Hebreo 3:1-19

  • Si Jesus mas mahimayaon sangsa kay Moises (1-6)

    • Gintukod sang Dios ang tanan nga butang (4)

  • Paandam batok sa kakulang sang pagtuo (7-19)

    • “Karon kon mamati kamo sa iya” (7, 15)

3  Gani, balaan nga mga kauturan, nga mga umalambit sa langitnon nga pagtawag,*+ hunahunaa ninyo sing maayo ang aton ginakilala* nga apostol kag mataas nga saserdote—si Jesus.+  Matutom sia sa Isa nga nagtangdo sa iya,+ kaangay kay Moises nga matutom man sa bug-os nga panimalay sinang Isa.+  Kay mahimayaon sia*+ sangsa kay Moises, sanglit ang nagtukod sang balay may labi pa nga dungog sangsa balay nga iya gintukod.  Ang matuod, ang tagsa ka balay may nagtukod, apang ang nagtukod sang tanan nga butang amo ang Dios.  Si Moises matutom nga alagad sa bug-os nga panimalay sinang Isa. Ang iya pag-alagad pamatuod* sang mga butang nga ipahayag sa ulihi,  apang ang Cristo matutom nga anak+ sa panimalay sang Dios. Kita ang Iya panimalay,+ kon ginahuptan naton sing malig-on ang aton kahilwayan sa paghambal kag ang aton ginapabugal nga paglaum tubtob sa katapusan.  Gani, subong sang ginasiling sang balaan nga espiritu,+ “Karon kon mamati kamo sa iya,  indi pagpatig-aha ang inyo tagipusuon kaangay sadto sang napukaw ang nagabalingaso nga kaakig, subong sang natabo ang pagtilaw sa kamingawan,+  didto gintilawan ako sang inyo mga katigulangan, bisan pa nakita nila ang akon mga binuhatan sa sulod sang 40 ka tuig.+ 10  Bangod sini naakig ako sa sini nga kaliwatan kag nagsiling: ‘Pirme nagatalang ang ila tagipusuon, kag wala nila ginasunod ang akon mga dalanon.’ 11  Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako: ‘Indi gid sila makasulod sa akon kapahuwayan.’”+ 12  Mga kauturan, mag-andam kamo kay basi may isa sa inyo nga tubuan sang malaut nga tagipusuon nga wala sing pagtuo bangod sa pagpalayo sa buhi nga Dios;+ 13  apang padayon kamo nga magpalig-unay kada adlaw, samtang matawag pa ini nga “Karon nga adlaw,”+ agod wala sing isa sa inyo nga magtig-a bangod sa madaya nga gahom sang sala. 14  Kay sa pagkamatuod mangin mga umalambit lamang kita sang Cristo kon ginahuptan naton sing malig-on tubtob sa katapusan ang pagsalig nga yara sa aton sa ginsuguran.+ 15  Kaangay ini sang ginasiling, “Karon kon mamati kamo sa iya, indi pagpatig-aha ang inyo tagipusuon kaangay sadto sang napukaw ang nagabalingaso nga kaakig.”+ 16  Kay sin-o ang nakabati apang nagpukaw sa iya sa nagabalingaso nga kaakig? Sa pagkamatuod, indi bala ang tanan nga naggua sa Egipto sa idalom sang pagpanguna ni Moises?+ 17  Dugang pa, kay sin-o naakig ang Dios sa sulod sang 40 ka tuig?+ Indi bala sa mga nagpakasala, nga nagkalamatay sa kamingawan?+ 18  Kag kay sin-o sia nagpanumpa nga indi sila makasulod sa iya kapahuwayan? Indi bala sa mga indi matinumanon? 19  Gani nakita naton nga indi sila makasulod bangod wala sila sing pagtuo.+

Footnote

Ukon “pangagda.”
Ukon “ginapahayag.”
Si Jesus.
Ukon “saksi.”