Hebreo 9:1-28

  • Sagrado nga pag-alagad sa santuaryo sa duta (1-10)

  • Ang Cristo nagsulod sa langit dala ang iya dugo (11-28)

    • Manugpatunga sang bag-o nga katipan (15)

9  Ang nahauna nga katipan may mga kasuguan nga ginasunod para sa sagrado nga pag-alagad kag may balaan nga lugar+ diri sa duta.  Kay ang gintukod nga tolda may una nga hulot nga may kandelero,+ lamesa, kag ginapasundayag nga mga tinapay nga gindulot sa Dios;*+ kag ginatawag ini ang Balaan nga Lugar.+  Apang sa likod sang ikaduha nga kurtina+ amo ang hulot sang tolda nga ginatawag ang Labing Balaan.+  Yara sa sini ang incensario+ nga bulawan kag ang kaban sang katipan+ nga nahaklapan sing bug-os sang bulawan.+ Yara sa sulod sang kaban ang tibod nga bulawan nga may unod nga manna+ kag ang sungkod ni Aaron nga nagpanalingsing+ kag ang mga tapitapi+ sang katipan;  kag sa ibabaw sini may mahimayaon nga mga kerubin nga ang ila landong yara sa takop sang pagpasag-uli.*+ Apang indi ini ang tion agod ihambal sing detalyado ini nga mga butang.  Sang natukod na ini, ang mga saserdote regular nga nagasulod sa una nga hulot sang tolda agod himuon ang sagrado nga mga pag-alagad;+  apang ang mataas nga saserdote lamang ang nagasulod sa ikaduha nga hulot sing makaisa kada tuig,+ nga may dala nga dugo,+ nga ginahalad niya para sa iya kaugalingon+ kag para sa indi hungod nga mga sala sang katawhan.+  Gani gin-athag sang balaan nga espiritu nga ang dalan pasulod sa balaan nga lugar* wala pa mapadayag samtang yara pa ang una nga tolda.+  Ini nga tolda isa ka ilustrasyon sang mga butang nga nagakahanabo sa sini nga tion,+ kag nahisuno sa sini nga kahimusan, ginahalad ang mga dulot kag mga halad.+ Apang, indi ini makahimpit sa konsiensia sang tawo nga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad.+ 10  May kaangtanan lamang ini sa mga kalan-on kag sa mga ilimnon kag sa mga seremonya sang pagpaninlo* paagi sa tubig.+ Ginapatuman ini sang kasuguan may kaangtanan sa lawas+ tubtob sa gintalana nga tion sa pagtadlong sa mga butang. 11  Apang, sang nag-abot ang Cristo bilang mataas nga saserdote sang maayong mga butang nga natuman na, nagsulod sia sa mas daku kag mas himpit nga tolda nga wala ginhimo sang mga kamot sang tawo, kon sayuron, indi sa sini nga tinuga. 12  Nagsulod sia sa balaan nga lugar sing makaisa gid lang, apang indi dugo sang mga kanding kag sang mga torite nga baka ang iya dala, kundi ang iya kaugalingon nga dugo,+ kag nagtigayon sia sang wala sing katapusan nga pagtubos* para sa aton.+ 13  Kay kon ang dugo sang mga kanding kag sang mga toro+ nga baka kag ang abo sang bakiya* nga baka nga ginsabwag sa mga nadagtaan makapatinlo sa tawo,+ 14  indi bala nga labi pa ang dugo sang Cristo,+ nga paagi sa wala sing katapusan nga espiritu naghalad sang iya kaugalingon nga wala sing depekto sa Dios, nagatinlo sang aton konsiensia sa patay nga mga buhat+ agod makahimo kita sang sagrado nga pag-alagad sa buhi nga Dios?+ 15  Gani sia ang manugpatunga sang isa ka bag-o nga katipan,+ agod ang mga gintawag makabaton sang saad nga wala sing katapusan nga palanublion.+ Nangin posible ini tanan bangod sang iya kamatayon, nga paagi sini nahilway sila paagi sa gawad+ sa mga paglapas sa idalom sang nahauna nga katipan. 16  Kay kon may katipan, ang tawo nga nakigkatipan* kinahanglan mapatay, 17  bangod ang katipan napalig-on sa kamatayon,* sanglit wala ini sing puersa samtang buhi pa ang tawo nga nakigkatipan. 18  Gani, ginsugdan* man ang nahauna nga katipan paagi sa dugo. 19  Kay sang nahambal na ni Moises sa bug-os nga katawhan ang tagsa ka sugo suno sa Kasuguan, ginkuha niya ang dugo sang mga torite nga baka kag sang mga kanding, upod ang tubig, eskarlata nga de-lana, kag tanom nga hisopo kag ginwisikan ang libro* sang katipan kag ang bug-os nga katawhan, 20  kag nagsiling: “Ini amo ang dugo sang katipan nga ginsugo sang Dios nga tumanon ninyo.”+ 21  Ginwisikan man niya sing dugo+ ang tolda kag ang tanan nga suludlan nga ginagamit sa sagrado nga pag-alagad.* 22  Huo, halos ang tanan nga butang ginatinluan paagi sa dugo+ suno sa Kasuguan, kag wala sing kapatawaran luwas kon may ginbubo nga dugo.+ 23  Gani, kinahanglan nga ang ginalaragway+ nga mga butang sa langit tinluan paagi sa sini,+ apang kinahanglan sang langitnon nga mga butang ang mas maayo pa nga mga halad. 24  Kay ang Cristo wala magsulod sa balaan nga lugar nga ginhimo sang mga kamot sang tawo,+ nga amo ang larawan sang katunayan,+ kundi sa langit mismo,+ agod mag-atubang karon sa Dios para sa aton.+ 25  Indi agod ihalad ang iya kaugalingon sing regular, subong sang ginahimo sang mataas nga saserdote nga nagasulod sa balaan nga lugar kada tuig,+ dala ang dugo nga indi iya. 26  Kay kon amo sina, dapat sia mag-antos sing masunson kutob sa pagtukod sa kalibutan. Apang karon ginpadayag niya ang iya kaugalingon sing makaisa gid lang sa hingapusan sang mga sistema sang mga butang* agod dulaon ang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon.+ 27  Kag subong nga ang mga tawo gintalana nga mapatay sing makaisa gid lang, apang pagkatapos sini pagahukman, 28  ginhalad man ang Cristo sing makaisa gid lang agod dalhon ang mga sala sang madamo;+ kag sa ikaduha nga higayon nga magpakita sia indi na para magkuha sing sala, kundi magakari sia sa pagluwas sa mga hanuot nga nagapangita sa iya.+

Footnote

Ukon “kag dulot nga tinapay.”
Ukon “sa duog sang katumbasan.”
Nagapatuhoy ini sa “Labing Balaan.”
Sa literal, “mga bawtismo.”
Sa literal, “paggawad; paghilway.”
Ukon “tinday.”
Ukon “ang manugpatunga sa paghimo sing katipan.”
Nagpatuhoy ini sa kamatayon sang isa ka tawo ukon sapat.
Sa literal, “gin-inagurahan.”
Ukon “linukot.”
Ukon “sa pag-alagad para sa publiko.”
Ukon “mga tion.” Tan-awa ang Glossary.