Hebreo 13:1-25

  • Nagatakop nga mga laygay kag mga panamyaw (1-25)

    • Indi pagkalimti ang pagkamaabiabihon (2)

    • Padunggi ang pag-asawahay (4)

    • Tumana ang mga nagapanguna (7, 17)

    • Halad sang pagdayaw idulot (15, 16)

13  Padayon ninyo nga ipakita ang inyo utudnon nga gugma.+  Indi ninyo pagkalimti ang pagkamaabiabihon,*+ kay sa paghimo sini wala mahibaluan sang iban nga gin-amuma nila ang mga anghel.+  Dumduma ninyo ang mga yara sa bilangguan,*+ nga daw subong nga nabilanggo man kamo upod sa ila,+ kag ang mga ginapintasan, sanglit kamo pareho man sa ila nga yara sa undanon nga lawas.*  Dapat padunggan sang tanan ang pag-asawahay kag ang bana kag asawa dapat mangin matutom sa isa kag isa,+ kay hukman sang Dios ang mga nagahimo sang seksuwal nga imoralidad* kag ang mga makihilahion.+  Dapat nga ang inyo pagkabuhi hilway sa gugma sa kuarta,+ kag mangin kontento kamo sa mga butang nga yara sa inyo.+ Kay ang Dios nagsiling: “Indi ko gid kamo pagbayaan, kag indi ko gid kamo pagpabay-an.”+  Gani, makasiling kita nga may pagsalig: “Si Jehova* ang akon manugbulig; indi ako magkahadlok. Ano ang mahimo sang tawo sa akon?”+  Dumduma ang mga nagapanguna sa inyo,+ nga nagtudlo sa inyo sang pulong sang Dios, kag samtang ginapanilagan ninyo ang resulta sang ila paggawi, iluga ang ila pagtuo.+  Si Jesucristo amo gihapon halin sadto, subong, kag tubtob san-o.  Indi kamo magpadala sa nagkalainlain kag tuhay nga mga panudlo. Magsalig sa gugma sang Dios sa pagpalig-on sa inyo tagipusuon kag indi sa pagkaon,* kay ang mga nagahatag sang sobra nga importansia sa pagkaon indi makapanginpulos sa sini.+ 10  Ang mga nagahalad sang sagrado nga pag-alagad sa tolda, wala sing kinamatarong nga magkaon sa aton halaran.+ 11  Kay ang mga lawas sang mga sapat nga ang dugo ginadala sang mataas nga saserdote sa balaan nga lugar subong dulot tungod sa sala ginasunog sa gua sang kampo.+ 12  Amo nga si Jesus nag-antos man sa gua sang gawang+ sang siudad agod mapakabalaan ang katawhan paagi sa iya kaugalingon nga dugo.+ 13  Gani, magkadto kita sa iya sa gua sang kampo, nga nagadala sang kahuluy-an nga iya gindala,+ 14  kay wala kita diri sing nagapabilin nga siudad, kundi hanuot naton nga ginahulat ang isa nga magaabot.+ 15  Paagi sa iya magdulot kita pirme sa Dios sang halad sang pagdayaw,+ nga amo ang bunga sang aton mga bibig+ nga dayag nga nagapahayag sang iya ngalan.+ 16  Indi man pagkalimti nga maghimo sing maayo kag magpaambit sa iban sing mga butang nga yara sa imo,+ kay nahamuot gid ang Dios sa sini nga mga halad.+ 17  Mangin matinumanon sa mga nagapanguna sa inyo+ kag mangin mapinasakupon,+ kay ginabantayan nila kamo* subong nga sila ang manabat,+ agod himuon nila ini nga may kalipay kag wala nagapanghayhay, kay makahalit ini sa inyo. 18  Padayon kamo nga magpangamuyo para sa amon, kay nagasalig kami nga may bunayag* kami nga konsiensia, kag luyag namon magkabuhi sing bunayag sa tanan nga butang.+ 19  Apang nagapangabay gid ako sa inyo nga ipangamuyo ninyo nga makabalik ako sa inyo sa labing madali. 20  Kabay nga ang Dios sang paghidait, nga nagbanhaw sa daku nga manugbantay+ sang mga karnero, ang aton Ginuong Jesus nga may dugo sang wala sing katapusan nga katipan, 21  magsangkap sa inyo sang tagsa ka maayong butang agod mahimo ang iya kabubut-on. Paagi kay Jesucristo ginapahulag niya kita nga himuon ang kalahamut-an sa iya. Mangin sa iya ang himaya tubtob sa wala sing katubtuban. Kabay pa.* 22  Karon ginapalig-on ko kamo, mga kauturan, nga magpamati sing mapailubon sa sini nga pulong sang pagpalig-on, kay malip-ot lang ining sulat ko sa inyo. 23  Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga ang aton utod nga si Timoteo ginbuy-an na. Kon makaabot sia gilayon, upod kami nga makadto sa inyo. 24  Ipalab-ot ninyo ang akon pangamusta sa tanan nga nagapanguna sa inyo kag sa tanan nga balaan. Ang mga taga-Italya+ nagapangamusta sa inyo. 25  Ang wala tupong nga kaayo mangin yara sa inyo tanan.

Footnote

Ukon “ang kaayo sa mga dumuluong.”
Sa literal, “ang mga nagapos; ang mga yara sa gapos.”
Ukon mahimo, “nga daw subong nga nagaantos kamo upod sa ila.”
Tan-awa ang Glossary, “Seksuwal nga imoralidad.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Mga pagsulundan tuhoy sa pagkaon.
Ukon “ang inyo kalag.”
Sa literal, “maayo.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.