An Siyahan nga Surat kan Timoteo 5:1-25

  • Pagtratar ha batan-on ngan edaran (1, 2)

  • Pagsuporta ha balo nga babaye (3-16)

    • Pagtagana ha panimalay (8)

  • Pasidunggi an mga tigurang (17-25)

    • ‘Gutiay nga bino para ha imo tiyan’ (23)

5  Ayaw pagbusai an usa nga lagas nga lalaki.+ Lugod, pakimalooy ha iya sugad hin imo tatay, ha burobata nga kalalakin-an sugad hin imo kabugtoan,  ha lagas nga kababayin-an sugad hin imo mga nanay, ngan ha burobata nga kababayin-an sugad hin imo kabugtoan nga gintatratar ha bug-os nga kaputli.  Tagi hin konsiderasyon* an mga balo nga babaye nga tinuod nga mga balo.*+  Pero kon an bisan hin-o nga balo nga babaye may mga anak o mga apo, kinahanglan hira anay an mahibaro pagbuhat han debosyon ha Dios dida ha ira kalugaringon nga panimalay+ ngan ha pagbalos ha ira mga kag-anak ngan mga apoy han angay ha ira,+ kay kinakarawat ini ha paniplatan han Dios.+  Yana an babaye nga tinuod nga balo ngan waray hin bisan ano, naglalaom ha Dios+ ngan nagpapadayon ha pangamuyo ngan pag-ampo ha gab-i ngan adlaw.+  Pero an usa nga nagpapatakas ha unudnon nga pagkinabuhi patay na bisan kon buhi pa hiya.  Salit padayon nga ihatag ini nga mga instruksyon,* basi magin waray ikasaway ha ira.  Kon may bisan hin-o nga diri nagtatagana ha mga aada ha iya poder, ngan labi na ha mga membro han iya panimalay, iginsalikway na niya an pagtoo ngan mas maraot pa ha tawo nga waray pagtoo.+  Iupod ha listahan an balo nga babaye nga diri maminos hin 60 anyos, nga asawa hin usa nga bana, 10  kilala ha mag-opay nga mga buhat,+ kon nagpadaku hiya hin mga anak,+ kon nagin maabiabihon hiya,+ kon ginhimsawan niya an mga baraan,+ kon ginbuligan niya an mga nag-aantos,+ kon nagin maduruto hiya ha tagsa nga maopay nga buhat. 11  Ha luyo nga bahin, ayaw iupod ha listahan an burobata pa nga mga balo nga babaye, kay kon an ira mga hingyap ha pakighilawas nakakaulang han ira pag-alagad ha Kristo, karuyag nira mag-asawa. 12  Ngan huhukman hira tungod kay ira iginsalikway an ira siyahan nga kapahayagan han pagtoo.* 13  Ha pariho nga panahon, nababatasan liwat nira an paghinubya, nga nagpipinanungbalay; oo, diri la naghihinubya kondi mga mahilig liwat magtsismis ngan nanginginlabot ha ginbubuhat han iba,+ nga nag-iiristorya mahitungod han mga butang nga diri nira angay pag-iristoryahan. 14  Salit karuyag ko nga an burobata pa nga mga balo nga babaye mag-asawa,+ magkaada mga anak,+ manginano ha panimalay, diri maghatag hin higayon ha parakontra nga may maiyakan nga maraot. 15  Ha pagkamatuod, an iba nahisimang na ngadto ha pagsunod kan Satanas. 16  Kon an bisan hin-o nga babaye nga tumuroo may mga paryente nga mga balo nga babaye, sadang niya hira buligan basi diri mabug-atan an kongregasyon. Hini nga paagi, makakabulig ito ha tinuod nga mga balo.*+ 17  An mga tigurang nga nangunguna ha maopay nga paagi+ sadang tagdon nga angay han doble nga kadungganan,+ labi na an mga maduruto ha pagyakan ngan pagtutdo mahitungod han pulong.+ 18  Kay an kasuratan nasiring, “Ayaw pagbusali an todo nga baka kon naggigiok ito han mga uhay,”+ sugad man, “An trabahador takos han suhol ha iya.”+ 19  Ayaw pagtuod ha igin-aakusar ha usa nga edaran nga lalaki* gawas la kon pamatud-an ito hin duha o tulo nga testigo.+ 20  Sawaya+ ha atubangan han ngatanan nga nagkikita an mga nagbibinuhat hin sala,+ sugad nga pahamangno ha iba.* 21  Seryoso nga ginsusugo ko ikaw ha atubangan han Dios ngan ni Kristo Jesus ngan han pinili nga mga anghel nga tumanon ini nga mga instruksyon nga waray gud gindadapigan o ginpapaurog.+ 22  Ayaw gud pagdali-dali pagtungbaw han imo mga kamot ha bisan hin-o nga lalaki;*+ ayaw liwat pakigbahin ha mga sala han iba; tipigi nga putli an imo kalugaringon. 23  Ayaw na pag-inom hin tubig,* lugod inom hin gutiay nga bino para ha ikakaopay han imo tiyan ngan han imo agsob nga pagkasakit. 24  An mga sala han pipira nga tawo hinbabaroan han publiko, ngan nakarawat dayon hira hin paghukom, pero an mga sala han iba naibubuhayhag ha urhi.+ 25  Sugad man, an mag-opay nga mga buhat hinbabaroan han publiko+ ngan adton diri hinbabaroan diri padayon nga maitatago.+

Mga footnote

Lit., “Pasidunggi.”
O “mga balo nga babaye nga tinuod nga nanginginahanglan”; karuyag sidngon, waray nasuporta ha ira.
O “mga sugo.”
O “an ira saad hadto.”
O “mga balo nga babaye nga tinuod nga nanginginahanglan”; karuyag sidngon, waray nasuporta ha ira.
O “usa nga tigurang.”
Lit., “basi mahadlok an iba.”
Karuyag sidngon, ayaw pagdali-dali ha pagpili hin bisan hin-o nga lalaki.
O “Ayaw na pag-inom hin tubig la.”