Sing mga Kahuol. Ang Biblia nagasiling sa aton: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga painuino sa kalalangan ni Cristo Jesus.” (Filipos 4:​6, 7) Nangin epektibo bala ang pangamuyo sa paglandas sa mga kahuol sa emosyon nga naangot sa kabudlayan sa ekonomiya, abuso sa sekso kag hambal, ukon sa kamatayon sang isa ka hinigugma? Binagbinaga ang masunod nga eksperiensia.

Si Jackie, sa tapos mahibaluan ang pag-abuso sa sekso sa iya bata nga babayi, nagbaton: “Ang balatyagon nga nakasala bangod wala ka sing mahimo sa pag-amlig sa imo bata indi malaragway sa hambal. Dapat ko batuan ang mga balatyagon sang paghinakit, paglain sing buot, kag kaakig. Ini nga mga balatyagon nagsugod sa pagguba sang akon kabuhi. Ginkinahanglan ko gid si Jehova agod amligan ang akon tagipusuon.” Sa tapos ginsulitsulit basa ang Filipos 4:​6, 7, nangabudlay sia sing lakas agod iaplikar ang laygay sini. “Nagapangamuyo ako adlaw-adlaw, sulitsulit nga nagapangabay nga indi ko malaglag ang akon kaugalingon paagi sa negatibo nga mga balatyagon, kag ginbuligan ako ni Jehova nga mapalambo ang isa ka kalma kag malipayon nga tagipusuon. Nakabatyag gid ako sing kalinong sa sulod nakon,” panugiron ni Jackie.

Mahimo masapwan mo man ang imo kaugalingon sa isa ka kahimtangan nga indi mo masarangan nga kontrolon ukon lubaron kag nagaresulta ini sa emosyonal nga mga kahuol. Paagi sa pagsunod sa laygay sang Biblia nga mangamuyo, malandas mo ini sing maayo. Ginapalig-on kita sang salmista sa sining mga pulong: “Itugyan kay Jehova ang imo dalanon, kag magsalig sa iya, kag sia mismo magapanghikot.”​—⁠Salmo 37:⁠5.

Para sa Pagpalig-on. Ginpabutyag sang salmista ini nga ekspresyon sang apresasyon: “Jehova, ginhigugma ko ang ginahamtangan sang imo balay kag ang duog nga ginapuy-an sang imo himaya. Ang akon tiil pat-od nga magatindog sa matapan nga duog; sa tunga sang nagtipon nga katilingban pakamaayuhon ko si Jehova.” (Salmo 26:​8, 12) Ginapalig-on kita sa Biblia nga magtipon sing tingob sing regular sa pagsimba kay Jehova. Paano mapun-an sini nga pagpakig-upod ang imo mga kinahanglanon? Ano ang nasapwan sang iban?

Si Becky nagsugid: “Ang akon mga ginikanan wala nagaalagad kay Jehova, busa ginapamatukan nila ako kon tinguhaan ko ang bisan ano nga may kaangtanan sa pag-alagad sa Dios. Nagakinahanglan sing daku nga panikasog para sa akon agod makatambong sa mga miting.” Nabatyagan ni Becky nga madamo nga pagpakamaayo ang iya natigayon bangod nagpanikasog sia sa pagtambong sa Cristianong mga miting sing regular. “Napalig-on sang mga miting ang akon pagtuo, agod nga masarangan ko nga atubangon ang adlaw-adlaw nga mga pag-ipit subong isa ka estudyante, anak nga babayi, kag alagad ni Jehova. Ang mga tawo sa Kingdom Hall tuhay gid sa mga estudyante sa eskwelahan! Mainulikdon sila kag mabinuligon, kag ang amon mga paghambalanay pirme nga makapalig-on. Matuod gid sila nga mga abyan.”

Huo, paagi sa pagsunod sa panuytoy sang Biblia nga magtipon sing regular, ginapun-an ni Jehova ang aton pagkinahanglan sing pagpalig-on. Diri sini nga masapwan naton ang pagkamaminatud-on sang mga pulong sang salmista: “Ang Dios isa ka dalangpan kag kusog para sa aton, isa ka bulig nga madali matigayon sa tion sang kalisdanan.”​—⁠Salmo 46:⁠1.

Sa Makaalayaw kag Mapuslanon nga Hilikuton. “Magpakalig-on kamo, nga di-mationg, nga madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo, sa nahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay may kaangtanan sa Ginuo indi walay pulos,” laygay sang Biblia. (1 Corinto 15:58) Makaalayaw gid bala  ang “hilikuton sang Ginuo”? May mahimo gid bala nga mapuslanon ang Cristianong ministeryo?

Si Amelia nagpabutyag kon ano ang iya ginabatyag: “Gintun-an ko ang Biblia upod sa isa ka mag-asawa nga malapit na lang magbulagay. Nabuligan ko man ang isa ka babayi nga ang bata nga babayi sini masingki nga ginpatay. Nag-antos ang babayi sa walay kasiguruhan sang kahimtangan sang patay. Sa sining duha ka kahimtangan, ang pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia naghatag sing kalinong kag paglaum sa ila kabuhi. Nalipay gid ako kag naayawan bangod may bahin ako sa pagbulig sa ila.” Si Scott nagsiling: “Kon ikaw may makalilipay nga eksperiensia sa ministeryo sa latagon, nakasugod sing bag-o nga pagtuon sa Biblia, ukon nangin madinalag-on sa di-pormal nga pagpanaksi, ipanugid mo ini sa masunod nga mga tinuig. Ang amo gihapon nga balatyagon kag kalangkag nagabalikbalik sa kada ginasugid mo ini liwat! Ang ministeryo amo ang ginahalinan sang pinakadaku kag mapinadayunon nga kalipay.”

Sing maathag, ang pag-aplikar sa panuytoy sang Biblia nga mangin aktibo nga mga ministro nagsangkap sang kinahanglanon sini nga mga indibiduwal para sa makaalayaw kag mapuslanon nga hilikuton. Ginaagda man ikaw sa pagpakig-ambit sa sini nga hilikuton sang pagtudlo sa iban tuhoy sa mga dalanon sang Dios kag mga prinsipio, kag sa amo man nga tion makabenepisyo ikaw.​—⁠Isaias 48:​17; Mateo 28:​19, 20.

Pagpanginpulos Gikan sa Pulong Sang Dios

Sa walay duhaduha, ang Biblia isa ka masaligan nga tuburan sang epektibo nga mga panuytoy sa kalibutan karon. Agod makabenepisyo gikan sa sini, kinahanglan manikasog kita sing dalayon. Kinahanglan nga basahon, tun-an, kag pamalandungan naton ini sing regular. Si Pablo naglaygay: “Binagbinaga ining mga butang; ukuri ini, agod nga ang imo pag-uswag makit-an sang tanan nga tawo.” (1 Timoteo 4:​15; Deuteronomio 11:​18-​21) Nagapasalig ang Dios nga kon magapanikasog ka nga iaplikar ang iya laygay nga masapwan sa Biblia, mangin madinalag-on ka. Sia nagsaad: “Magsalig kay Jehova . . . Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.”​—⁠Hulubaton 3:​5, 6.

[Mga retrato sa pahina 31]

Ang pagsunod sa laygay sang Biblia nagahimo sang kabuhi nga makaalayaw kag mapuslanon