Přísloví 13:1–25

  • Ti, kdo se radí, jsou moudří (10)

  • „Dlouhým čekáním onemocní srdce“ (12)

  • „Věrný posel přináší uzdravení“ (17)

  • Kdo se stýká s moudrými, zmoudří (20)

  • Ukázňování je projev lásky (24)

13  Moudrý syn se nechá svým otcem poučit,*+ale posměvač nenaslouchá kárání.*+   Díky plodům svých úst bude člověk jíst dobré,+ale zrádní touží po násilí.   Kdo si dává pozor na ústa,* chrání svůj život,+ale toho, kdo svá ústa otevírá doširoka, čeká zkáza.+   Lenoch touží, a přesto nic nemá,+ale pilnému se bude dařit dobře.*+   Dobrý* člověk nenávidí lži,+ale jednání špatných lidí přináší hanbu a potupu.   Nevinného chrání správné jednání,*+ale hříšníka zničí špatnost.   Někdo předstírá, že je bohatý, a přitom nemá nic,+jiný předstírá, že je chudý, a přitom má velký majetek.   Bohatstvím si člověk může vykoupit život,+ale chudé nikdo ani neohrožuje.*+   Světlo dobrých lidí jasně září,*+ale lampa špatných lidí zhasne.+ 10  Troufalost vede jen k hádkám,+ale moudří jsou ti, kdo se radí.+ 11  Rychle nabyté bohatství* se bude zmenšovat,+ale bohatství toho, kdo ho shromažďuje po troškách,* bude růst. 12  Dlouhým čekáním* onemocní srdce,+ale naplněná touha je stromem života.+ 13  Kdo pohrdá poučováním,* ponese následky,+ale kdo má v úctě přikázání, bude odměněn.+ 14  Rady* moudrého jsou zdrojem života,+odvrací člověka od léček smrti. 15  Rozumný člověk si získává přízeň,ale zrádní mají tvrdý život. 16  Chytrý člověk jedná v souladu s poznáním,+ale hlupák dává najevo svou hloupost.+ 17  Ničemný posel se dostane do potíží,+ale věrný posel přináší uzdravení.+ 18  Toho, kdo odmítá ukázňování, čeká chudoba a hanba,ale kdo se nechá usměrnit,* bude v úctě.+ 19  Naplněná touha je sladká,+ale hlupákům se hnusí odvrátit se od špatného.+ 20  Kdo se stýká* s moudrými, zmoudří,+ale kdo se přátelí s hlupáky, dopadne špatně.+ 21  Hříšníky pronásleduje neštěstí,+ale dobré lidi odměňuje blahobyt.+ 22  Dobrý člověk zanechá dědictví svým vnoučatům,ale hříšníkovo bohatství připadne tomu, kdo jedná správně.*+ 23  Zorané pole chudého urodí mnoho potravy,ale může být smeteno* nespravedlností. 24  Kdo zadržuje prut,* nenávidí svého syna,+ale kdo ho miluje, svědomitě* ho ukázňuje.+ 25  Dobrý člověk jí do sytosti,+ale špatní lidé mají prázdný žaludek.+

Poznámky

Nebo „usměrňování“.
Nebo „ukáznit“.
Nebo „na to, co říká“.
Dosl. „ztuční“.
Nebo „spravedlivý“, stejně v 9., 21. a 25. verši. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlnost“.
Dosl. „neslyší kárání“.
Dosl. „raduje se“.
Nebo „bohatství získané z marnosti“.
Dosl. „shromažďuje rukou“.
Nebo „dlouho neuskutečněnou nadějí“.
Nebo „slovem“.
Nebo „zákon“.
Nebo „pokárat“.
Dosl. „chodí“.
Nebo „spravedlivému“.
Nebo „smeten“.
Nebo „ukázňování, trest“.
Nebo možná „včas“.