Přísloví 20:1–30

  • „Víno je posměvač“ (1)

  • Lenoch v zimě neorá (4)

  • Myšlenky člověka jsou jako hluboké vody (5)

  • Varování před zbrklými sliby (25)

  • „Krásou mladých mužů je jejich síla“ (29)

20  Víno je posměvač,+ alkohol je nezkrotný.+ Kdo kvůli nim sejde z cesty, není moudrý.+   Král nahání hrůzu stejně jako řev lva.*+ Kdo ho provokuje, riskuje život.+   Člověku je ke cti, když se vyhne sporu,+ale každý hlupák se do něj zaplete.+   Lenoch v zimě neorá,a tak bude o žních žebrat, protože nebude mít nic.*+   Myšlenky* v lidském srdci jsou jako hluboké vody,ale člověk s dobrým úsudkem je načerpá.   Mnoho lidí mluví o své věrné lásce,ale kdo najde opravdu věrného člověka?   Dobrý* člověk žije bezúhonně.*+ Šťastné jsou jeho děti,* které přijdou po něm.+   Když král sedí na trůnu a soudí,+rozpoznává* svýma očima veškerou špatnost.+   Kdo může říct „Očistil jsem své srdce,+jsem čistý od hříchu“?+ 10  Dvojí závaží a dvojí míry*obojí je Jehovovi odporné.+ 11  I na dítěti* se podle jeho skutků pozná,jestli je jeho chování čisté a správné.+ 12  Ucho, které slyší, a oko, které vidí –obojí udělal Jehova.+ 13  Nemiluj spánek, jinak zchudneš.+ Otevři oči, a nasytíš se chlebem.+ 14  „Je to špatné, špatné!“ říká kupující. A když odejde, vychloubá se.+ 15  Někdo má zlato a množství korálů,*ale rty, které předávají poznání, jsou ještě cennější.+ 16  Zabav oděv tomu, kdo se zaručil za cizího člověka,+a vezmi od něj zástavu, pokud se zaručil za cizinku.*+ 17  Chléb získaný podvodem člověku chutná,ale pak se mu ústa naplní štěrkem.+ 18  Kde se lidé radí, tam se plány vydaří*+a ve válce dej na moudré* vedení.+ 19  Pomlouvač prozrazuje tajemství.+ Nestýkej se s tím, kdo rád tlachá o druhých.* 20  Pokud někdo proklíná otce a matku,jeho lampa s příchodem tmy zhasne.+ 21  I když někdo chamtivý získá bohatství,požehnání mu to nakonec nepřinese.+ 22  Neříkej: „Oplatím to zlo!“+ Doufej v Jehovu,+ a on tě zachrání.+ 23  Dvojí závaží* je Jehovovi odpornéa podvodné váhy nejsou dobré. 24  Lidské kroky vede Jehova.+ Jak může člověk vědět, kam jde?* 25  Pro člověka je léčkou, když zbrkle zvolá: „Je to svaté!“+a až potom o svých slibech přemýšlí.+ 26  Moudrý král prosévá ničemy+a přejíždí po nich mláticím kolem.+ 27  Dech člověka je Jehovovou lampou,která osvětluje jeho nitro. 28  Láska* a věrnost střeží krále.+ Věrnou láskou podpírá svůj trůn.+ 29  Krásou mladých mužů je jejich síla+a nádherou starců jsou jejich šediny.+ 30  Modřiny a rány zbavují zla*+a bití očišťuje nitro člověka.

Poznámky

Nebo „mladého lva s hřívou“.
Nebo možná „bude o žních hledat, ale nic nenajde“.
Nebo „úmysly“, dosl. „rada“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „chodí v ryzosti“.
Dosl. „synové“.
Nebo „prosévá“.
Nebo „dvojí kamenné závaží a dvojí nádoba k odměřování“.
Nebo „chlapci“.
Nebo „cizince“.
Nebo „radou jsou upevněny plány“.
Nebo „obratné, dobré“.
Nebo „kdo láká svými rty“.
Nebo „dvojí kamenné závaží“.
Nebo „kam má jít“.
Nebo „věrná láska“.
Nebo „sdírají zlo“.