Hebreo 4:1-16

  • Indi makasulod sa kapahuwayan sang Dios (1-10)

  • Laygay nga makasulod sa kapahuwayan sang Dios (11-13)

    • Ang pulong sang Dios buhi (12)

  • Si Jesus, ang daku kag mataas nga saserdote (14-16)

4  Gani, sanglit may saad pa nga makasulod sa iya kapahuwayan, magbantay nga wala sing isa sa inyo nga indi makasulod sa sini.+  Kay ang maayong balita ginpahayag man sa aton,+ subong man sa ila; apang wala sila makabenepisyo sa pulong nga ila nabatian, bangod ang ila pagtuo indi kaangay sa pagtuo sang mga nagpamati.  Kay kita nga nagtuo nakasulod sa kapahuwayan, subong sang iya ginsiling: “Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako, ‘Indi gid sila makasulod sa akon kapahuwayan,’”+ bisan pa natapos na ang iya mga binuhatan halin sang pagtukod sa kalibutan.+  Kay sa isa ka bahin nagsiling sia tuhoy sa ikapito nga adlaw sing subong sini: “Kag ang Dios nagpahuway sa ikapito nga adlaw sa tanan niya nga binuhatan,”+  kag nagsiling man sia: “Indi gid sila makasulod sa akon kapahuwayan.”+  Gani, sanglit ang iban magasulod pa sa sini, kag ang mga una nga ginpahayagan sang maayong balita wala makasulod sa sini bangod sang pagkadimatinumanon,+  nagtalana sia liwat sang isa ka adlaw paagi sa pagsiling pagligad sang malawig nga tion sa salmo ni David, “Karon nga adlaw”; subong sang nasiling na, “Karon kon mamati kamo sa iya, indi pagpatig-aha ang inyo tagipusuon.”+  Kay kon gintuytuyan sila ni Josue+ pasulod sa isa ka lugar sang kapahuwayan, wala na kuntani maghambal sang ulihi ang Dios tuhoy sa iban pa nga adlaw.  Gani may nabilin pa nga kapahuwayan kaangay sa adlaw nga inugpahuway para sa katawhan sang Dios.+ 10  Kay ang tawo nga nakasulod sa kapahuwayan sang Dios nakapahuway man sa iya kaugalingon nga mga buhat, subong nga ang Dios nagpahuway man sa iya mga buhat.+ 11  Gani himuon naton ang aton bug-os nga masarangan nga makasulod sa sina nga kapahuwayan, agod wala sing magsunod sa amo man nga pagkadimatinumanon.+ 12  Kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan+ kag matalom pa sa bisan ano nga espada+ nga duha sing sulab kag nagadulot tubtob sa paghamulag sang kalag* kag espiritu,* kag sang mga lutalutahan sa utok sa tul-an, kag sarang makahantop sang mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon. 13  Kag wala sing tinuga nga natago sa iya panulok,+ kundi ang tanan nga butang hublas kag dayag gid sa iya mga mata, kag manabat kita sa iya.+ 14  Gani, sanglit may daku kita kag mataas nga saserdote nga nagkadto sa langit, si Jesus nga Anak sang Dios,+ huptan naton ang aton pangpubliko nga pagpahayag sing pagtuo sa iya.+ 15  Kay kita may mataas nga saserdote nga makapakita sing kahanuklog sa aton mga kaluyahon,+ ang isa nga natilawan sa tanan nga paagi kaangay sa aton, apang wala sing sala.+ 16  Gani, magpalapit kita sa trono sang wala tupong nga kaayo nga may kahilwayan sa paghambal,+ agod matigayon naton ang kaluoy kag ang wala tupong nga kaayo sa tion nga nagakinahanglan kita sang bulig.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.