Hebreo 7:1-28

  • Si Melquisedec, pinasahi nga hari kag saserdote (1-10)

  • Ang kinalabaw sang pagkasaserdote sang Cristo (11-28)

    • Ang Cristo sarang makaluwas sing bug-os (25)

7  Kay si Melquisedec, nga hari sang Salem kag saserdote sang Labing Mataas nga Dios, nagsugata kay Abraham nga nagapauli halin sa pagpamatay sa mga hari kag nagpakamaayo sa iya,+  kag ginhatagan* sia ni Abraham sing ikanapulo sang tanan nga butang. Ang iya ngalan ginbadbad nga “Hari sang Pagkamatarong,” kag hari man sia sang Salem, kon sayuron, “Hari sang Paghidait.”  Wala mahibaluan kon sin-o ang iya amay kag iloy, wala sing rekord tuhoy sa iya kaliwatan, kon san-o sia nabun-ag kag kon san-o sia napatay, apang tungod ginhimo sia nga kaangay sa Anak sang Dios, nagapabilin sia nga saserdote sa tanan nga tion.*+  Natalupangdan ninyo kon daw ano kadaku ining tawo nga ginhatagan ni Abraham nga ulo sang panimalay* sang ikanapulo nga bahin sang pinakamaayo nga mga butang nga inagaw sa inaway.+  Matuod, suno sa Kasuguan, ang mga anak ni Levi+ nga gintangdo bilang mga saserdote ginsugo nga mangolekta sang mga ikanapulo sa mga tawo,+ buot silingon, sa ila mga kauturan, bisan pa sila kaliwat* ni Abraham.  Apang ini nga tawo nga indi nila kaliwat nagkuha sang mga ikanapulo kay Abraham kag nagpakamaayo sa isa nga nakabaton sang mga saad.+  Ang tanan magaugyon nga ang nagahatag sing pagpakamaayo mas daku sangsa nagabaton sini.  Ang mga anak ni Levi nagabaton sang mga ikanapulo kag sila mamalatyon, apang ini nga tawo nga nagabaton sang mga ikanapulo, ginapamatud-an sang Kasulatan nga sia nagakabuhi.+  Kag masiling man nga bisan si Levi, nga nagabaton sang mga ikanapulo nagbayad man sang mga ikanapulo paagi kay Abraham, 10  kay wala pa sia mabun-ag subong kaliwat* ni Abraham nga iya katigulangan sang ginsugata ni Melquisedec si Abraham.+ 11  Gani, kon ang kahimpitan matigayon paagi gid sa Levinhon nga pagkasaserdote+ (kay nalakip ini sa Kasuguan nga ginhatag sa katawhan), ngaa kinahanglan pa nga magtindog ang isa pa ka saserdote nga ginasiling nga kaangay ni Melquisedec+ kag indi kaangay ni Aaron? 12  Sanglit ginbag-o ang pagkasaserdote, kinahanglan man nga bag-uhon ang Kasuguan.+ 13  Kay ang tawo nga ginapatuhuyan sini naghalin sa iban nga tribo, nga wala pa gid sing bisan isa nga nakaalagad sa halaran.+ 14  Kay maathag gid nga ang aton Ginuo naghalin sa Juda,+ apang wala nagsiling si Moises nga may saserdote nga magahalin sa sini nga tribo. 15  Kag nag-athag pa gid ini sang may isa ka saserdote+ nga nag-abot kaangay ni Melquisedec,+ 16  nga nangin subong sini, indi suno sa legal nga kinahanglanon nga nasandig sa kaliwatan, kundi suno sa gahom nga naghatag sa iya sang indi malaglag nga kabuhi.+ 17  Kay amo ini ang ginsiling tuhoy sa iya subong panaksi: “Ikaw saserdote sa wala sing katubtuban kaangay ni Melquisedec.”+ 18  Gani, gindula ang nauna nga kasuguan bangod maluya ini kag indi epektibo.+ 19  Kay wala sing ginhimpit ang Kasuguan,+ apang nahimo ini sang ginhatag ang mas maayo nga paglaum,+ nga paagi sini nagapalapit kita sa Dios.+ 20  Dugang pa, ginhimo ini nga may panumpa, 21  (kay ang matuod, may mga tawo nga nangin mga saserdote nga wala sing panumpa, apang ining isa nangin saserdote sa panumpa may kaangtanan sa iya sang Isa nga nanumpa, nga nagsiling: “Si Jehova* nanumpa, kag indi niya ini pagbag-uhon,* ‘Ikaw saserdote sa wala sing katubtuban’”),+ 22  gani si Jesus nangin garantiya* sang mas maayo pa nga katipan.+ 23  Dugang pa, bangod indi makapadayon ang mga saserdote sa ila pag-alagad+ kay nagakapatay sila, ginabuslan sila sang iban, 24  apang bangod nagakabuhi sia sing dayon,+ wala sing nagabulos sa iya pagkasaserdote. 25  Gani maluwas man niya sing bug-os ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, bangod padayon sia nga nagakabuhi agod mangabay para sa ila.+ 26  Kay nagakaigo para sa aton nga may subong sini nga mataas nga saserdote, nga mainunungon, wala sing kalainan, wala sing dagta,+ indi kaangay sa mga makasasala, kag ginpakataas labaw sa langit.+ 27  Indi kaangay sang mataas nga mga saserdote, indi niya kinahanglan nga magdulot sang mga halad kada adlaw,+ una para sa iya kaugalingon nga mga sala kag dayon para sa mga sala sang katawhan,+ kay ginhimo niya ini sing makaisa gid lang sang ginhalad niya ang iya kaugalingon.+ 28  Kay ang Kasuguan nagatangdo sang mga tawo nga may kaluyahon bilang mataas nga mga saserdote,+ apang ang panumpa+ nga ginpanumpa pagkatapos sang Kasuguan nagtangdo sa isa ka Anak, nga ginhimpit+ sing dayon.

Footnote

Sa literal, “ginbahinan.”
Ukon “sa wala sing katapusan.”
Ukon “nga patriarka.”
Sa literal, “naggua sa mga balikawang.”
Sa literal, “kay yara pa sia sa mga balikawang.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “indi sia magkalisod.”
Ukon “ang isa nga ginpangako.”