Hebreo 1:1-14

  • Nakighambal ang Dios paagi sa iya Anak (1-4)

  • Ang Anak labaw sangsa mga anghel (5-14)

1  Sang una nagpakighambal ang Dios sa aton mga katigulangan paagi sa mga manalagna sa madamo nga higayon kag sa madamo nga paagi.+  Karon sa katapusan sini nga mga adlaw nagpakighambal sia sa aton paagi sa isa ka Anak,+ nga gintangdo niya nga manunubli sang tanan nga butang,+ kag paagi sa iya ginhimo niya ang mga sistema sang mga butang.*+  Sia ang banaag sang himaya sang Dios+ kag ang sibu nga larawan sang iya mismo kinaugali,+ kag padayon niya nga ginapaluntad ang tanan nga butang paagi sa iya gamhanan nga pulong. Kag sa tapos sia makahimo sang pagpaninlo para sa aton mga sala,+ nagpungko sia sa tuo sang Halangdon sa kahitaasan.+  Gani nangin maayo pa sia sangsa mga anghel+ bangod nagpanubli sia sang ngalan nga mas maayo gid sangsa ila ngalan.+  Halimbawa, sin-o sa mga anghel ang ginsilingan sang Dios: “Ikaw ang akon anak; karon nga adlaw ako nangin imo amay”?+ Kag sa liwat: “Mangin amay niya ako, kag mangin anak ko sia”?+  Apang tuhoy sa tion nga ipadala niya liwat ang iya Panganay+ sa napuy-an nga duta, nagsiling sia: “Kag ang tanan nga anghel sang Dios magyaub sa iya.”*  Subong man, tuhoy sa mga anghel nagsiling sia: “Ginhimo niya ang iya mga anghel nga gamhanan nga mga puersa,*+ kag ang iya mga alagad nga dabdab sang kalayo.”+  Apang tuhoy sa Anak, nagsiling sia: “Ang Dios amo ang imo trono+ tubtob sa wala sing katubtuban, kag ang setro sang imo Ginharian amo ang setro sang katarungan.  Ginahigugma mo ang pagkamatarong, kag ginadumtan mo ang pagkamalinapason. Gani ang Dios, nga imo Dios, naghaplas sa imo+ sing lana sang kalipay labaw sa imo kaupdanan.”+ 10  Kag: “Sa ginsuguran ikaw, O Ginuo, ginpasad mo ang mga sadsaran sang duta, kag ang mga langit binuhatan sang imo mga kamot. 11  Magataliwan sila, apang ikaw magapabilin; kag kaangay sang panapton magadaan sila, 12  kag piuron mo sila kaangay sang kunop, kaangay sang panapton, kag magabag-o sila. Apang ikaw amo man gihapon, kag wala ka sing katapusan.”+ 13  Apang sin-o sa mga anghel ang ginsilingan niya: “Pungko ka sa akon tuo tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil”?+ 14  Indi bala sila tanan mga espiritu para sa balaan nga pag-alagad,*+ nga ginpadala agod mag-alagad sa mga magapanubli sang kaluwasan?

Footnote

Ukon “ang mga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “magduko sa iya.”
Sa literal, “espiritu.”
Ukon “para sa pag-alagad sa publiko.”