1. Královská 19:1–21

  • Elijáš utíká před Jezábel (1–8)

  • Elijášovi se na Chorebu objevuje Jehova (9–14)

  • Elijáš má pomazat Chazaela, Jehua a Elišu (15–18)

  • Eliša je vybrán za Elijášova nástupce (19–21)

19  Achab+ potom Jezábel+ pověděl o všem, co Elijáš udělal, a jak všechny proroky pobil mečem.+  Nato Jezábel vyslala k Elijášovi posla se vzkazem: „Ať mě bohové přísně potrestají,* pokud zítra touto dobou nedopadneš jako oni!“*  Elijáš dostal strach a dal se na útěk, aby si zachránil život.+ Dorazil do Beer-šeby+ na území Judy,+ nechal tam svého sloužícího  a vydal se do pustiny. Po celodenním putování si sedl pod janovec a začal prosit, aby mohl* zemřít. Říkal: „Už dost! Ukonči můj život,*+ Jehovo, protože nejsem o nic lepší než moji předkové.“  Potom si pod janovcem lehl a usnul. Najednou se ho ale dotkl anděl+ a řekl mu: „Vstaň a najez se.“+  Elijáš se rozhlédl a zjistil, že má u hlavy kulatý chléb na rozpálených kamenech a džbánek vody. Když se najedl a napil, zase si lehl.  Později se Jehovův anděl vrátil, dotkl se ho a řekl mu: „Vstaň a najez se, protože tě čeká dlouhá cesta.“  A tak vstal, najedl se a napil a posilněný tímto jídlem šel 40 dnů a 40 nocí až k Chorebu, hoře pravého Boha.+  Tam vešel do jeskyně,+ aby v ní přenocoval. Jehova mu řekl: „Co tu děláš, Elijáši?“ 10  Elijáš odpověděl: „Byl jsem plný horlivosti pro Jehovu, Boha vojsk.+ Izraelité totiž opustili tvou smlouvu,+ zbořili tvé oltáře a pobili tvé proroky mečem,+ takže jsem zbyl jenom já. A teď mě chtějí zabít.“+ 11  On mu řekl: „Jdi ven a postav se na hoře před Jehovou.“ Jehova potom procházel kolem.+ Zvedl se tak silný vítr, že před Jehovou tříštil hory a lámal skály.+ Jehova ale v tom větru nebyl. Po větru nastalo zemětřesení,+ ale Jehova v tom zemětřesení nebyl. 12  Po zemětřesení přišel oheň,+ ale Jehova v tom ohni nebyl. A po ohni se ozval klidný, tlumený hlas.+ 13  Když ho Elijáš uslyšel, zakryl si obličej oděvem,*+ šel ven a postavil se u vchodu do jeskyně. Potom se hlas zeptal: „Co tu děláš, Elijáši?“ 14  Elijáš odpověděl: „Byl jsem plný horlivosti pro Jehovu, Boha vojsk. Izraelité totiž opustili tvou smlouvu,+ zbořili tvé oltáře a pobili tvé proroky mečem, takže jsem zbyl jenom já. A teď mě chtějí zabít.“+ 15  Jehova mu řekl: „Vrať se a jdi do damašské pustiny. Až tam přijdeš, pomaž Chazaela+ za krále nad Sýrií. 16  Jehua,+ vnuka Nimšiho, pomaž za krále nad Izraelem a Elišu,* syna Šafata, z Abel-mecholy pomaž za proroka místo sebe.+ 17  Toho, kdo unikne Chazaelovu meči,+ usmrtí Jehu+ a toho, kdo unikne Jehuovu meči, usmrtí Eliša.+ 18  Mám v Izraeli ještě 7 000 těch, kdo neklekali před Baalem+ a kdo ho nelíbali.“+ 19  A tak se Elijáš vydal na cestu a našel Elišu, syna Šafata, jak orá. Před sebou měl 12 býčích spřežení* a on sám oral s tím dvanáctým. Elijáš k němu přišel a přehodil přes něj svůj oděv.*+ 20  Eliša tam nechal býky a rozběhl se za Elijášem. Řekl mu: „Dovol mi prosím políbit otce a matku. Potom tě budu následovat.“ Odpověděl mu: „Jdi, vždyť ti nebráním.“ 21  A tak šel, vzal jedno spřežení a býky obětoval. Na dřevě z pluhu a jha uvařil jejich maso a dal ho lidem, aby se najedli. Potom vstal, šel za Elijášem a začal mu sloužit.+

Poznámky

Dosl. „kéž mi tak bohové učiní a k tomu přidají“.
Nebo „neučiním tvou duši podobnou duši každého z nich“.
Nebo „jeho duše mohla“.
Nebo „odejmi mou duši“.
Nebo „oděvem proroka“.
Znamená „Bůh je záchrana“.
Nebo „párů býků“.
Nebo „oděv proroka“.