Přejít k článku

Přejít na obsah

5. LEKCE

Jaký je Boží záměr se zemí?

Jaký je Boží záměr se zemí?

1. Proč Bůh stvořil zemi?

Jehova zemi vytvořil proto, aby byla naším domovem. První lidský pár, Adam a Eva, tedy neměli žít v nebi. Pro život v nebi Bůh vytvořil anděly. (Job 38:4, 7) Prvního člověka Bůh umístil do krásného ráje nazvaného Eden. (1. Mojžíšova 2:15–17) Jemu a jeho budoucím potomkům dal vyhlídku na nekonečný život na zemi. (Přečtěte si Žalm 37:29; 115:16.)

Zpočátku byla rájem pouze zahrada Eden. První lidská dvojice ho však spolu se svými potomky měla postupně rozšířit po celé zemi. (1. Mojžíšova 1:28) Země nebude nikdy zničena. Navždy bude domovem lidí. (Přečtěte si Žalm 104:5.)

Podívejte se na video Proč Bůh stvořil zemi?

2. Proč dnes země není rájem?

Adam a Eva neposlechli Boha, a proto je ze zahrady Eden vyhnal. Ráj byl ztracen a žádnému člověku se nepodařilo ho obnovit. Bible říká, že země byla dána do ruky ničemných lidí. (Job 9:24) (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 3:23, 24.)

Znamená to, že se Jehovův záměr s lidstvem neuskuteční? Tak to není. Bůh je všemohoucí, a proto je vyloučeno, že by se mu něco nepodařilo. (Izajáš 45:18) Zajistí, aby lidstvo znovu bylo v takovém stavu, jaký si původně přál. (Přečtěte si Žalm 37:11, 34.)

3. Jak bude ráj obnoven?

Ráj bude na zemi obnoven v době, kdy bude Ježíš vládnout jako Bohem ustanovený král. V armagedonské bitvě on a jeho andělé zničí všechny, kdo Bohu odporují. Ježíš poté na tisíc let uvězní Satana, ničemného duchovního tvora, pod jehož vlivem se Adam a Eva vzbouřili proti Bohu. Ti, kdo Bohu slouží, Armagedon přežijí, protože je Ježíš povede a bude je chránit. Budou se pak radovat ze života v pozemském ráji. (Přečtěte si Zjevení 20:1–3; 21:3, 4.)

4. Kdy skončí utrpení?

Kdy Bůh skoncuje se zlem na zemi? Ježíš předpověděl, podle čeho bude možné rozeznat, že konec je blízko. Dnešní světové poměry ohrožují samotnou existenci lidstva a jsou dokladem toho, že žijeme v „závěru systému věcí“. (Přečtěte si Matouše 24:3, 7–14, 21, 22.)

Ježíš bude tisíc let panovat z nebe nad zemí a během té doby skoncuje s veškerým utrpením. (Izajáš 9:6, 7; 11:9) Nebude pouze králem, ale také veleknězem, který vymaže hříchy těch, kdo milují Boha. Bůh tak prostřednictvím Ježíše odstraní nemoci, stárnutí a smrt. (Přečtěte si Izajáše 25:8; 33:24.)

5. Kdo bude žít v ráji?

V sále Království se setkáte s lidmi, kteří milují Boha a chtějí se učit, jak mu dělat radost

V ráji budou žít ti, kdo Boha poslouchají. (1. Jana 2:17) Ježíš vyslal své následovníky, aby hledali pokorné lidi a učili je dělat to, co se Bohu líbí. V dnešní době Jehova na život v ráji připravuje miliony lidí. (Sefanjáš 2:3) Ti, kdo chodí do sálu Království svědků Jehovových, se učí být lepšími manžely a otci a lepšími manželkami a matkami. Děti a rodiče uctívají Boha společně a dozvídají se, jaký užitek mohou mít z biblických zásad. (Přečtěte si Micheáše 4:1–4.)