An Siyahan nga Surat kan Timoteo 1:1-20

  • Pangumusta (1, 2)

  • Pahamangno ha buwa nga magturutdo (3-11)

  • Diri matupngan nga pagkabuotan nga iginpakita kan Pablo (12-16)

  • Hadi ha kadayonan (17)

  • ‘Padayon ha maopay nga pakig-away’ (18-20)

1  Tikang kan Pablo, nga apostol ni Kristo Jesus pinaagi han sugo han Dios nga aton Paratalwas ngan ni Kristo Jesus, nga aton paglaom,+  para kan Timoteo,*+ nga tinuod nga anak+ ha pagtoo: Makarawat mo unta an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kalooy ngan kamurayawan tikang ha Dios nga Amay ngan kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.  Sugad la nga gin-aghat ko ikaw nga magpabilin ha Efeso han tikadto ako ha Macedonia, ito liwat an akon igin-aaghat ha imo yana, basi sugoon mo an pipira nga diri magtutdo hin iba nga doktrina,  ngan diri liwat maghatag hin atensyon ha buwa nga mga istorya+ ngan ha katulinan nga gintikangan. An sugad nga mga butang waray kapulsanan,+ lugod nakakaaghat la hin mga pagbanabana imbes nga magtagana hin bisan ano nga tikang ha Dios nga may kalabotan ha pagtoo.  Katuyoan gud hini nga instruksyon* nga magkaada hin gugma+ tikang ha limpyo nga kasingkasing ngan tikang ha maopay nga konsensya ngan tikang ha pagtoo+ nga diri hipokrito.  Tungod han pagbalewaray hito nga mga butang, an iba nakigbahin ha waray pulos nga iristorya.+  Karuyag nira magin mga magturutdo+ han balaud, pero diri nira nasasabtan an ira ginyiyinakan o an mga butang nga ira gud gin-iinsister.  Yana maaram kita nga an Balaud maopay kon husto* an pag-aplikar hito han usa,  nga nakakasantop nga an balaud ginhimo, diri para ha matadong nga tawo, kondi para ha mga matinalapason+ ngan rebelyoso, mga diri diosnon ngan makasasala, mga diri maunungon* ngan parapasipara, mga parapamatay hin mga tatay ngan parapamatay hin mga nanay, mga parapamatay hin tawo, 10  mga nagbubuhat hin seksuwal nga imoralidad,* mga lalaki nga nagbubuhat hin homoseksuwalidad,* mga kidnaper, mga buwaon, mga nanunumpa hin buwa, ngan ngatanan nga iba pa nga nakontra ha maopay* nga katutdoan+ 11  uyon ha mahimayaon nga maopay nga sumat han malipayon nga Dios, nga igintapod ha akon.+ 12  Nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag ha akon hin gahum, kay gintagad ako niya nga matinumanon pinaagi ha pagtoka ha akon hin ministeryo,*+ 13  bisan kon hadto parapasipara ako ngan paratimaraot ngan arogante nga tawo.+ Pero ginkalooyan ako tungod han akon kaignorante ngan kawaray-pagtoo. 14  Kondi an diri matupngan nga pagkabuotan han aton Ginoo nahura gud upod an pagtoo ngan an gugma nga aada kan Kristo Jesus. 15  Masasarigan ngan angay karawaton hin bug-os ini nga mga pulong: Hi Kristo Jesus kinanhi ha kalibotan basi talwason an mga makasasala.+ Ha ira ngatanan, ako an pinakamakasasala.+ 16  Bisan pa hito, ginkalooyan ako basi pinaagi ha akon sugad nga pinakamakasasala, maipakita ni Kristo Jesus an iya bug-os nga pagpasensya, ginhihimo ako nga ehemplo ha mga magpapakita hin pagtoo ha iya para magkaada kinabuhi nga waray kataposan.+ 17  Yana an Hadi ha kadayonan,+ diri nadudunot,+ diri nakikita,+ an amo gud la nga Dios,+ pasidunggan ngan paghimayaon unta ha kadayonan, oo ha kadayonan. Amen. 18  Ini nga instruksyon* igintatapod ko ha imo, Timoteo nga akon anak, uyon ha mga tagna mahitungod ha imo, basi pinaagi hini magpadayon ka ha maopay nga pakig-away,+ 19  nga gintitipigan an pagtoo ngan maopay nga konsensya,+ nga ginbalewaray han iba, nga nagresulta ha kawara han ira pagtoo pariho han kalunod hin barko. 20  Upod hini hira Himeneo+ ngan Alejandro, ngan igintubyan ko hira kan Satanas+ basi matutdoan hira pinaagi han disiplina nga diri magpasipara.

Mga footnote

Nangangahulogan nga “Usa nga Nagpapasidungog ha Dios.”
O “mandato; sugo.”
Lit., “uyon ha balaud.”
O “waray maunungon nga gugma.”
Kitaa an Glossary.
O “mga lalaki nga nakikighilawas ha mga lalaki.” Lit., “mga lalaki nga nadirig ha mga lalaki.”
O “makapahimsog; mapulsanon.”
Kitaa an Glossary.
O “mandato; sugo.”