Přejít k článku

Může mi Bible pomoct, když mám sebevražedné myšlenky?

Může mi Bible pomoct, když mám sebevražedné myšlenky?

Co říká Bible

 Ano. Bibli nechal napsat „Bůh, který utěšuje zkroušené“. (2. Korinťanům 7:6) I když to není kniha o duševním zdraví, pomohla už mnoha lidem překonat myšlenky na sebevraždu. Její praktické rady můžou pomoct i vám.

 Jaké praktické rady Bible dává?

 • Mluvte o svých pocitech.

   Bible říká: „Skutečný přítel miluje v každé chvíli, stává se bratrem v každém trápení.“ (Přísloví 17:17, Slovo na cestu)

   Co to znamená: Když nás pronásledují trýznivé myšlenky, potřebujeme pomoc druhých.

   Když svoje pocity držíte v sobě, nesete těžký náklad, který se nakonec může stát neúnosným. Když o nich ale budete mluvit, nebudou tak tíživé a vy možná svoji situaci uvidíte v příznivějším světle.

   Vyzkoušejte: Už dnes si s někým popovídejte, třeba se členem rodiny nebo dobrým přítelem. a Ze svých pocitů se můžete také vypsat.

 • Vyhledejte odbornou pomoc.

   Bible říká: „Zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale churaví ano.“ (Matouš 9:12)

   Co to znamená: Když jsme nemocní, měli bychom vyhledat lékaře.

   Sebevražedné myšlenky můžou být příznakem psychického onemocnění. Stejně jako v případě fyzické nemoci se není za co stydět. Psychická onemocnění se dají léčit.

   Vyzkoušejte: Požádejte kvalifikovaného lékaře o pomoc co nejdřív.

 • Pamatujte, že Bohu na vás záleží.

   Bible říká: „Což se neprodává pět vrabců za dvě mince malé hodnoty? Přesto ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. ... Nemějte strach; jste cennější než mnoho vrabců.“ (Lukáš 12:6, 7)

   Co to znamená: V Božích očích jste velmi cenní.

   Možná máte pocit, že na vás nikomu nezáleží, ale Bůh vidí, čím procházíte. Zajímá se o vás, a to i když jste ztratili chuť žít. V Žalmu 51:17 se píše: „Srdcem zlomeným a zdrceným, Bože, nepohrdneš.“ Bůh vás miluje, a proto chce, abyste zůstali naživu.

   Vyzkoušejte: Zjistěte víc o tom, jak Bible ukazuje, že Bůh vás má rád. Podívejte se třeba do 24. kapitoly biblické studijní pomůcky Přibližte se k Jehovovi.

 • Modlete se k Bohu.

   Bible říká: „[Uvrhněte na Boha] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:7)

   Co to znamená: Bůh si přeje, abyste se mu upřímně a bez obav svěřovali se vším, co vás trápí.

   Může vám dát vnitřní klid a sílu jít dál. (Filipanům 4:6, 7, 13) Právě tímto způsobem pomáhá lidem, kteří se k němu obrací o pomoc. (Žalm 55:22)

   Vyzkoušejte: Už dnes se k Bohu pomodlete. Použijte přitom jeho jméno, Jehova, a řekněte mu o svých pocitech. (Žalm 83:18) Poproste ho, aby vám pomohl vaši situaci zvládat.

 • Přemýšlejte o biblické naději do budoucnosti.

   Bible říká: „Tuto naději máme jako kotvu pro duši, jistou i pevnou.“ (Hebrejcům 6:19)

   Co to znamená: Možná jste emocionálně chvíli nahoře a pak zase dole jako loď zmítaná bouří. Naděje, o které se píše v Bibli, vás ale může stabilizovat.

   Tato naděje není jenom zbožné přání. Je založená na slibu, který dal samotný Bůh, totiž že odstraní příčiny našeho trápení. (Zjevení 21:4)

   Vyzkoušejte: Přečtěte si o této naději v 5. lekci brožury Dobrá zpráva od Boha.

 • Dělejte něco, co vás baví.

   Bible říká: „Radostné srdce je lékem na bolest.“ (Přísloví 17:22, Slovo na cestu)

   Co to znamená: Když děláme věci, ze kterých máme radost, můžeme se po duševní a citové stránce cítit líp.

   Vyzkoušejte: Dělejte něco, co vás za normálních okolností baví. Například si čtěte něco povzbudivého, věnujte se nějakému koníčku nebo poslouchejte hudbu, která vám zvedne náladu. Radost vám může přinést i to, když uděláte něco pro druhé. A může to být i maličkost. (Skutky 20:35)

 • Dělejte něco pro svoje zdraví.

   Bible říká: „Tělesné cvičení je ... prospěšné.“ (1. Timoteovi 4:8)

   Co to znamená: Když cvičíme, máme dostatek spánku a zdravě jíme, prospívá to našemu zdraví.

   Vyzkoušejte: Jděte na svižnou procházku, i kdyby to bylo jen na 15 minut.

 • Pamatujte, že naše pocity a další věci v životě se mění.

   Bible říká: „Nevíte, jaký bude váš život zítra.“ (Jakub 4:14)

   Co to znamená: Tíživý problém – dokonce i takový, který se zdá neřešitelný – může být jen dočasný.

   Ať už se dnes vaše situace jeví jakkoli bezútěšně, zítra může být všechno jinak. A tak hledejte způsoby, jak ji zvládat. (2. Korinťanům 4:8) Vaše těžká situace se časem pravděpodobně změní, ale když si sáhnete na život, už to nemůžete vrátit.

   Vyzkoušejte: Čtěte si v Bibli o lidech, kteří se cítili tak zdeptaní, že chtěli umřít, a sledujte, jak se jejich život nakonec změnil k lepšímu – a to často způsobem, který nemohli předvídat. Podívejte se na několik příkladů.

 Píše se v Bibli o lidech, kteří chtěli skoncovat se životem?

 Ano. V Bibli se píše o několika lidech, kteří řekli, že chtějí umřít. Bůh jim to nevytýkal, ale nabídl jim pomoc. A to samé může udělat i pro vás.

Elijáš

 •  Kdo to byl? Elijáš byl odvážný prorok. Občas ale cítil, že ho odvaha opustila. V Jakubovi 5:17 se píše: „Elijáš byl člověk s pocity, jako jsou naše.“

 •  Proč chtěl umřít? V jednu dobu se Elijáš cítil osamělý, bezcenný a měl strach. A tak Boha zoufale prosil: „Vezmi si můj život.“ (1. Královská 19:4, Bible21)

 •  Co mu pomohlo? Elijáš se se všemi svými pocity svěřil Bohu. Jakou posilu od něho dostal? Bůh mu dal najevo, že mu na něm záleží, a předvedl mu, jak je mocný. Také Elijáše ujistil, že je pro něj stále užitečný, a dal mu laskavého a schopného pomocníka.

 •  Přečtěte si o Elijášovi: 1. Královská 19:2–18

Job

 •  Kdo to byl? Job byl bohatý muž, měl velkou rodinu a věrně uctíval Boha.

 •  Proč chtěl umřít? Jobův život se náhle obrátil vzhůru nohama. Přišel o veškerý majetek. Všechny děti mu umřely při katastrofě. Postihla ho velmi bolestivá nemoc. A nakonec se dočkal bezcitného, nespravedlivého obvinění, že si za svoje problémy může sám. Job řekl: „Život se mi zprotivil, nechci žít.“ (Job 7:16, Český ekumenický překlad)

 •  Co mu pomohlo? Job se modlil k Bohu a mluvil o svých pocitech s druhými. (Job 10:1–3) Povzbudil ho soucitný přítel Elihu, který mu pomohl vidět jeho situaci ze správného úhlu. A hlavně, Job vděčně přijal radu od Boha a jeho pomoc.

 •  Přečtěte si o Jobovi: Job 1:1–3, 13–22; 2:7; 3:1–13; 36:1–7; 38:1–3; 42:1, 2, 10–13

Mojžíš

 •  Kdo to byl? Mojžíš byl vůdce starověkého izraelského národa a Boží prorok.

 •  Proč chtěl umřít? Mojžíš byl zavalený prací, byl terčem soustavné kritiky a cítil se naprosto vyčerpaný. Volal proto k Bohu: „Prosím, zabij mě nadobro.“ (4. Mojžíšova 11:11, 15)

 •  Co mu pomohlo? Mojžíš mluvil s Bohem o svých pocitech. Bůh mu pomohl tím, že část jeho práce svěřil jiným, aby Mojžíš nebyl pod tak velkým tlakem.

 •  Přečtěte si o Mojžíšovi: 4. Mojžíšova 11:4–6, 10–17

a Pokud vás přepadnou intenzivní myšlenky na sebevraždu a nemůžete se obrátit na někoho blízkého, zavolejte na linku důvěry nebo na tísňovou linku.