Hebreo 2:1-18

  • Maghatag sing labaw sa kinaandan nga igtalupangod (1-4)

  • Ginpasakop kay Jesus ang tanan nga butang (5-9)

  • Si Jesus kag ang iya kauturan (10-18)

    • Pangulo nga Ahente sang ila kaluwasan (10)

    • Maluluy-on nga mataas nga saserdote (17)

2  Amo kon ngaa kinahanglan hatagan naton sing labaw pa sa kinaandan nga igtalupangod ang mga butang nga aton nabatian,+ agod indi gid kita maanod palayo.+  Kay kon ang pulong nga ginhambal paagi sa mga anghel+ napamatud-an nga malig-on, kag ang tagsa ka paglapas kag indi matinumanon nga buhat nasilutan nahisanto sa katarungan,+  paano kita makapalagyo kon ginapatumbayaan naton ang subong sini kadaku nga kaluwasan?+ Kay una ini nga ginbantala sang aton Ginuo+ kag ginpamatud-an sa aton sang mga nakabati sa iya,  samtang ang Dios nagbuylog sa pagpanaksi paagi sa mga tanda, mga kalatingalahan, nagkalainlain nga milagro,+ kag paagi sa balaan nga espiritu nga ginpanagtag suno sa iya kabubut-on.+  Kay wala niya ginpasakop sa mga anghel ang magaabot nga napuy-an nga duta,+ nga tuhoy sa sini nagahambal kami.  Apang sa isa ka duog may isa ka saksi nga nagsiling: “Ano gid bala ang tawo nga ginadumdom mo sia, ukon ang anak sang tawo nga ginaatipan mo sia?+  Ginhimo mo sia nga kubos diutay sa mga anghel; ginkoronahan mo sia sing himaya kag dungog, kag gintangdo sia sa imo mga binuhatan.  Ginpasakop mo ang tanan nga butang sa idalom sang iya mga tiil.”+ Paagi sa pagpasakop sang tanan nga butang sa iya,+ ang Dios wala magbilin sang bisan ano nga butang nga wala mapasakop sa iya.+ Apang karon, wala pa naton makita nga napasakop sa iya ang tanan nga butang.+  Apang nakita naton si Jesus, nga ginhimo nga kubos diutay sa mga anghel,+ ginkoronahan na karon sing himaya kag dungog bangod nag-antos sia tubtob sa kamatayon,+ agod paagi sa wala tupong nga kaayo sang Dios matilawan niya ang kamatayon para sa tagsa ka tawo.+ 10  Agod madala ang madamo nga anak sa himaya,+ ang isa nga tungod sa iya kag paagi sa iya ang tanan nga butang nagluntad, nagakaigo nga maghimpit sa Pangulo nga Ahente* sang ila kaluwasan+ paagi sa mga pag-antos.+ 11  Kay ang isa nga nagapabalaan kag sila nga ginapakabalaan+ isa lang ang ginhalinan,+ kag bangod sini wala sia mahuya nga tawgon sila nga kauturan,+ 12  kay nagasiling sia: “Ipahayag ko ang imo ngalan sa akon mga kauturan; dayawon ko ikaw sa tunga sang kongregasyon paagi sa ambahanon.”+ 13  Kag nagsiling pa sia: “Magasalig ako sa iya.”+ Kag nagdugang pa sia: “Ako kag ang kabataan, nga ginhatag ni Jehova* sa akon.”+ 14  Gani, sanglit ang “kabataan” umalambit sa dugo kag unod, sia man nag-ambit sini nga mga butang,+ agod paagi sa iya kamatayon malaglag niya ang isa nga may ikasarang sa pagpahanabo sing kamatayon,+ nga amo ang Yawa,+ 15  kag agod mahilway* niya ang tanan nga naulipon sa bug-os nila nga kabuhi tungod sa ila kahadlok sa kamatayon.+ 16  Kay ang matuod, indi ang mga anghel ang ginabuligan niya, kundi ang kaliwat* ni Abraham.+ 17  Gani, kinahanglan mangin kaangay sia sa iya “mga kauturan” sa tanan nga paagi,+ agod mangin maluluy-on sia kag matutom nga mataas nga saserdote sa mga butang may kaangtanan sa Dios, agod magdulot sang nagapasag-uli nga halad*+ para sa mga sala sang katawhan.+ 18  Bangod sia mismo nag-antos sang gintilawan sia,+ mahangpan niya ang kahimtangan sang mga ginatilawan kag buligan niya sila.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “mabuy-an.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “agod magdulot sang makatumbas nga halad; agod maghatag sang katumbasan.”