Hosea 9:1-17

  • Sin blong Efrem i mekem se God i sakemaot hem (1-17)

    • Oli givim laef blong olgeta long god ya we i stap mekem man i sem (10)

9  “O Isrel, yu no mas glad,+Yu no mas mekem ol samting blong mekem yu yu glad olsem ol narafala man. From fasin blong prostitut* i mekem se yu lego God blong yu.+ Yu yu laekem pei blong fasin blong mekem prostitut, long evri ples blong klinim wit.+   Be ples blong klinim wit mo ples blong mekem waen bambae tufala i no fidim olgeta,Mo bambae hem i no gat niu waen.+   Bambae oli no gohed blong stap long graon blong Jehova,+Be defren olgeta, Efrem bambae i gobak long Ijip,Mo long Asiria, bambae oli kakae samting we i no klin.+   Bambae oli no moa kafsaedem ol ofring blong waen i go long Jehova,+Ol sakrefaes blong olgeta bambae i no mekem hem i glad.+ Oli olsem bred blong ol man we oli stap harem nogud,Olgeta evriwan we oli stap kakae bred ya, bambae oli kam doti. From bred blong olgeta, i blong olgeta nomo,*Bambae i no kam insaed long haos blong Jehova.   ?Bambae yufala i mekem wanem long dei blong miting,*Hemia long dei blong lafet blong Jehova?   !Yu luk! Bambae oli mas ronwe from bigfala trabol.+ Ijip bambae i hivimap olgeta wanples,+ mo Memfis bambae i berem olgeta.+ Plant ya nitel bambae i tekem ol gudgudfala samting blong olgeta we oli wokem long silva, i blong hemMo ol tri we oli gat nil, bambae oli stap insaed long ol tent blong olgeta.   Ol dei blong panis bambae i kam,+Ol dei blong givimbak bambae i kam,Mo Isrel bambae i mas save samting ya. Profet blong olgeta bambae i kam wan krangke man, mo man we i stap kasem tok long God, bambae i lusum hed,From we sin blong yu i plante we i plante, mo ol rabis tingting agensem yu i bigwan we i bigwan.”   Wajman+ blong Efrem i stap wetem God blong mi.+ Be naoia ol fasin blong ol profet blong hem,+ oli olsem ol trap blong man blong kasem pijin,I gat ol rabis tingting insaed long haos blong God blong hem.   Fasin blong olgeta i kam nogud olgeta olsem long ol dei blong Gibea.+ Bambae hem i tingbaot ol rong blong olgeta mo i givim panis from ol sin blong olgeta.+ 10  “Taem mi faenem Isrel, i olsem we mi faenem ol grep long draeples.+ Mi luk ol olfala blong yufala olsem faswan frut long ol fas fig long wan figtri. Be oli girap, oli go long Bal blong Peoro,+Oli givim laef blong olgeta long samting blong sem,*+Mo oli kam nogud we oli nogud olsem samting ya we oli lavem tumas. 11  Glori* blong Efrem i flae i gowe olsem wan pijin,I no gat woman i bonem pikinini, i no gat woman i gat bel, mo i no gat pikinini i gru long bel blong woman.+ 12  Nating sipos oli gat pikinini,Bambae mi mekem se oli lus gogo i no moa gat wan man i stap,+Yes, !sore tumas long olgeta, taem mi gowe long olgeta!+ 13  Long mi, Efrem i olsem Taea, oli planem hem long graon we i gat gudfala gras,+Naoia Efrem i mas karem ol boe blong hem i kam blong oli kilim olgeta.” 14  O Jehova, yu givim samting we yu sud givim long olgeta,Wan bel we pikinini i ded insaed long hem mo titi we i drae.* 15  “Olgeta rabis fasin blong olgeta i stap long Gilgal,+ from long ples ya nao mi no laekem olgeta nating. Bambae mi ronemaot olgeta long haos blong mi, from ol rabis fasin blong olgeta.+ Bambae mi no moa lavem olgeta,+Olgeta prins blong olgeta oli stronghed. 16  Bambae oli smasem gud Efrem.+ Ol rus blong olgeta bambae oli kam drae, mo bambae oli no karem frut. Nating sipos oli bonem ol pikinini, bambae mi kilim i ded ol pikinini ya we oli lavem tumas.” 17  God blong mi bambae i sakemaot olgeta,From oli no bin lesin long hem,+Mo bambae oli ronwe oli go stap olbaot long ol nesen.+

Ol futnot

NT: “blong mekem enikaen doti fasin blong seks; blong slip olbaot.”
NT: “i blong sol blong olgeta nomo.”
NT: “long stret dei blong lafet blong yufala.”
NT: “god ya we i stap mekem man i sem.”
Yu luk Diksonari.
NT: “we i slak.”