An Siyahan nga Surat kan Timoteo 6:1-21

  • Uripon magpasidungog ha agaron (1, 2)

  • Buwa nga mga magturutdo ngan gugma ha kwarta (3-10)

  • Instruksyon ha surugoon han Dios (11-16)

  • Mahura ha mag-opay nga buhat (17-19)

  • Bantayi an igintapod ha imo (20, 21)

6  An mga nagpapas-an han yugo han pagkauripon sadang magpadayon ha pagtagad ha ira mga agaron nga takos han bug-os nga pagpasidungog,+ basi an ngaran han Dios ngan an iya katutdoan diri gud pakarauton.+  Dugang pa, an mga uripon nga may mga agaron nga tumuroo diri magpakita hin kawaray-respeto ha ira kay mga bugto hira. Lugod, sadang hira magserbi hin mas kinaburut-on, kay an nagpapahimulos han ira maopay nga serbisyo mga tumuroo ngan hinigugma. Padayon nga itutdo ini nga mga butang ngan ihatag ini nga sinsero nga mga sagdon.  Kon may bisan hin-o nga tawo nga nagtututdo hin iba nga doktrina ngan diri nauyon ha maopay* nga instruksyon+ tikang ha aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo ngan ha katutdoan nga uyon ha debosyon ha Dios,+  nagpapahitaas hiya ngan waray nasasabtan nga bisan ano.+ Mahilig gud hiya* ha mga diskusyon ngan mga debate mahitungod han mga pulong.+ Ini nga mga butang an gintitikangan han kaawa, araway, pakaraot,* magraot nga mga suspetsa,  pirme nga pagdiskusyon mahitungod han gudtiay nga mga butang nga igin-aghat han mga tawo nga nadaot an panhunahuna+ ngan nawad-an han kamatuoran, nga naghuhunahuna nga an debosyon ha Dios usa nga paagi ha pakabentaha.+  Ha pagkamatuod, may daku nga bentaha kon ini nga debosyon ha Dios+ gin-uupdan han pagin kontento.*  Kay han natawo kita waray kita gindara nga bisan ano ha kalibotan, ngan kon mamatay kita waray liwat kita bisan ano nga madadara.+  Salit kon may-ada kita pagkaon* ngan bado,* magin kontento kita hini nga mga butang.+  Pero an mga determinado magin riko nahuhulog ha pagsulay ngan ha bitik+ ngan ha damu nga linurong ngan nakakadaot nga mga hingyap nga nag-uunlod ha mga tawo ha kabungkagan ngan kadaot.+ 10  Kay an gugma ha kwarta usa nga gamot han ngatanan nga klase hin nakakadaot nga mga butang, ngan ha pagtinguha hini nga gugma an iba naisimang tikang ha pagtoo ngan ginbuno an ira kalugaringon hin damu nga kasakit.+ 11  Pero ikaw, O surugoon han Dios, palagiw tikang hini nga mga butang. Lugod, pangalimbasog pirme nga ipakita an katadongan, debosyon ha Dios, pagtoo, gugma, pagpailob, ngan pagkamalumo.+ 12  Pakig-away han maopay nga pakig-away para ha pagtoo; kapti hin marig-on an kinabuhi nga waray kataposan nga tungod hito gintawag ka ngan nagpamatuod hin maopay ha publiko ha atubangan han damu nga testigo. 13  Ha atubangan han Dios, nga nagtitipig nga buhi han ngatanan nga butang, ngan ni Kristo Jesus, nga sugad nga saksi nagpamatuod hin maopay ha publiko ha atubangan ni Ponsio Pilato,+ ginsusugo ko ikaw 14  nga tumanon an sugo ha putli ngan waray ikasaway nga paagi tubtob ha pagpadayag han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo,+ 15  nga ipapakita han malipayon ngan amo la nga Gamhanan nga Magmarando ha itinanda nga mga panahon hito. Hiya an Hadi han mga nagmamando sugad nga mga hadi ngan Ginoo han mga nagmamando sugad nga mga ginoo,+ 16  an amo la nga imortal,+ nga naukoy ha diri nadadaop nga kalamrag,+ nga waray tawo nga nakakita o makakakita.+ Iya an dungog ngan waray kataposan nga gahum. Amen. 17  Sagdoni* an mga riko ha presente nga sistema han mga butang* nga diri magin arogante,* ngan diri sumarig ha waray kasigurohan nga karikohan,+ kondi ha Dios, nga hura nga nagtatagana ha aton han ngatanan nga butang nga aton nalilipayan.+ 18  Sidnga hira nga buhaton an maopay, magin hura ha mag-opay nga mga buhat, magin mahinatagon, andam ha pagpaangbit,+ 19  nga nagtitirok hin bahandi para ha ira kalugaringon, usa nga maopay nga pundasyon para ha tidaraon,+ basi makaptan nira hin marig-on an tinuod nga kinabuhi.+ 20  Timoteo, bantayi an igintapod ha imo,+ likayi an waray pulos nga iristorya nga supak ha kon ano an baraan ngan an nagkakasumpaki nga mga ideya han sayop nga gintatawag nga “kahibaro.”+ 21  Kay ha pagparayaw han sugad nga kahibaro, an iba binaya ha pagtoo. Hinaot makarawat niyo an diri matupngan nga pagkabuotan.

Mga footnote

O “makapahimsog; mapulsanon.”
O “May-ada hiya nakakadaot nga hilig.”
O “nakakadaot nga panyakan.”
Lit., “gin-uupdan han pagin kontento ha kon ano an may-ada.”
O “ginkakaon.”
O “urukyan.” Lit., “gintatabon.”
O “mapahitas-on.”
O “presente nga panahon.” Kitaa an Glossary.
O “Sugoa.”