Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 17

Magpabilin ha Gugma han Dios

Magpabilin ha Gugma han Dios

“Parig-ona an iyo kalugaringon ha iyo pinakabaraan nga pagtoo . . . Magpabilin kamo ha gugma han Dios.”​—JUDAS 20, 21.

1, 2. Ano an puydi naton himoon basi magpabilin ha gugma han Dios?

KARUYAG naton ngatanan nga magin makusog ngan mahimsog. Salit nangangalimbasog kita nga kumaon hin maopay nga pagkaon, mag-ehersisyo hin regular, ngan atamanon an aton lawas. Bisan kon nagkikinahanglan ini hin pangalimbasog, napapahimulosan naton an mga resulta, salit diri kita naundang. Pero kinahanglan liwat naton magin makusog ngan mahimsog ha lain nga paagi.

2 Bisan kon maopay an aton ginhihimo nga kilalahon hi Jehova, kinahanglan padayon naton nga parig-unon an aton relasyon ha iya. Han ginsagda ni Judas an mga Kristiano, “Magpabilin kamo ha gugma han Dios,” iginsaysay niya kon paonan-o nira ini mahihimo. Ginsidngan niya hira: “Parig-ona an iyo kalugaringon ha iyo pinakabaraan nga pagtoo.” (Judas 20, 21) Salit paonan-o naton mapaparig-on an aton pagtoo?

PADAYON NGA PARIG-ONA AN IMO PAGTOO

3-5. (a) Ano an karuyag ni Satanas nga abaton mo mahitungod ha mga suruklan ni Jehova? (b) Ano an imo inaabat ha mga balaud ngan prinsipyo ni Jehova?

3 Importante nga ikaw mismo kombinsido nga an  mga paagi ni Jehova amo an gimaopayi. Karuyag ni Satanas nga hunahunaon mo nga makuri hinduro tumanon an mga suruklan han Dios ngan magigin mas malipayon ka kon ikaw an magdidesisyon kon ano an husto ngan kon ano an sayop. Tikang pa ha garden han Eden, naniniguro hi Satanas nga patoohon hini an mga tawo. (Genesis 3:1-6) Ngan naniniguro la hiya gihapon yana.

4 Husto ba hi Satanas? Istrikto ba hinduro an mga suruklan ni Jehova? Diri. Ha pag-ilustrar, imadyina nga namamasyada ka ha makaruruyag nga parke. Napansin mo nga may hitaas nga alad nga nakakaulang ha imo pagkadto ha usa nga lugar. Bangin naghunahuna ka, ‘Kay ano nga ginbutangan man dinhi hin alad?’ Pero hito nga takna, nakabati ka hin uwang hin leon ha luyo han alad. Ano na an imo inaabat hito nga alad? Mapasalamaton ka nga ginpapanalipdan ka hito basi diri ka makaon han leon! An mga prinsipyo ni Jehova pariho hito nga alad, ngan an Yawa pariho hito nga leon. An Pulong han Dios nagpapahamangno ha aton: “Tipigi an iyo maopay nga panhunahuna, magin mabinantayon! An iyo kaaway nga amo an Yawa, naglilinakat-lakat pariho hin nag-iinuwang nga leon, nga nagpipinamiling hin lalamuyon.”​—1 Pedro 5:8.

5 Karuyag ni Jehova nga magkaada kita han pinakamaopay nga kinabuhi. Diri niya karuyag nga malimbongan kita ni Satanas. Tungod hito naghatag hiya ha aton hin mga balaud ngan prinsipyo basi mapanalipdan kita ngan magin malipayon. (Efeso 6:11) Hi Santiago nagsurat: “Hiya nga nagkikita  hin maopay han perpekto nga balaud nga naghahatag hin kagawasan ngan nagpapadayon hito, . . . magigin malipayon hiya ha iya ginbubuhat.”​—Santiago 1:25.

6. Paonan-o kita magigin kombinsido nga an mga paagi han Dios amo an gimaopayi?

6 Kon ginsusunod naton an giya ni Jehova, nagigin mas maopay an aton kinabuhi ngan mas marig-on an aton pakigsangkay ha iya. Pananglitan, nagpapahimulos kita kon ginsusunod naton an iya pagsagda nga padayon nga mag-ampo ha iya. (Mateo 6:5-8; 1 Tesalonica 5:17) Malipayon kita kon ginsusugot  naton an iya sugo nga magkatirok basi magsingba ha iya ngan dasigon an usa kag usa ngan kon bug-os nga nakikigbahin kita ha pagsangyaw ngan pagtutdo nga buruhaton. (Mateo 28:19, 20; Galacia 6:2; Hebreo 10:24, 25) Samtang mas ginhuhunahuna naton kon paonan-o ini nga mga butang nakabulig ha aton nga matipigan nga marig-on an aton pagtoo, nagigin mas kombinsido kita nga an mga paagi ni Jehova amo an gimaopayi.

7, 8. Ano an mabulig ha aton nga malikayan an pagkinabaraka mahitungod ha mga pagsari nga mahimo mahitabo ha tiarabot?

7 Bangin mabaraka kita nga ha tiarabot, magkakaada mga pagsari ha pagtoo nga magigin makuri hinduro para ha aton. Kon ito an imo inaabat, hinumdumi an ginsiring ni Jehova: “Ako, hi Jehova, an imo Dios, an nagtututdo ha imo basi magpahimulos ka, an naggigiya ha imo ha dalan nga sadang mo laktan. Kon mamati ka la unta ha akon mga sugo! An imo kamurayawan magigin pariho hin salog ngan an imo katadongan magigin pariho han mga balud ha dagat.”​—Isaias 48:17, 18.

8 Kon ginsusugot naton hi Jehova, an aton kamurayawan magigin pariho hin salog nga diri nahubas, ngan an aton katadongan magigin pariho hin mga balud ha dagat nga pirme napusak ha baybayon. Anoman an mahitabo ha aton kinabuhi, puydi kita magin matinumanon. An Biblia nagsasaad: “Ipasa ngadto kan Jehova an imo pinas-an, ngan bubuligan ka niya. Diri gud niya papabay-an nga matumba an usa nga matadong.”​—Salmo 55:22.

 “PADAYON KITA NGA MAG-USWAG HA PAGKAHAMTONG”

9, 10. Ano an iginpapasabot han pagin hamtong?

9 Samtang ginpaparig-on mo an imo relasyon kan Jehova, ‘padayon ka nga mag-uuswag ha pagkahamtong.’ (Hebreo 6:1) Ano an iginpapasabot han pagin hamtong?

10 An aton pagin hamtong nga mga Kristiano diri nakadepende ha aton edad. Basi magin hamtong, kinahanglan himoon naton nga pinakamaopay naton nga Sangkay hi Jehova ngan pangalimbasogan nga subaron an iya panhunahuna ha mga butang. (Juan 4:23) Hi Pablo nagsurat: “An mga nagkikinabuhi uyon ha unod naghuhunahuna han mga butang han unod, pero an mga nagkikinabuhi uyon ha espiritu naghuhunahuna han mga butang han espiritu.” (Roma 8:5) An hamtong nga tawo diri nakapokus ha kalipayan o ha materyal nga mga butang. Lugod, nakapokus hiya ha pag-alagad kan Jehova ngan naghihimo hin maaramon nga mga desisyon. (Proberbios 27:11; basaha an Santiago 1:2, 3.) Diri hiya nagpapaimpluwensya nga magbuhat hin sayop. An hamtong nga tawo maaram kon ano an husto ngan determinado hiya nga buhaton ito.

11, 12. (a) Ano an ginsiring ni Pablo mahitungod han “abilidad ha husto nga pagturotimbang” han usa nga Kristiano? (b) Paonan-o an pagin hamtong nga Kristiano pariho ha pagin atleta?

11 Ginkikinahanglan an pangalimbasog basi magin hamtong. Hi apostol Pablo nagsurat: “An matig-a nga pagkaon kanan hamtong nga mga tawo, nga pinaagi han paggamit han ira abilidad ha husto nga  pagturotimbang nabansay ito ha pagkilala han husto ngan sayop.” (Hebreo 5:14) An pulong nga “nabansay” bangin magpahinumdom ha aton han pagbansay, o training, han usa nga atleta.

12 Kon nakikita naton an maopay gud nga abilidad han usa nga atleta, maaram kita nga ginkinahanglan an panahon ngan pagbansay basi magkaada hiya hito nga abilidad. Waray hiya matawo nga atleta. Kon natatawo an usa nga bata, diri pa hiya maaram kon paonan-o gamiton an iya mga kamot ngan tiil. Pero ha urhi, nahibabaro hiya kon paonan-o kumapot hin mga butang ngan kon paonan-o maglakat. Pinaagi han pagbansay, puydi hiya magin atleta. Ha pariho nga paagi, ginkikinahanglan an panahon ngan pagbansay basi kita magin hamtong nga mga Kristiano.

13. Ano an mabulig ha aton nga mahibaro ha pagsubad han panhunahuna ni Jehova?

13 Hini nga libro, aton gin-usisa kon paonan-o naton masusubad an panhunahuna ni Jehova ha mga butang. Nahibaro kita nga apresyaron ngan higugmaon an mga suruklan ni Jehova. Kon nagdidesisyon kita, aton ginpapakianhan an aton kalugaringon: ‘Ano nga mga balaud o prinsipyo ha Biblia an aplikado hini nga sitwasyon? Paonan-o ko ito maiaaplikar? Ano an karuyag ni Jehova nga buhaton ko?’​—Basaha an Proberbios 3:5, 6; Santiago 1:5.

14. Ano an kinahanglan naton buhaton basi magkaada marig-on nga pagtoo?

14 Diri gud kita naundang ha pagparig-on han aton pagtoo kan Jehova. Sugad la nga an pagkaon  hin masustansya nga pagkaon nabulig ha aton nga magkaada makusog nga lawas, an paghibaro mahitungod kan Jehova nabulig ha aton nga magkaada marig-on nga pagtoo. Han nagtikang kita pag-aram han Biblia, nahibaro kita hin basihan nga mga kamatuoran mahitungod kan Jehova ngan ha iya mga paagi. Pero samtang nalabay an panahon, kinahanglan masabtan naton an mas higlarom nga butang. Ito an karuyag sidngon ni Pablo han nagsiring hiya: “An matig-a nga pagkaon kanan hamtong nga mga tawo.” Pinaagi ha pag-aplikar han mga butang nga aton nahibabaroan, nagkakaada kita kinaadman. An Biblia nagsusumat ha aton: “An kinaadman an pinakaimportante nga butang.”​—Proberbios 4:5-7; 1 Pedro 2:2.

15. Ano kaimportante nga higugmaon gud naton hi Jehova ngan an aton kabugtoan?

15 Bangin makusog ngan mahimsog an usa nga tawo, pero basi magpabilin nga sugad hito, maaram hiya nga kinahanglan padayon niya nga atamanon an iya kalugaringon. Ha pariho nga paagi, an hamtong nga tawo maaram nga kinahanglan mangalimbasog gud hiya basi matipigan nga marig-on an iya relasyon kan Jehova. Hi Pablo nagpahinumdom ha aton: “Padayon nga sarihi kon aada kamo ha pagtoo; padayon nga pamatud-i kon ano gud kamo.” (2 Corinto 13:5) Pero diri la marig-on nga pagtoo an aton ginkikinahanglan. An aton gugma kan Jehova ngan ha aton kabugtoan kinahanglan padayon nga magtubo. Hi Pablo nagsiring: “Kon may . . . kahibaro [ako],  ngan kon may marig-on ako nga pagtoo nga makakabalhin hin mga bukid, pero waray ako gugma, waray ako pulos.”​—1 Corinto 13:1-3.

PAGPOKUS HA IMO PAGLAOM

16. Ano an karuyag ni Satanas nga abaton naton?

16 Karuyag ni Satanas nga hunahunaon naton nga diri gud naton mapapalipay hi Jehova. Karuyag niya nga manluya kita ngan hunahunaon naton nga waray solusyon an aton mga problema. Diri niya karuyag nga taporan naton an aton mga igkasi-Kristiano, ngan diri niya karuyag nga magin malipayon kita. (Efeso 2:2) Maaram hi Satanas nga an negatibo nga panhunahuna makakadaot ha aton ngan ha aton relasyon ha Dios. Pero hi Jehova may iginhatag ha aton basi buligan kita nga maatohan an negatibo nga panhunahuna. Naghatag hiya ha aton hin paglaom.

17. Ano kaimportante an paglaom?

17 Ha 1 Tesalonica 5:8, an aton paglaom iginpapariho han Biblia ha helmet nga nagpapanalipod ha ulo han usa nga sundalo nga nakikiggirra, ngan gintatawag ito nga helmet nga “an paglaom han katalwasan.” An paglaom ha mga saad ni Jehova makakapanalipod ha aton hunahuna ngan makakabulig ha aton nga atohan an negatibo nga panhunahuna.

18, 19. Paonan-o naparig-on hi Jesus han paglaom?

18 An paglaom ni Jesus nakabulig ha iya nga magin marig-on. Ha ultimo nga gab-i han iya kinabuhi ha tuna, inatubang hiya hin sunod-sunod nga makuri nga sitwasyon. Gintraydoran hiya han usa nga  duok nga sangkay. An usa pa nagnigar nga kilala hiya. An iba binaya ha iya ngan pinalagiw. An iya mismo mga kahimungto nagkaurosa kontra ha iya, nga nag-iinsister nga patayon hiya pinaagi ha pagpasakit. Ano an nakabulig ha iya nga mailob ito ngatanan nga kasakit? “Tungod han kalipay nga iginbutang ha iya atubangan gin-ilob niya an pasakitan nga kahoy, ginbalewaray an pakaalo, ngan liningkod ha too han trono han Dios.”​—Hebreo 12:2.

19 Maaram hi Jesus nga pinaagi ha pagin matinumanon, mahihimaya niya an iya Amay ngan mapapamatud-an nga buwaon hi Satanas. Ini nga paglaom nakahatag ha iya hin daku nga kalipay. Maaram liwat hiya nga hirani na niya makaupod utro an iya Amay ha langit. Ini nga paglaom nakabulig ha iya nga makailob. Pariho kan Jesus, kinahanglan magpokus kita  ha aton paglaom. Mabulig ito ha aton nga makailob anoman an mahitabo.

20. Ano an makakabulig ha imo nga magin positibo?

20 Nakikita ni Jehova an imo pagtoo ngan pagpailob. (Isaias 30:18; basaha an Malakias 3:10.) Nagsasaad hiya nga “ihahatag niya ha imo an mga hingyap han imo kasingkasing.” (Salmo 37:4) Salit pagpabilin nga nakapokus ha imo paglaom. Karuyag ni Satanas nga mawad-an ka hin paglaom ngan abaton mo nga diri gud matutuman an mga saad ni Jehova. Pero diri ka angay magpadaog ha negatibo nga panhunahuna! Kon mapansin mo nga nagtitikaluya na an imo paglaom, pangaro hin bulig kan Jehova. Hinumdumi an mga pulong ha Filipos 4:6, 7: “Ayaw kamo kabaraka ha bisan ano nga butang, kondi ha ngatanan nga butang pinaagi han pag-ampo ngan pangamuyo  nga may pagpasalamat, ipahibaro niyo ha Dios an iyo mga hangyo; ngan an kamurayawan han Dios nga labaw ha ngatanan nga pagsabot magbabantay han iyo kasingkasing ngan han iyo panhunahuna pinaagi kan Kristo Jesus.”

21, 22. (a) Ano an katuyoan ni Jehova para ha tuna? (b) Ano an imo determinasyon?

21 Regular nga hatagi hin panahon an pagpamalandong ha makalilipay nga kabubuwason. Diri na mag-iiha, an ngatanan nga nabubuhi magsisingba kan Jehova. (Pahayag 7:9, 14) Hunahunaa la an kinabuhi ha bag-o nga kalibotan. Magigin mas maopay ito kay han bisan ano nga naiimadyin naton! Hi Satanas, an iya mga demonyo, ngan an ngatanan nga karaotan mawawara na. Diri ka magkakasakit, ngan diri ka mamamatay. Lugod, kada adlaw magmamata ka nga makusog gud ngan malipayon nga buhi ka. An ngatanan magbuburublig nga himoon nga paraiso an tuna. An ngatanan magkakaada maopay nga pagkaon ngan talwas nga lugar nga mauukyan. An mga tawo diri magigin mapintas o bayolente, lugod magigin buotan gud hira ha usa kag usa. Maabot an panahon nga an ngatanan nga tawo magpapahimulos han “mahimayaon nga kagawasan han mga anak han Dios.”​—Roma 8:21.

22 Karuyag ni Jehova nga himoon mo hiya nga imo pinakamaopay nga Sangkay. Salit buhata an ngatanan nga imo mahihimo nga sumugot kan Jehova ngan magin mas duok ha iya kada adlaw. Oo, hinaot kita ngatanan magpabilin ha gugma han Dios ha waray kataposan!​—Judas 21.