Přísloví 14:1–35

  • „Jen srdce zná svou hořkost“ (10)

  • Cesta, která se zdá správná, může končit smrtí (12)

  • Nezkušený člověk věří každému slovu (15)

  • Boháč má mnoho přátel (20)

  • Klidné srdce je životodárné pro tělo (30)

14  Moudrá žena buduje svůj dům,+ale hloupá ho vlastníma rukama boří.   Kdo žije čestně, bojí se Jehovy,ale kdo je lstivý,* pohrdá jím.   Pyšná slova hlupáka jsou jako prut,ale moudré budou jejich rty chránit.   Kde není dobytek, je žlab čistý,ale síla býka přináší bohatou úrodu.   Věrný svědek nebude lhát,ale falešný svědek šíří jen lži.+   Posměvač hledá moudrost, a žádnou nenachází,ale rozumný člověk získá poznání snadno.+   Drž se dál od hlupáka,vždyť na jeho rtech nenajdeš poznání.+   Díky moudrosti chytrý ví, kam jde,ale hlupáci se nechají oklamat* vlastní hloupostí.+   Hlupákům je jejich provinění k smíchu,*+ale čestní jsou ochotní se usmířit. 10  Jen srdce zná svou hořkosta nikdo cizí s ním nemůže sdílet jeho radost. 11  Dům špatných lidí bude zničen,+ale stan čestných bude vzkvétat. 12  Je cesta, která člověku připadá správná,+ale na jejím konci je smrt.+ 13  I při smíchu může bolet srdce a radování může skončit zármutkem. 14  Kdo je v srdci vzpurný, ponese následky svého jednání,+ale dobrý člověk bude za své skutky odměněn.+ 15  Nezkušený* člověk věří každému slovu,ale chytrý zvažuje své kroky.+ 16  Moudrý je obezřetný a odvrací se od špatnosti,ale hlupák je lehkomyslný* a příliš sebejistý. 17  Kdo se snadno rozzlobí, jedná hloupě,+ale kdo věci promýšlí, je nenáviděn. 18  Nezkušení lidé zdědí hloupost,ale chytří jsou korunováni poznáním.+ 19  Špatní lidé se budou muset sklonit před dobrýmia ničemové se skloní u bran těch, kdo jednají správně.* 20  Chudého člověka nenávidí i jeho bližní,+ale boháč má mnoho přátel.+ 21  Kdo pohrdá svým bližním, hřeší,ale kdo má soucit s lidmi v nouzi, je šťastný.+ 22  Copak ti, kdo vymýšlí zlo, nebudou bloudit? Ale ti, kdo chtějí konat dobro, sklidí laskavost* a věrnost.+ 23  Každá tvrdá práce přináší užitek,ale pouhé řeči vedou k nouzi.+ 24  Korunou moudrých je jejich bohatství,ale to, co dělají hlupáci, zůstává hloupostí.+ 25  Pravý svědek zachraňuje životy,ale podvodník šíří jen lži. 26  Kdo se bojí Jehovy, ve všem mu věří+a bázeň před ním bude útočištěm pro jeho děti.+ 27  Bázeň před Jehovou je pramenem života,odvrací člověka od léček smrti. 28  V množství lidu spočívá králova vznešenost,+ale vládce bez poddaných padne. 29  Kdo je trpělivý,* má velmi dobrý úsudek,+ale netrpělivý člověk odhaluje svou hloupost.+ 30  Klidné srdce je životodárné* pro tělo,ale žárlivost je hnilobou v kostech.+ 31  Kdo šidí chudého, uráží jeho Tvůrce,+ale oslavuje ho ten, kdo má s chudými soucit.+ 32  Špatného člověka srazí jeho vlastní ničemnost,ale dobrý* člověk najde útočiště ve své bezúhonnosti.+ 33  Rozumný člověk se nechlubí svou moudrostí,*+ale hlupák všude rozhlašuje, co ví. 34  Díky správnému jednání* je národ v úctě,+ale hřích je pro lid potupou. 35  Rozumný sluha má královu přízeň,+ale na toho, kdo jedná hanebně, se snese králův hněv.+

Poznámky

Nebo „pokřivený“.
Nebo možná „klamou druhé“.
Nebo „je k smíchu, že by měli odčinit škodu“.
Nebo „naivní“.
Nebo „vzteklý“.
Nebo „spravedlivých“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „věrnou lásku“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „přináší zdraví“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „moudrost odpočívá v srdci rozumného člověka“.
Nebo „spravedlnosti“.