Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Buk blong Hosea

Ol Japta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ol Save Insaed

 • 1

  • Waef blong Hosea mo ol pikinini we hem i bonem (1-9)

   • Jisrehel (4), Loruhama (6), mo Loamae (9)

  • Hop blong ol man oli kambak mo oli joengud (10, 11)

 • 2

  • Isrel we i no holemstrong i kasem panis (1-13)

  • Kambak long Jehova we i olsem hasban blong hem (14-23)

   • “Bambae yu singaot mi se hasban blong Mi” (16)

 • 3

  • Hosea i pembak waef blong hem we i stap mekem adaltri (1-3)

  • Isrel bambae i kambak long Jehova (4, 5)

 • 4

  • Kot kes blong Jehova agensem Isrel (1-8)

   • I no gat save blong God long kantri ya (1)

  • Fasin blong Isrel blong wosipim aedol mo blong slip olbaot (9-19)

   • Wan spirit blong mekem rabis fasin i lidim olgeta oli gorong (12)

 • 5

  • Jajmen blong Efrem mo Juda (1-15)

 • 6

  • Oli singaot ol man blong oli kambak long Jehova (1-3)

  • Ol man oli lego fasin blong lavem ol man oltaem (4-6)

   • Fasin blong lavem man oltaem, i gud moa i bitim sakrefaes (6)

  • Ol man oli mekem fasin blong sem nomo (7-11)

 •  7

  • Tokbaot rabis fasin blong Efrem (1-16)

   • No save ronwe long net blong God (12)

 • 8

  • Oli kasem trabol from fasin blong wosipim aedol (1-14)

   • Oli saksakem win, oli havestem strong win (7)

   • Isrel i fogetem finis Man We i Mekem hem (14)

 • 9

  • Sin blong Efrem i mekem se God i sakemaot hem (1-17)

   • Oli givim laef blong olgeta long god ya we i stap mekem man i sem (10)

 • 10

  • Isrel we i wan rabis rop blong grep, bambae i kam nogud (1-15)

 • 11

  • God i lavem Isrel i stat taem hem i wan smol boe nomo (1-12)

   • “Mi singaotem boe blong mi i aot long Ijip i kam” (1)

 • 12

  • Efrem i sud kambak long Jehova (1-14)

   • Jekob i faet wetem God (3)

   • Jekob i krae bigwan blong God i kaen long hem (4)

 • 13

  • Efrem we i stap wosipim aedol, i fogetem Jehova (1-16)

   • “O Ded, ?wehem pin blong yu?” (14)

 • 14

  • Askem ol man blong kambak long Jehova (1-3)

   • Mifala i presem yu long maot blong mifala (2)

  • Hilim Isrel blong i no moa lego God (4-9)