Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 15

Malipay ha Imo Trabaho

Malipay ha Imo Trabaho

“An tagsa nga tawo angay . . . malipay tungod han ngatanan niya nga ginpinanigurohan pagtrabaho.”​—ECLESIASTES 3:13.

1-3. (a) Ano an inaabat han damu nga tawo ha ira trabaho? (b) Ano nga mga pakiana an aton hihisgotan hini nga kapitulo?

AN MGA tawo ha bug-os nga kalibotan naniniguro pagtrabaho basi suportaran an ira kalugaringon ngan an ira pamilya. Damu an diri naayon ha ira trabaho, ngan an iba nahahadlok pa ngani pagsulod ha trabaho kada adlaw. Kon ito an imo inaabat, ano an imo mahihimo basi magin mas makalilipay an imo trabaho?

2 Hi Jehova nasiring ha aton: “An tagsa nga tawo angay kumaon ngan uminom ngan malipay tungod han ngatanan niya nga ginpinanigurohan pagtrabaho. Regalo ito han Dios.” (Eclesiastes 3:13) Ginlarang kita ni Jehova nga may panginahanglan ngan hingyap nga magtrabaho. Karuyag niya nga malipay kita ha aton ginbubuhat.​—Basaha an Eclesiastes 2:24; 5:18.

3 Salit ano an makakabulig ha aton nga malipay ha aton trabaho? Ano nga mga klase hin trabaho an angay likayan han mga Kristiano? Paonan-o kita magigin timbang ha aton trabaho ngan ha aton pagsingba kan Jehova? Ngan ano an pinakaimportante nga buruhaton nga aton mahihimo?

 AN DUHA NGA GIMAOPAYI NGA MAGBURUHAT

4, 5. Ano an panhunahuna ni Jehova ha trabaho?

4 Hi Jehova mismo naruruyag gud pagtrabaho. An Genesis 1:1 nasiring: “Ha tinikangan ginlarang han Dios an langit ngan an tuna.” Katapos himoon han Dios an tuna ngan an ngatanan nga aada hito, nagsiring hiya nga an iya mga linarang “maopay gud.” (Genesis 1:31) Natagbaw an aton Maglalarang ha iya mga ginhimo.​—1 Timoteo 1:11.

5 Hi Jehova diri gud naundang pagtrabaho. Hi Jesus nagsiring: “An akon Amay padayon nga nagbubuhat tubtob yana.” (Juan 5:17) Bisan kon diri kita maaram han ngatanan nga urusahon nga butang nga ginbubuhat ni Jehova, maaram kita han pipira hito. Nagpipili hiya han mga magmamando upod han iya Anak, hi Jesu-Kristo, sugad nga bahin han Ginhadian. (2 Corinto 5:17) Hi Jehova aktibo liwat nga naggigiya ngan nagmamangno ha mga tawo. Tungod han pagsangyaw nga buruhaton ha bug-os nga kalibotan, minilyon an nakakakilala kan Jehova ngan may paglaom nga mabuhi ha waray kataposan ha paraiso nga tuna.​—Juan 6:44; Roma 6:23.

6, 7. Ano nga klase hin magburuhat hi Jesus?

6 Pariho han iya Amay, hi Jesus naruruyag gud pagtrabaho. Antes hi Jesus kumanhi ha tuna, hiya an “eksperto nga magburuhat” han Dios ngan nakigbahin ha paglarang han ngatanan nga butang ha langit ngan ha tuna. (Proberbios 8:22-31; Colosas 1:15-17) Han nakanhi hiya ha tuna, padayon hiya nga nagtrabaho hin maduruto. Sugad nga batan-on, nahibaro hiya nga magin maopay gud nga panday, nga posible naghihimo hin mga muwebles  ngan mga balay. Nagin maopay gud hi Jesus ha iya trabaho salit nakilala hiya sugad nga “an panday.”​—Marcos 6:3.

7 Pero an pinakaimportante nga buruhaton ni Jesus ha tuna amo an pagsangyaw han maopay nga sumat ngan pagtutdo ha mga tawo mahitungod kan Jehova. May-ada hiya tulo ngan tunga ka tuig para tapuson an iya ministeryo, ngan maduruto hiya nga nagtrabaho tikang ha temprano ha aga tubtob nga hilarom na an gab-i. (Lucas 21:37, 38; Juan 3:2) Nagbaktas hi Jesus hin ginatos ka kilometro ha matapotapo nga mga dalan, nga iginsasangyaw an maopay nga sumat ha pinakadamu nga tawo tubtob ha iya mahihimo.​—Lucas 8:1.

8, 9. Kay ano nga nalipay hi Jesus ha iya buruhaton?

8 Para kan Jesus, an pagbuhat han buruhaton han Dios pariho hin pagkaon. Ini nga buruhaton naghatag ha iya hin kusog. May mga adlaw nga maduruto gud hiya nga nagbuhat salit waray na ngani hiya panahon pagkaon. (Juan 4:31-38) Gin-gamit niya an ngatanan nga oportunidad basi buligan an iba nga mahibaro mahitungod ha iya Amay. Salit nakasiring hiya kan Jehova: “Ginhimaya ko ikaw ha tuna pinaagi ha pagtapos han buruhaton nga iginhatag mo ha akon nga buhaton.”​—Juan 17:4.

9 Klaro nga hi Jehova ngan hi Jesus pariho maduruto gud ngan malipayon ngan tagbaw ha ira buruhaton. Karuyag naton ‘subaron an Dios,’ ngan karuyag naton ‘sundon hin maopay an mga pitad ni Jesus.’ (Efeso 5:1; 1 Pedro 2:21) Tungod hito nangangalimbasog kita nga magtrabaho hin maduruto ngan buhaton an aton gimaopayi ha bisan ano nga buruhaton.

 ANO AN ANGAY NATON MAGIN PANHUNAHUNA HA ATON TRABAHO?

10, 11. Ano an makakabulig ha aton nga magkaada positibo nga disposisyon ha aton trabaho?

10 Sugad nga katawohan ni Jehova, maduruto kita nga nagtatrabaho basi suportaran an aton kalugaringon ngan an aton pamilya. Karuyag naton malipay ha aton trabaho, pero mahimo ini magin makuri. Salit ano an aton mahihimo kon diri kita nalilipay ha aton trabaho?

An pagkaada positibo nga disposisyon makakabulig basi magin mas makalilipay an bisan ano nga trabaho

11 Magkaada positibo nga disposisyon. Bangin diri naton mababag-o an lugar o kadamu han aton trabaho, pero puydi naton bag-uhon an aton disposisyon. Makakabulig kon masabtan naton an ginlalaoman ni Jehova ha aton. Pananglitan: Ginlalaoman ni Jehova nga bubuhaton han ulo han pamilya an gimaopayi nga iya mahihimo basi maitagana an panginahanglan han iya pamilya. Ngani, an Biblia nasiring nga an diri nagtatagana ha iya pamilya “mas maraot pa ha tawo nga waray pagtoo.” (1 Timoteo 5:8) Kon ulo ka han pamilya, maduruto ka nga nagtatrabaho basi magtagana ha imo pamilya. Naayon ka man ha klase han imo trabaho o diri, maaram ka nga pinaagi ha pagtagana ha imo pamilya, napapalipay mo liwat hi Jehova.

12. Paonan-o kita nagpapahimulos kon maduruto kita ngan tangkod?

12 Magin maduruto ngan tangkod. Pinaagi hini mahimo magin mas masayon ha imo nga malipay ha imo trabaho. (Proberbios 12:24; 22:29) An usa nga rason, tataporan ka han imo agaron. Ginpapabilhan han mga agaron an tangkod nga mga empleyado kay diri hira mangangawat hin kwarta, materyales, o panahon. (Efeso 4:28) Mas importante pa gud, maaram hi Jehova kon  maduruto ka ngan tangkod. Puydi ka magkaada “tangkod nga konsensya” kay maaram ka nga napapalipay mo an Dios nga imo hinigugma.​—Hebreo 13:18; Colosas 3:22-24.

13. Ano pa an mahimo magin resulta han aton pagin tangkod ha trabaho?

13 Hinumdumi nga an imo panggawi ha trabaho makakahatag hin kadayawan kan Jehova. Ini an usa pa nga rason para ha aton nga malipay ha aton trabaho. (Tito 2:9, 10) Posible pa ngani nga an usa han imo mga katrabaho maruruyag pag-aram han Biblia tungod han imo maopay nga susbaranan.​—Basaha an Proberbios 27:11; 1 Pedro 2:12.

ANO NGA TRABAHO AN AKON PIPILION?

14-16. Ano an kinahanglan naton tagdon kon nagpipili hin trabaho?

14 Waray mababasa ha Biblia nga lista hin mga trabaho nga angay o diri angay karawaton han usa nga Kristiano. Pero may mga prinsipyo ito nga makakabulig ha aton ha paghimo hin mag-opay nga desisyon mahitungod ha trabaho. (Proberbios 2:6) Gamit an mga prinsipyo ha Biblia, puydi naton ipakiana ha aton kalugaringon an masunod nga mga pakiana.

Pamiling hin trabaho nga diri nakontra ha mga suruklan ni Jehova

15 Ini ba nga trabaho mag-oobligar ha akon nga buhaton an usa nga butang nga ginsisiring ni Jehova nga sayop? Aton nahibaroan an mga buhat nga ginkakangalasan ni Jehova, sugad han pangawat ngan pagbuwa. (Exodo 20:4; Buhat 15:29; Efeso 4:28; Pahayag 21:8) Salit ginlilikayan gud naton an bisan ano nga trabaho nga nakontra ha mga suruklan ni Jehova.​—Basaha an 1 Juan 5:3.

16 Ginsusuportaran ba o igin-aaghat hini nga trabaho  an usa nga buhat nga ginkukondenar ni Jehova? Pananglitan, ano man kon kuhaon ka nga trabahador para ha pagtukod hin singbahan? Waray sayop ha pagtrabaho ha konstruksyon. Pero maaram ka nga nangangalas an Dios ha buwa nga mga doktrina nga igintututdo ha singbahan. Salit bisan kon diri ka direkta nga naapi ha pagtutdo hin buwa nga mga doktrina, diri ka ba maabat nga para kan Jehova, nakikiangbit ka ha sala?​—Pahayag 18:4.

17. Ano an makakabulig ha aton nga maghimo hin mga desisyon nga makakapalipay ha Dios?

17 Pinaagi ha paggamit han mga prinsipyo han Dios,  puydi kita magin pariho han mga tawo nga iginhulagway ha Hebreo 5:14, “nga pinaagi han paggamit han ira abilidad ha husto nga pagturotimbang nabansay ito ha pagkilala han husto ngan sayop.” Pakianhi an imo kalugaringon: ‘Kon karawaton ko ini nga trabaho, mapapakdol ba an iba? Ini ba nga trabaho mag-oobligar ha akon nga bumaya ha akon padis ngan mga anak ngan kumadto ha iba nga nasud? Ano an magigin epekto hito ha ira?’

‘SIGUROHA AN MAS IMPORTANTE NGA MGA BUTANG’

18. Kay ano nga diri masayon an pagpabilin nga nakapokus ha aton pagsingba?

18 Bangin makuri unahon an aton pagsingba kan Jehova dinhi hinin “peligroso nga mga panahon nga makuri pakiangayan.” (2 Timoteo 3:1) Diri gud masayon mamiling hin trabaho ngan magpabilin dida hito. Kinahanglan naton atamanon an aton pamilya, pero maaram kita nga kinahanglan unahon an aton pagsingba. Diri naton tutugotan nga magin importante hinduro ha aton kinabuhi an materyal nga mga butang. (1 Timoteo 6:9, 10) Salit paonan-o naton ‘masisiguro an mas importante nga mga butang’ ngan maitagana liwat an panginahanglan han aton pamilya?​—Filipos 1:10.

19. Paonan-o an pagsarig kan Jehova nabulig ha aton nga magin timbang ha aton trabaho?

19 Sarig kan Jehova hin bug-os. (Basaha an Proberbios 3:5, 6.) Maaram kita nga an Dios maaram gud han aton ginkikinahanglan ngan interesado gud hiya ha aton. (Salmo 37:25; 1 Pedro 5:7) An iya Pulong nasiring ha aton: “Mahigawas ha paghigugma ha kwarta an iyo pagkinabuhi, samtang kontento na kamo ha mga butang nga aada. Kay [an Dios] nagsiring: ‘Diri ko gud ikaw  babayaan, ngan diri ko gud ikaw papabay-an.’” (Hebreo 13:5) Diri karuyag ni Jehova nga pirme kita magkinabaraka mahitungod ha pagtagana para ha aton pamilya. Pauroutro nga iginpapakita niya nga maitatagana niya an panginahanglan han iya katawohan. (Mateo 6:25-32) Anoman an aton sitwasyon ha trabaho, regular kita nga nag-aaram han Pulong han Dios, nagsasangyaw han maopay nga sumat, ngan natambong ha aton Kristiano nga mga katirok.​—Mateo 24:14; Hebreo 10:24, 25.

20. Paonan-o naton matitipigan nga simple an aton pagkinabuhi?

20 Tipigi nga nakapokus an imo mata. (Basaha an Mateo 6:22, 23.) Nagpapasabot ini nga kinahanglan tipigan mo nga simple an imo pagkinabuhi basi makapokus ka ha pag-alagad kan Jehova. Maaram kita nga kalurongan kon tutugotan naton nga an kwarta, maopay nga pagkinabuhi, o an pinakabag-o nga mga gadyet magin mas importante ha aton kay han aton pakigsangkay ha Dios. Salit ano an mabulig ha aton nga unahon an angay unahon? Kinahanglan buhaton naton an aton gimaopayi nga diri mangutang. Kon may utang ka na, paghimo hin praktikal nga plano basi maibanan o mabayaran ito. Kon diri kita maghihirot, bangin daku nga panahon ngan kusog an aton magagamit para ha materyal nga mga butang, ngan bangin mawarayan na kita panahon ha pag-ampo, pag-aram, o pagsangyaw. Imbes nga himoon nga komplikado an aton kinabuhi tungod han materyal nga mga butang, karuyag naton mahibaro nga magin kontento ha nangunguna nga mga panginahanglan sugad han “pagkaon ngan bado.” (1 Timoteo 6:8) Ngan anoman an aton sitwasyon, maopay nga usisahon naton an aton kahimtang ha panapanahon basi makita kon paonan-o kita mas makakag-alagad kan Jehova hin bug-os.

21. Kay ano nga kinahanglan magdesisyon kita kon ano an siyahan ha aton kinabuhi?

 21 Magkaada husto nga mga prayoridad. Kinahanglan magin maaramon kita ha paggamit han aton panahon, kusog, ngan materyal nga mga butang. Kon diri kita maghihirot, an diri duro kaimportante nga mga butang, sugad han edukasyon o kwarta, makakaubos han aton presyoso nga panahon. Hi Jesus nagsiring: “Padayon nga unaha niyo an pagpamiling han Ginhadian.” (Mateo 6:33) Makikita ha aton mga desisyon, mga buhat,  rutina kada adlaw, ngan mga tumong kon ano an siyahan ha aton kasingkasing.

AN PINAKAIMPORTANTE NGA BURUHATON NGA ATON MAHIHIMO

22, 23. (a) Ano an aton pinakaimportante nga buruhaton sugad nga mga Kristiano? (b) Ano an mabulig ha aton nga malipay ha aton trabaho?

22 An aton pinakaimportante nga buruhaton amo an pag-alagad kan Jehova ngan pagsangyaw han maopay nga sumat. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Pariho kan Jesus, karuyag naton buhaton an ngatanan nga aton mahihimo hini nga buruhaton. An iba binalhin ha lugar diin mas daku an panginahanglan hin mga magsarangyaw. An iba naman nag-aaram hin iba nga linggwahe basi makasangyaw ha mga tawo nga nagyayakan hito nga linggwahe. Pakiistorya ha mga nagbuhat hito, ngan pakianhi hira mahitungod hito. Susumatan ka nira nga an ira kinabuhi nagin mas malipayon ngan mas mapulsanon.​—Basaha an Proberbios 10:22.

An pag-alagad kan Jehova an pinakaimportante nga buruhaton nga aton mahihimo

23 Yana, damu ha aton an nagamit hin damu ka oras ha usa nga trabaho o ha pipira nga trabaho pa ngani basi la maitagana an nangunguna nga mga panginahanglan han aton pamilya. Maaram hini hi Jehova, ngan iya gin-aapresyar an ngatanan nga aton ginbubuhat basi maataman an aton pamilya. Salit padayon nga subaron naton ngatanan hi Jehova ngan hi Jesus pinaagi ha pagin maduruto, anoman an aton trabaho. Ngan hinaot hinumdoman naton nga an aton pinakaimportante nga buruhaton amo an pag-alagad kan Jehova ngan pagsangyaw han maopay nga sumat mahitungod han Ginhadian han Dios. Maghahatag ini ha aton hin tinuod nga kalipay.