Job 2:1–13

  • Satan znovu zpochybňuje Jobovy pohnutky (1–5)

  • Satanovi je dovoleno postihnout Jobovo tělo nemocí (6–8)

  • Jobova manželka: „Proklej Boha a zemři!“ (9, 10)

  • Přichází tři Jobovi „přátelé“ (11–13)

2  Potom nastal den, kdy synové pravého Boha*+ předstoupili před Jehovu.+ Přišel mezi ně i Satan a také předstoupil před Jehovu.+  Jehova se Satana zeptal: „Odkud jsi přišel?“ Satan Jehovovi odpověděl: „Toulal jsem se po zemi a procházel se po ní.“+  Jehova Satanovi řekl: „Všiml sis* mého služebníka Joba? Na zemi není nikdo jako on. Je to bezúhonný*+ a čestný člověk, který se bojí Boha a vyhýbá se tomu, co je špatné. Pořád se drží své oddanosti Bohu,*+ i když mě podněcuješ, abych ho bezdůvodně ničil.“*+  Ale Satan Jehovovi odpověděl: „Kůži za kůži! Za svůj život* dá člověk všechno, co má.  Jen napřáhni ruku a sáhni mu na kosti a tělo a uvidíš, že tě prokleje přímo do očí!“*+  Jehova pak Satanovi řekl: „Je v tvé moci.* Ale nesahej mu na život!“  Satan tedy od Jehovy* odešel a postihl Joba bolestivými vředy*+ od hlavy až k patě.  Job si vzal hliněný střep, aby se jím mohl škrábat, a seděl v popelu.+  Jeho manželka mu řekla: „Pořád se držíš své oddanosti Bohu?* Proklej Boha a zemři!“ 10  Ale on jí odpověděl: „Mluvíš jako nějaká hloupá žena. Máme od pravého Boha přijímat jen to, co je dobré, a ne to, co je špatné?“+ Přes to všechno Job svými slovy nezhřešil.+ 11  Tři Jobovi přátelé* – Temanita Elifaz,+ Šuchovec+ Bildad+ a Naamatita Cofar+ – se doslechli o všech neštěstích, která ho postihla, a každý se vydal na cestu ze svého kraje. Domluvili se tedy, že se setkají a půjdou Jobovi projevit účast a utěšit ho. 12  Když ho zdálky uviděli, nepoznali ho. Začali hlasitě plakat, roztrhli si oděvy a vyhazovali do vzduchu prach a ten jim padal na hlavu.+ 13  Pak s ním sedm dnů a sedm nocí seděli na zemi a nikdo z nich mu neřekl ani slovo, protože viděli, že velmi trpí.+

Poznámky

Nebo „andělé“.
Dosl. „zaměřil jsi své srdce na“.
Nebo „ryzí“.
Nebo „bezúhonnosti, ryzosti“.
Dosl. „polykal“.
Nebo „duši“.
Dosl. „obličeje“.
Dosl. „ruce“.
Dosl. „Jehovova obličeje“.
Nebo „hroznými boláky“.
Nebo „bezúhonnosti, ryzosti“.
Nebo „známí“.