Job 42:1–17

  • Job Jehovovi odpovídá (1–6)

  • Tři „přátelé“ pokáráni (7–9)

  • Jehova Jobovi žehná (10–17)

    • Jobovi synové a dcery (13–15)

42  Job na to Jehovovi řekl:   „Teď už vím, že dokážeš cokolia nic, co se rozhodneš udělat, pro tebe není nemožné.+   Řekl jsi: ‚Kdo to bez poznání zpochybňuje má rozhodnutí?‘+ Je to tak, mluvil jsem bez porozuměnío věcech, které jsou nad moje chápání a které neznám.+   Řekl jsi: ‚Poslouchej prosím a já budu mluvit. Budu se tě ptát a ty mě pouč.‘+   Doteď jsem o tobě jen slyšel,ale teď tě vidím na vlastní oči.   Proto odvolávám, co jsem řekl,+a činím pokání v prachu a popelu.“+  Potom co Jehova takto promluvil k Jobovi, řekl Jehova Temanitovi Elifazovi: „Proti tobě a tvým dvěma přátelům+ plane můj hněv, protože jste o mně neříkali pravdu,+ na rozdíl od mého služebníka Joba.  Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů, jděte k mému služebníku Jobovi a obětujte za sebe zápalnou oběť. A můj služebník Job se za vás bude modlit.+ Určitě vyslyším jeho prosbu o to,* abych vás nepotrestal, jak si za své bláznovství zasloužíte. Vy jste o mně totiž neříkali pravdu, na rozdíl od mého služebníka Joba.“  Temanita Elifaz, Šuchovec Bildad a Naamatita Cofar tedy šli a udělali to, co jim Jehova řekl. A Jehova Jobovu modlitbu vyslyšel. 10  Když se Job za své přátele pomodlil,+ Jehova ho zbavil trápení+ a vrátil mu blahobyt.* Jehova mu dal dvojnásobek toho, co měl předtím.+ 11  Přišli za ním všichni jeho bratři a sestry a všichni, kdo ho dřív znali,+ a jedli s ním v jeho domě. Projevovali mu účast a utěšovali ho kvůli všemu jeho neštěstí, které Jehova připustil. Každý z nich mu dal kousek stříbra* a zlatý kroužek. 12  Jehova tedy požehnal konci Jobova života víc než jeho začátku.+ Job měl 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 2 000 kusů* dobytka a 1 000 oslic.+ 13  Narodilo se mu dalších sedm synů a tři dcery.+ 14  První dal jméno Jemima, druhé Kecia a třetí Keren-happuk. 15  V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako Jobovy dcery. A otec jim dal dědictví spolu s jejich bratry. 16  Job potom žil ještě 140 let a viděl své děti a vnoučata až do čtvrté generace. 17  Nakonec Job zemřel. Prožil dlouhý a spokojený život.*

Poznámky

Dosl. „určitě pozvednu jeho obličej“.
Dosl. „Jehova zvrátil Jobovo zajetí“.
Dosl. „jednu kesítu“. Starověká peněžní jednotka neznámé hodnoty.
Dosl. „1 000 párů“.
Dosl.: „[Byl] starý a nasycený dny.“