Přísloví 17:1–28

  • Neoplácet dobro zlem (13)

  • „Než propukne hádka, odejdi“ (14)

  • Opravdový přítel miluje v každé době (17)

  • „Radostné srdce je dobrý lék“ (22)

  • Člověk s dobrým úsudkem ovládá svůj jazyk (27)

17  Lepší je kousek suchého chleba tam, kde je klid,*+než velká hostina* v domě, kde jsou hádky.+   Prozíravý sluha bude panovat nad synem, který jedná hanebně. Získá podíl na dědictví jako jeden z bratrů.   Na stříbro je tavicí kelímek, na zlato je pec,+ale srdce zkoumá Jehova.+   Ničema věnuje pozornost zraňujícím slovůma podvodník naslouchá zlým jazykům.+   Kdo se posmívá chudému, uráží jeho Tvůrce,+a kdo se raduje z cizího neštěstí, neunikne trestu.+   Korunou starců jsou vnucia slávou synů jsou otcové.   Pro hlupáka se nehodí vznešená slova.+ Tím spíš se pro vládce* nehodí lež!+   Dar je jako drahokam* pro toho, kdo ho vlastní.+ Kamkoli se obrátí, přináší mu úspěch.+   Kdo odpouští* provinění, usiluje o lásku,+ale kdo o něm pořád mluví, rozděluje blízké přátele.+ 10  Na rozumného člověka zapůsobí pokárání víc,+než když hlupáka stokrát udeříš.+ 11  Špatnému člověku jde jen o vzpouru,ale bude k němu s trestem vyslán krutý posel.+ 12  Lepší je potkat medvědici připravenou o mláďatanež hlupáka s jeho hloupostí.+ 13  Pokud někdo oplácí dobro zlem,zlo se od jeho domu nevzdálí.+ 14  Začátek sporu je, jako když se otevírá stavidlo.* A tak než propukne hádka, odejdi.+ 15  Kdo zprostí viny špatného člověka a kdo odsoudí dobrého*+ti oba jsou Jehovovi odporní. 16  K čemu je dobré, že je v možnostech hlupáka získat moudrost,když po tom netouží?*+ 17  Opravdový přítel miluje v každé době+a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.+ 18  Člověk, který nemá rozum,* si před svým bližním potřese rukoua slíbí, že bude ručitelem.+ 19  Kdo miluje hádky, miluje provinění,+a kdo si dělá vysoký vchod, říká si o zkázu.+ 20  Kdo má pokřivené srdce, nebude mít úspěch*+a toho, kdo klame svými slovy, potká neštěstí. 21  Kdo je otcem hloupého dítěte, cítí smutek,otec nerozumného dítěte nemá radost.+ 22  Radostné srdce je dobrý lék,*+ale zdrcený duch bere člověku sílu.*+ 23  Ničema tajně* přijme úplatek,aby překroutil cesty spravedlnosti.+ 24  Rozumný člověk má moudrost přímo před sebou,ale oči hlupáka se toulají po nejvzdálenějších končinách země.+ 25  Hloupý syn působí zármutek svému otcia bolest* té, která ho porodila.+ 26  Trestat* dobrého* člověka není správnéa bít ctihodné lidi je proti právu. 27  Kdo má poznání, ovládá svůj jazyk+a člověk s dobrým úsudkem* zůstává v klidu.*+ 28  I hlupáka, když mlčí, lidé považují za moudréhoa toho, kdo má zavřená ústa, za rozumného.

Poznámky

Dosl. „oběti“.
Nebo „ticho“.
Nebo „urozeného“.
Nebo „je kamenem, který zajišťuje přízeň“.
Dosl. „přikrývá“.
Nebo „vypouští přehrada“, dosl. „vypouští vody“.
Nebo „spravedlivého“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „nemá rozum“, dosl. „nemá srdce“.
Dosl. „srdce“.
Dosl. „nenajde dobro“.
Nebo „vysušuje kosti“.
Nebo „uzdravuje“.
Dosl. „ze záňadří“.
Dosl. „hořkost“.
Nebo „pokutovat“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „rozlišovací schopností“.
Dosl. „chladného ducha“.