Job 38:1–41

  • Jehova ukazuje, jak je člověk nevýznamný (1–41)

    • „Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?“ (4–6)

    • Boží synové nadšeně křičeli (7)

    • Otázky ohledně přírodních jevů (8–32)

    • „Zákony, kterými se řídí nebesa“ (33)

38  Potom Jehova odpověděl Jobovi z větrné bouře:+   „Kdo to zpochybňuje má rozhodnutítím, že mluví bez poznání?+   Přepásej se prosím a jednej jako muž,budu se tě ptát a ty mě pouč.   Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?+ Pověz mi, pokud víš, jak jsem to udělal.   Víš, kdo určil její rozměrynebo kdo přes ni roztáhl měřicí šňůru?   Do čeho byly zapuštěny její základya kdo položil její úhelný kámen,+   když společně jásaly jitřní hvězdy+a všichni Boží synové*+ nadšeně křičeli?   A kdo zahradil dveřmi moře,+když vyrazilo z lůna,   když jsem ho oblékl do mrakůa zavinul do husté temnoty, 10  když jsem mu stanovil hranicea zasadil jeho závory a dveře+ 11  a řekl jsem ‚Smíš přijít až sem, a dál ne,tady se zastaví tvé pyšné vlny‘?+ 12  Dával jsi někdy* příkazy ránu? Ukazoval jsi úsvitu jeho místo,+ 13  aby uchopil zemi za okrajea vytřásl z ní ničemy?+ 14  Země se mění jako hlína pod pečetidlema její rysy vystupují jako vzor na šatech. 15  Tehdy ničemové přichází o své světloa jejich napřažená paže je zlomena. 16  Sestoupil jsi až k pramenům moře,prozkoumal jsi vodní hlubinu?+ 17  Byly ti odhaleny brány smrti,+viděl jsi brány hluboké temnoty?*+ 18  Pochopil jsi, jak je země obrovská?+ Řekni mi to, pokud to všechno víš. 19  Kudy vede cesta k příbytku světla?+ A kde sídlí tma? 20  Můžeš je dovést na jejich místoa porozumět cestám k jejich domovu? 21  Byl jsi už tehdy na světě a je ti tolik let,*abys na to uměl odpovědět? 22  Vstoupil jsi do zásobáren sněhu+a viděl jsi sklady krup,+ 23  které uchovávám pro čas tísně,pro den boje a války?+ 24  Odkud se šíří světlo*a kde vzniká východní vítr, který vane na zemi?+ 25  Kdo vyryl koryto, kterým se z nebe valí déšť,a připravil cestu hromům a bouřkovým mrakům,+ 26  aby z nich pršelo na neobydlenou zemi,na pustinu, kde nikdo nežije,+ 27  aby napojil nehostinnou poušťa nechal vyrašit trávu?+ 28  Má déšť otce?+ Kdo zplodil kapky rosy?+ 29  Z čího lůna vyšel leda kdo porodil nebeskou jinovatku?+ 30  Kdo přikrývá vodní hladinu jakoby kamenem,kdo nechává povrch vodní hlubiny zmrznout?+ 31  Dokážeš provazy svázat souhvězdí Kimy*nebo rozvázat šňůry souhvězdí Kesilu?*+ 32  Dokážeš vyvést souhvězdí,* když přijde jeho čas,nebo vést souhvězdí Aše* s jeho syny? 33  Znáš zákony, kterými se řídí nebesa,+a dokážeš zajistit, aby se jimi* řídila země? 34  Můžeš zakřičet na mraky,aby tě zaplavily přívalem vod?+ 35  Dokážeš vyslat blesky? Přijdou a řeknou ti ‚Tady jsme‘? 36  Kdo vložil do oblaků* moudrost+a jevům na obloze* dal porozumění?+ 37  Kdo je tak moudrý, aby spočítal oblaka,a kdo může převrhnout nebeské džbány s vodou,+ 38  aby se prach změnil v blátoa hroudy země se slepily k sobě? 39  Dokážeš nalovit kořist pro lvanebo utišit hlad mladých lvů,+ 40  když se krčí v doupatecha číhají ve svých skrýších? 41  Kdo připravuje potravu krkavci,+když jeho mláďata volají k Bohu o pomoca bloudí, protože nemají co žrát?

Poznámky

Nebo „andělé“.
Dosl. „za svých dnů“.
Nebo „stínu smrti“.
Dosl. „dnů“.
Nebo možná „blesky“.
Možná Plejády, skupina hvězd v souhvězdí Býka.
Možná souhvězdí Orion.
Dosl. „Mazzarot“. V 2Kr 23:5 se příbuzný výraz v množném čísle vztahuje na souhvězdí zvěrokruhu.
Možná souhvězdí Velké medvědice.
Nebo možná „Božími zákony“.
Nebo možná „do člověka“.
Nebo možná „a mysli“.