Job 36:1–33

 • Elihu vyzdvihuje Boží nevyzkoumatelnou velikost (1–33)

  • Poslušným se daří, bezbožní jsou zavrženi (11–13)

  • Kdo je takový učitel jako Bůh? (22)

  • Job má Boha chválit (24)

  • „Bůh je větší, než můžeme poznat“ (26)

  • Bůh má pod kontrolou déšť i blesky (27–33)

36  Elihu pokračoval:   „Měj se mnou ještě chvíli trpělivost, když budu mluvit,protože ještě mám co říct ve prospěch Boha.   Podrobně ti budu vyprávět, co vím,a prohlásím, že můj Tvůrce jedná správně.*+   Moje slova nejsou žádná lež. Před tebou je ten,* kdo má dokonalé poznání.+   Vždyť Bůh je mocný+ a nikým nepohrdá,má hluboké porozumění.*   Ničemy nenechává naživu,+ale trpícím zjednává právo.+   Z těch, kdo jednají správně, nespouští oči,+dosazuje je na trůn s králi*+ a jsou navždy vyvýšení.   Ale pokud jsou spoutaní okovya svázaní provazy trápení,   odhalí jim, čeho se dopustili,k jakým hříchům je přivedla pýcha. 10  Odkrývá jim uši, aby je napravil,a říká jim, aby se odvrátili od špatného jednání.+ 11  Pokud poslechnou a budou mu sloužit,prožijí své dny v blahobytua jejich roky budou příjemné.+ 12  Pokud ale neposlechnou, zahynou mečem*+a zemřou bez poznání. 13  Lidé s bezbožným* srdcem budou v sobě chovat zášť. Nevolají o pomoc, ani když je Bůh* spoutává. 14  Svůj život tráví* mezi chrámovými prostituty+a umírají mladí.+ 15  Ale ty, kdo trpí, Bůh* zachraňuje v čase trápení,když jsou utlačovaní, odkrývá jim uši. 16  Vyvede tě ze svíravé úzkosti+na prostorné místo, kde není tíseň+a kde tě utěší stůl plný dobrého jídla.+ 17  Uspokojí tě rozsudek nad zlými lidmi,+až bude vykonán soud a prosazeno právo. 18  Ale dej si pozor, aby tě vztek nesvedl ke škodolibosti,*+a nenech se svést velkým úplatkem. 19  Zachránil by ses potom před tísní, kdybys volal o pomocnebo napnul všechny své síly?+ 20  Neprahni po noci,kdy lidé mizí ze svého místa. 21  Dej si pozor, abys nezačal páchat zloa nevyvolil si ho spíš než trápení.+ 22  Bůh je vyvýšený svou mocí,kdo je takový učitel jako on? 23  Kdo mu určuje, co má dělat?*+ Kdo mu říká ‚Jednal jsi špatně‘?+ 24  Pamatuj, že máš chválit jeho díla,+o kterých lidé zpívají.+ 25  Celé lidstvo se na ně dívá,smrtelný člověk je vidí jen zdálky. 26  Ano, Bůh je větší, než můžeme poznat,+počet jeho let se nedá spočítat.*+ 27  Kapky vody táhne vzhůru+a ty se z mlhy mění na déšť, 28  voda se pak lije z oblaků+a hojně svlažuje lidstvo. 29  Může někdo rozumět vrstvám oblakůa hřmění z jeho stanu?*+ 30  Podívej, jak nad nimi rozprostírá své blesky*+a přikrývá mořské dno.* 31  Tím vším živí národy,*dává jim hojnost potravy.+ 32  V rukou drží bleska vrhá ho na cíl.+ 33  Hrom o něm vypráví,i dobytek ohlašuje, kdo* přichází.

Poznámky

Nebo „je spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Vztahuje se na Boha.
Nebo „je velký v síle srdce“.
Nebo možná „dosazuje krále“.
Nebo „zbraní (střelou)“.
Nebo „odpadlickým“.
Dosl. „on“.
Nebo možná „končí“.
Dosl. „on“.
Nebo „škodolibému tleskání“.
Nebo možná „kritizuje ho za to, co dělá“, „volá ho k odpovědnosti za to, co dělá“.
Nebo „vyzkoumat“.
Dosl. „chýše“.
Dosl. „světlo“.
Dosl. „kořeny moře“.
Nebo možná „obhajuje zájmy národů“.
Nebo možná „co“.