Hebreo 5:1-14

  • Si Jesus labaw sa tawo nga mataas nga mga saserdote (1-10)

    • Kaangay ni Melquisedec (6, 10)

    • Nakatuon sang pagkamatinumanon paagi sa pag-antos (8)

    • Nagpaposible sang kabuhi nga wala sing katapusan (9)

  • Paandam sa pagkadihamtong (11-14)

5  Ang tagsa ka tawo nga gintangdo bilang mataas nga saserdote nagaalagad sa mga tawo sa mga butang may kaangtanan sa ila pagsimba sa Dios,+ agod maghalad sang mga dulot kag mga halad para sa ila mga sala.+  Makapakita sia sing kaawa* sa mga wala sing nahibaluan kag nakasayop* bangod sia may kaluyahon man,  kag bangod sina kinahanglan maghalad sia para sa iya mga sala subong sang ginahimo niya para sa katawhan.+  Indi mabaton sang tawo ini nga kadungganan suno sa iya luyag, luwas lang kon tawgon sia sang Dios, kaangay kay Aaron sadto.+  Sa amo man, wala ginhimaya sang Cristo ang iya kaugalingon+ paagi sa paghimo sang iya kaugalingon nga mataas nga saserdote, kundi ginhimaya sia sang Isa nga nagsiling sa iya: “Ikaw ang akon anak; karon nga adlaw, ako nangin imo amay.”+  Nagsiling man sia sa isa pa ka bahin, “Ikaw saserdote sa wala sing katubtuban kaangay ni Melquisedec.”+  Sang nagakabuhi ang Cristo sa duta nag-ampo sia kag nagpangabay man sa Isa nga makaluwas sa iya sa kamatayon, nga may mabaskog nga paghibi kag mga luha,+ kag ginpamatian ang iya mga pangamuyo bangod sang iya kahadlok sa Dios.  Bisan pa anak sia, nakatuon sia sang pagkamatinumanon sa mga butang nga iya gin-antos.+  Kag sang nahimpit na sia sa sini,+ ang tanan nga nagatuman sa iya makabaton sang wala sing katapusan nga kaluwasan paagi sa iya,+ 10  bangod gintangdo sia sang Dios nga mataas nga saserdote kaangay ni Melquisedec.+ 11  Madamo kami sang masiling tuhoy sa Cristo, kag mabudlay ini ipaathag, bangod mahinay kamo sa paghangop. 12  Kay bisan pa dapat nga mga manunudlo na kamo kuntani karon, nagakinahanglan kamo liwat sang isa nga magatudlo sa inyo sugod sa nahauna nga mga butang+ sang sagrado nga mga kapahayagan sang Dios, kag nagakinahanglan kamo liwat sang gatas, indi sang matig-a nga pagkaon. 13  Kay ang tagsatagsa nga padayon nga nagainom sang gatas wala makahibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata sia.+ 14  Apang ang matig-a nga pagkaon para sa hamtong nga mga tawo, nga paagi sa paggamit sang ila mga ikasarang sa paghangop* nahanas ini nga makilala ang maayo kag malain.

Footnote

Ukon “kalulo; kaayo.”
Ukon “balingag.”
Ukon “ikasarang sa paghantop.”