Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 13

An Ngatanan ba nga Selebrasyon Nakakapalipay ha Dios?

An Ngatanan ba nga Selebrasyon Nakakapalipay ha Dios?

“Padayon nga siguroha kon ano an kinakarawat han Ginoo.”​—EFESO 5:10.

1. Ano an kinahanglan naton buhaton basi masiguro nga an aton pagsingba makakapalipay kan Jehova, ngan kay ano?

HI Jesus nagsiring: “An tinuod nga mga magsiringba magsisingba ha Amay uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran, kay ginbibiling han Amay an mga sugad ha ira nga magsisingba ha iya.” (Juan 4:23; 6:44) Kinahanglan ‘padayon nga siguruhon [han kada tagsa ha aton] kon ano an kinakarawat han Ginoo.’ (Efeso 5:10) Diri ini pirme masayon. Naniniguro hi Satanas nga limbongan kita basi mabuhat naton an mga butang nga nakakapasubo kan Jehova.​—Pahayag 12:9.

2. Isaysay kon ano an nahitabo hirani ha Bukid Sinai.

2 Paonan-o naniniguro hi Satanas nga limbongan kita? An usa nga paagi amo an paglipat ha aton kon ano an husto ngan kon ano an sayop. Tigamni an nahitabo ha nasud han Israel han nagkakampo hira hirani ha Bukid Sinai. Hi Moises sinagka na ha bukid, ngan an mga tawo naghihinulat han iya pagbalik ha kampo. Ha urhi, ginkapoy hira paghinulat ngan naghangyo kan Aaron nga maghimo hin dios para ha ira. Naghimo hiya hin bulawan nga idolo nga nati nga  baka an porma. Katapos, an mga tawo nagpiyesta. Sinayaw hira ha palibot han nati nga baka ngan nanyukbo hito. Natoo hira nga an ira pagyukbo hito pagsingba kan Jehova. Pero bisan kon gintagad nira ito nga okasyon sugad nga “piyesta para kan Jehova,” diri karuyag sidngon nga husto ito. Para kan Jehova idolatriya ito, ngan damu ha ira an nagkamatay. (Exodo 32:1-6, 10, 28) Ano an leksyon hini para ha aton? Ayaw pagpalimbong. “Ayaw pagkapot hin bisan ano nga mahugaw,” ngan pagpatutdo kan Jehova kon ano an husto ngan kon ano an sayop.​—Isaias 52:11; Ezekiel 44:23; Galacia 5:9.

3, 4. Kay ano nga maopay nga aton usisahon an gintikangan han damu nga popular nga selebrasyon?

3 Han nakanhi hi Jesus ha tuna, ginbansay niya an iya mga apostol nga magpakita han susbaranan ha limpyo nga pagsingba. Kamatay niya, padayon nga igintutdo han mga apostol an mga prinsipyo ni Jehova ha bag-o nga mga disipulo. Pero kamatay han mga apostol, an buwa nga mga magturutdo nagtikang pagpasulod ha kongregasyon hin sayop nga mga ideya ngan pagano nga mga kustomre ngan selebrasyon. Ira pa ngani ginbag-o an ngaran han pipira nga pagano nga selebrasyon basi hunahunaon ito nga kanan Kristiano. (2 Tesalonica 2:7, 10; 2 Juan 6, 7) Damu hito an popular pa yana, ngan igin-aaghat gihapon hito an buwa nga mga gintotoohan ngan an demonismo pa ngani. *​—Pahayag 18:2-4, 23.

 4 Ha bug-os nga kalibotan yana, an mga selebrasyon ngan kapiyestahan importante nga bahin han kinabuhi han mga tawo. Pero samtang padayon mo nga nahibabaroan an panhunahuna ni Jehova ha mga butang, bangin makita mo nga kinahanglan mo bag-uhon an imo panhunahuna mahitungod ha pipira nga selebrasyon. Bangin diri ini masayon, pero makakasiguro ka nga bubuligan ka ni Jehova. Usisahon naton an gintikangan han pipira nga popular nga selebrasyon basi masabtan kon ano an inaabat ni Jehova mahitungod hito.

PAONAN-O NAGTIKANG AN PASKO?

5. Ano an ebidensya nga hi Jesus waray matawo ha Disyembre 25?

5 Ha damu nga lugar ha kalibotan, an Pasko ginsiselebrar ha Disyembre 25, nga ginhuhunahuna han kadam-an nga amo an petsa han katawo ni Jesus. Waray isumat han Biblia an adlaw o bisan an bulan han katawo ni Jesus, pero may iginsusumat ito ha aton mahitungod han panahon han tuig han iya katawo. Hi Lucas nagsurat nga han natawo hi Jesus ha Bethlehem, “may mga paraataman hin panon nga nakadto ha gawas,” nga nag-aataman han ira mga panon. (Lucas 2:8-11) Ha bulan han Disyembre, mahagkot, mauran, ngan nagniniebe ha Bethlehem, salit an mga paraataman diri magpapabilin ha gawas upod han ira mga panon kon gab-i. Ano an aton mahibabaroan hini? Hi Jesus natawo ha panahon nga maopay an klima, diri ha Disyembre. Iginpapakita han Biblia ngan han ebidensya ha kasaysayan nga natawo hiya  ha mga bulan nga gintatawag yana nga Septyembre ngan Oktubre.

6, 7. (a) Paonan-o nagtikang an damu nga popular nga kustomre kon Pasko? (b) Ano an angay naton magin rason ha paghatag hin mga regalo?

6 Salit paonan-o nagtikang an Pasko? Nagtikang ito ha pagano nga mga kapiyestahan, sugad han kapiyestahan han mga Romano nga Saturnalia, usa nga selebrasyon para kan Saturn, an dios han agrikultura.  An The Encyclopedia Americana nasiring: “An Saturnalia, usa nga kapiyestahan han mga Romano nga ginsiselebrar ha kabutngaan han Disyembre, an nagin basihan han damu nga kustomre han karisyohan kon Pasko. Pananglitan, ini nga selebrasyon an gintikangan han engrande nga pangaon, panhatag hin regalo, ngan pagdagkot hin mga kandila.” Sugad man, an birthday ni Mithra nga dios nga adlaw han mga Persiano ginsiselebrar ha Disyembre 25.

7 Pero an kadam-an nga nagsiselebrar han Pasko yana diri naghuhunahuna han pagano nga gintikangan hito. Ginpipinamulat la nira an Pasko kay panahon ito nga makaupod an ira pamilya, mag-enjoy han magrasa nga pagkaon, ngan manhatag hin regalo. Syempre, hinigugma naton an aton pamilya ngan kasangkayan, ngan karuyag ni Jehova nga an iya mga surugoon maghatag ha usa kag usa. Sugad han ginsisiring ha aton han 2 Corinto 9:7, “an Dios nahigugma ha malipayon nga nahatag.” Diri karuyag ni Jehova nga ha espesyal nga mga okasyon la kita maghatag ha iba. An katawohan ni Jehova nalilipay ha paghatag hin mga regalo ngan ha pakig-urosa ha kasangkayan ngan kapamilya ha bisan ano nga adlaw han tuig, nga diri naglalaom hin bisan ano nga balos. Nahatag hira kay hinigugma nira an iba.​—Lucas 14:12-14.

An paghibaro han gintikangan han mga selebrasyon makakabulig ha aton nga masabtan kon ano an lilikayan

8. An mga astrologo ba naghatag hin mga regalo kan Jesus han minasus-an pa la hiya? Isaysay.

8 Basi suportaran an ideya han paghatag hin mga regalo kon Pasko, damu an nasiring nga may tulo  nga hadi nga nagdara hin mga regalo ha katatawo pa la nga hi Jesus dida ha kwadra. Tinuod nga may grupo hin mga lalaki nga binisita kan Jesus ngan nagdara hin mga regalo. Ha panahon han Biblia, komon an pagdara hin mga regalo ha usa nga importante nga tawo. (1 Hadi 10:1, 2, 10, 13) Pero maaram ka ba nga an Biblia nasiring nga ini nga mga lalaki mga astrologo, mga tawo nga nagbubuhat hin madyik ngan diri nagsisingba kan Jehova? Ngan waray nira bisitaha hi Jesus han minasus-an pa la hiya ngan nakadto ha kwadra. Ha urhi na hira binisita, han “bata” na hiya ngan naukoy ha usa nga balay.​—Mateo 2:1, 2, 11.

ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA MAHITUNGOD HA BIRTHDAY?

9. Ano nga mga pagselebrar hin birthday an ginhihisgotan ha Biblia?

9 An adlaw han katawo han usa nga bata makalilipay nga adlaw. (Salmo 127:3) Pero diri ito nagpapasabot nga angay naton iselebrar an birthday. Hunahunaa ini: Duha la nga pagselebrar hin birthday an ginhihisgotan ha Biblia. An usa amo an birthday han usa nga Paraon han Ehipto, ngan an usa pa amo an birthday ni Hadi Herodes Antipas. (Basaha an Genesis 40:20-22; Marcos 6:21-29.) Ini nga mga magmarando diri mga surugoon ni Jehova. Ngani, waray gud kita mababasa ha Biblia nga may magsiringba ni Jehova nga nagselebrar hin birthday.

10. Ano an panhunahuna han siyahan nga mga Kristiano ha pagselebrar hin birthday?

10 An The World Book Encyclopedia nasiring nga  para ha siyahan nga mga Kristiano, “an pagselebrar han katawo han bisan hin-o nga tawo pagano nga kustomre.” An sugad nga mga kustomre iginbase ha buwa nga mga gintotoohan. Pananglitan, an mga Griego ha kadaan nga panahon natoo nga an tagsa nga tawo ginpuproteksyonan han usa nga espiritu nga presente han natawo hiya. Ngan naghuhunahuna hira nga ito nga espiritu konektado ha dios nga igin-anak ha pariho nga petsa nga igin-anak an indibiduwal. Labot la hito nga pagano nga mga gintotoohan, an birthday konektado liwat ha astrolohiya ngan mga horoscope.

11. Ano an karuyag ni Jehova may kalabotan ha pagin mahinatagon?

11 Damu an naghuhunahuna nga an ira birthday usa nga espesyal nga adlaw diin angay hira pakitaan hin apresasyon ngan gugma. Pero mahimo kita magpakita hin gugma ha aton pamilya ngan kasangkayan ha bug-os nga tuig, imbes nga ha usa la nga espisipiko nga adlaw. Karuyag ni Jehova nga magin buotan kita ngan mahinatagon ha ngatanan nga panahon. (Basaha an Buhat 20:35.) Mapasalamaton kita ha iya tungod han presyoso nga regalo nga kinabuhi kada adlaw, diri la ha aton birthday.​—Salmo 8:3, 4; 36:9.

An tinuod nga mga Kristiano nahatag ha iba kay hinigugma nira hira

12. Kay ano nga an adlaw han aton kamatay mas maopay kay han adlaw han aton katawo?

12 An Eclesiastes 7:1 nasiring: “An maopay nga ngaran mas maopay kay han maopay nga lana, ngan an adlaw han kamatay mas maopay kay han adlaw han katawo.” Kay ano nga an adlaw han aton kamatay mas maopay kay han adlaw han aton katawo? Han  natawo kita, waray pa kita nahimo nga bisan ano ha aton kinabuhi, maopay man o maraot. Pero kon ginagamit naton an aton kinabuhi ha pag-alagad kan Jehova ngan ha pagbuhat hin maopay ha iba, naghihimo kita hin “maopay nga ngaran,” o reputasyon, ngan hihinumdoman kita ni Jehova bisan kon patay na kita. (Job 14:14, 15) An katawohan ni Jehova diri  nagsiselebrar han ira birthday o han birthday ni Jesus. Ngani, an amo la nga okasyon nga iginsugo ni Jesus nga aton isaurog amo an Memoryal han iya kamatayon.​—Lucas 22:17-20; Hebreo 1:3, 4.

AN GINTIKANGAN HAN EASTER

13, 14. Konektado ha ano an selebrasyon han Easter?

13 Damu an natoo nga ginsiselebrar nira an pagkabanhaw ni Jesus kon ginsiselebrar nira an Easter. Pero an tinuod, an selebrasyon han Easter konektado kan Eostre, an pagano nga diosa han kaagahon ngan han katsaringsing nga ginsisingba han mga Anglo-Saxon. An The Dictionary of Mythology nagsasaysay nga diosa liwat hiya han pag-anak. An pipira nga kustomre han Easter konektado hini. Pananglitan, an mga bonay “kilala nga mga simbolo han bag-o nga kinabuhi ngan pagkabanhaw,” siring han Encyclopædia Britannica. Sugad man, an mga rabit maiha na nga ginagamit sugad nga mga simbolo han pag-anak ha pagano nga pagsingba. Klaro nga an Easter waray kalabotan ha pagkabanhaw ni Jesus.

14 Nalilipay ba hi Jehova kon nakikita niya nga gintatampo han mga tawo an mga kustomre han buwa nga relihiyon ha pagkabanhaw han iya Anak? Syempre diri. (2 Corinto 6:17, 18) Ngani, waray gud kita sugoa ni Jehova nga iselebrar an pagkabanhaw ni Jesus.

ANO AN HALLOWEEN?

15. Paonan-o nagtikang an Halloween?

15 An Halloween, nga gintatawag liwat nga All Hallows’  Eve o bisperas han Todos los Santos, konektado ha mga aswang, duwende, ngan multo. Diri bag-o ini nga selebrasyon. Ha kadayaw nga pinakahirani ha Nobyembre 1, an mga Celt hadto ha Britanya ngan Ireland nagsiselebrar han kapiyestahan han Samhain. Natoo hira nga hini nga kapiyestahan, an espiritu han mga patay nabalik ha tuna. An mga tawo naggagawas hin pagkaon ngan irimnon basi diri hira buhatan hin maraot han mga espiritu. Damu nga tawo yana an napakadto ha mga Halloween party nga nakakostyum hin aswang, bampira, multo, ngan iba pa, ngan damu ha ira an diri maaram nga nagtikang ito ha kadaan nga selebrasyon nga konektado ha mga demonyo.

MGA KASAL NGA NAKAKAPALIPAY HA DIOS

16, 17. Ano an angay naton hunahunaon kon nagpaplano hin kasal?

16 An kasal makalilipay nga okasyon. Ha bug-os nga kalibotan, iba-iba an ginhihimo ha panahon han kasal. Kasagaran na nga diri ginhuhunahuna han mga tawo an gintikangan han mga kustomre ha kasal, salit bangin diri hira maaram nga an pipira nga kustomre nagtikang ha mga gintotoohan han pagano nga relihiyon. Pero karuyag siguruhon han mag-uyab nga Kristiano nga nagpaplano han ira kasal nga makakapalipay ito kan Jehova. Kon mahibaroan nira an gintikangan han mga kustomre ha kasal, makakahimo hira hin mag-opay nga desisyon.​—Marcos 10:6-9.

17 An pipira nga kustomre ha kasal gintotoohan  nga magdadara hin ‘swerte’ ha bag-o nga mag-asawa. (Isaias 65:11) Pananglitan, ha pipira nga lugar an kinasal ginsasabragan han mga tawo hin bugas o iba pa. Natoo hira nga pinaagi hito an mag-asawa magkakaada mga anak, magigin malipayon, maghihilawig an kinabuhi, ngan mapapanalipdan tikang ha maraot. Pero ginlilikayan gud han mga Kristiano an bisan ano nga kustomre nga konektado ha buwa nga relihiyon.​—Basaha an 2 Corinto 6:14-18.

18. Ano pa nga mga prinsipyo ha Biblia an aplikado ha kasal?

18 Karuyag han Kristiano nga mag-uyab nga an ira kasal magin makalilipay ngan may dignidad nga okasyon ngan mag-enjoy an ngatanan nga matambong. An mga bisita ha Kristiano nga kasal diri maghahatag hin mensahe nga nakakasakit, malaw-ay, o nagpapakita hin kawaray-respeto ha kinasal o ha iba. (Proberbios 26:18, 19; Lucas 6:31; 10:27) An Kristiano nga kasal diri nakapokus ha “pagparayaw ha mga gintatag-iya han usa.” (1 Juan 2:16) Kon nagpaplano ka hin kasal, siguroha nga ha maabot nga panahon mahinunumdoman mo ito sugad nga makalilipay nga okasyon.​—Kitaa an Endnote 28.

AN GINTIKANGAN HAN PAG-TOAST

19, 20. Ano an gintikangan han pag-toast?

19 Usa nga komon nga ginbubuhat ha mga kasal ngan ha iba nga mga okasyon amo an pag-toast. Kon nagtu-toast, may usa nga nagyayakan hin mag-opay nga hingyap samtang gin-aalsa han iba an ira baso. Ano an angay nga magin panhunahuna han mga Kristiano ha pag-toast?

 20 An International Handbook on Alcohol and Culture nasiring nga an pag-toast posible nga nagtikang ha kadaan nga pagano nga kustomre “diin may sagrado nga likido nga iginhahalad ha mga dios.” Ginbubuhat ini “sugad nga kabalyo han usa nga hangyo, usa nga pag-ampo nga ginsumaryo ha mga pulong nga ‘hilawig nga kinabuhi!’ o ‘para ha imo kahimsog!’” Ha kadaan nga panahon, gin-aalsa han mga tawo an ira kopa basi maghangyo hin bendisyon ha ira mga dios. Pero diri ha sugad hito nga paagi naghahatag hi Jehova hin mga bendisyon.​—Juan 14:6; 16:23.

“KAMO NGA NAHIGUGMA KAN JEHOVA, KANGALASI AN MARAOT”

21. Ano an iba pa nga mga klase han selebrasyon nga kinahanglan likayan han mga Kristiano?

21 Kon nagdidesisyon ka kon maapi ka ha usa nga selebrasyon o diri, hunahunaa an disposisyon ngan panggawi nga igin-aaghat hito. Pananglitan, an pipira nga selebrasyon ngan kapiyestahan nag-uupod hin malaw-ay nga sarayaw, waray kontrol nga pag-inom, ngan imoralidad pa ngani. Bangin igin-aaghat liwat han sugad nga mga selebrasyon an pagkinabuhi han mga bayot ngan tomboy o an nasyonalismo. Kon naapi kita hini nga mga klase han selebrasyon, ginkakangalasan gud ba naton an ginkakangalasan ni Jehova?​—Salmo 1:1, 2; 97:10; 119:37.

22. Ano an makakabulig ha usa nga Kristiano ha pagdesisyon kon maapi ba hiya ha usa nga selebrasyon?

22 Kinahanglan likayan gud han mga Kristiano an  bisan ano nga selebrasyon nga diri nagpapasidungog ha Dios. Hi apostol Pablo nagsurat: “Nakaon man kamo o nainom o nagbubuhat hin bisan ano, buhata an ngatanan nga butang para ha himaya han Dios.” (1 Corinto 10:31; kitaa an Endnote 29.) Syempre, diri ngatanan nga selebrasyon konektado ha imoralidad, buwa nga relihiyon, o nasyonalismo. Kon an usa nga selebrasyon diri nakontra ha mga prinsipyo ha Biblia, kinahanglan maghimo kita hin personal nga desisyon kon maapi ba kita hito. Karuyag liwat naton hunahunaon an magigin epekto ha iba han aton desisyon.

PASIDUNGGI HI JEHOVA PINAAGI HAN IMO GINYAYAKAN NGAN GINBUBUHAT

23, 24. Paonan-o naton maisasaysay ha aton diri Saksi nga mga kapamilya an aton desisyon mahitungod ha pipira nga selebrasyon?

23 Posible nga inundang ka na ha pag-api ha mga selebrasyon nga diri nagpapasidungog kan Jehova. Pero an iba han imo mga kapamilya nga diri mga Saksi ni Jehova bangin maghunahuna nga nadiri ka na ha ira o nadiri ka na nga makaupod hira. Bangin naghuhunahuna hira nga an mga selebrasyon amo la an panahon nga magkaurupod an pamilya. Salit ano an puydi mo himoon? Damu an paagi nga mapapasarig mo hira nga hinigugma mo hira ngan importante hira ha imo. (Proberbios 11:25; Eclesiastes 3:12, 13) Puydi mo hira imbitaron nga makaupod mo ha iba nga mga higayon.

24 Kon karuyag mahibaroan han imo mga kapamilya kon kay ano nga diri ka na naapi ha pipira nga  selebrasyon, mahimo mo kitaon an mga impormasyon ha aton mga publikasyon ngan ha jw.org nga makakabulig ha imo ha pagsaysay ha ira han imo mga rason. Ayaw paghatag ha ira hin impresyon nga naniniguro ka nga magdaog ha argumento o ayaw hira pirita nga magkaada hin panhunahuna nga pariho han imo. Buligi an imo pamilya nga masabtan nga damu nga butang an imo ginkonsiderar antes ka naghimo hin personal nga desisyon. Magpabilin nga kalmado, ngan “an [imo] mga pulong magin makaruruyag pirme, sugad hin tinimplahan hin asin.”​—Colosas 4:6.

25, 26. Paonan-o mabubuligan han mga kag-anak an ira mga anak nga higugmaon an mga suruklan ni Jehova?

25 Importante nga kita ngatanan nakakasabot hin maopay han aton mga rason kon kay ano nga diri kita naapi ha pipira nga selebrasyon. (Hebreo 5:14) Tumong naton nga mapalipay hi Jehova. Ngan kon mga kag-anak kita, kinahanglan maghatag kita hin panahon ha pagbulig ha aton mga anak nga masabtan ngan higugmaon an mga prinsipyo ha Biblia. Kon magigin tinuod ha ira hi Jehova, hira liwat maruruyag nga lipayon hiya.​—Isaias 48:17, 18; 1 Pedro 3:15.

26 Nalilipay hi Jehova nga makita nga ginbubuhat naton an ngatanan nga aton mahihimo nga singbahon hiya ha limpyo ngan tangkod nga paagi. (Juan 4:23) Pero damu an naghuhunahuna nga an usa nga tawo diri gud magigin tangkod dinhi hinin diri tangkod nga kalibotan. Tinuod ba ito? Hisgotan naton ito ha sunod nga kapitulo.

^ par. 3 Makakabiling ka hin impormasyon mahitungod han espisipiko nga mga selebrasyon ha Watch Tower Publications Index, ha Giya ha Pagsaliksik Para ha Mga Saksi ni Jehova, ngan ha jw.org.