Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 9

“Palagiw Tikang ha Seksuwal nga Imoralidad!”

“Palagiw Tikang ha Seksuwal nga Imoralidad!”

“Salit pataya an mga parte han iyo lawas nga tikang ha tuna may kalabotan ha seksuwal nga imoralidad, kahugawan, diri mapugngan nga hingyap ha pakighilawas, nakakasakit nga hingyap, ngan kahakog, nga amo an idolatriya.”​—COLOSAS 3:5.

1, 2. Paonan-o ginsarihan ni Balaam nga dauton an katawohan ni Jehova?

USA nga parapangisda an kinadto ha lugar diin makakadakop hiya han klase han isda nga iya karuyag. Nagpili hiya hin paon, iginbutang ito ha kawil, ngan igin-itsa ha tubig. Mapailubon hiya nga naghulat, ngan han may sumibad nga isda, iya ito ginbutong ngan gindakop an isda.

2 Ha pariho nga paagi, an mga tawo mahimo madakop. Pananglitan, an mga Israelita hirani na gud makaabot ha Tuna nga Iginsaad han nagkampo hira ha Kapatagan han Moab. An hadi han Moab nagsaad nga tatagan hin damu nga kwarta an lalaki nga hi Balaam kon magpapahinabo hiya hin sumpa ha Israel. Ha urhi, hi Balaam nakabiling hin paagi basi an mga Israelita magpahinabo hin sumpa ha ira kalugaringon. Ginpili niya hin maopay an paon. Nagsugo hiya hin batan-on nga Moabita nga mga babaye  ngadto ha kampo han mga Israelita basi engganyuhon an mga lalaki.​—Numeros 22:1-7; 31:15, 16; Pahayag 2:14.

3. Paonan-o nabiktima an mga Israelita ha paon ni Balaam?

3 Epektibo ba an paon ni Balaam? Oo. Yinukot nga Israelita nga kalalakin-an an nagbuhat hin “seksuwal nga imoralidad upod han mga anak nga babaye ha Moab.” Nagsingba liwat hira ha buwa nga mga dios, pati ha mangil-ad nga dios han sekso, an Baal han Peor. Sugad nga resulta, 24,000 nga Israelita an nagkamatay ha giutan mismo han Tuna nga Iginsaad.​—Numeros 25:1-9.

4. Kay ano nga yinukot nga Israelita an nagbuhat hin imoralidad?

4 Kay ano nga damu gud nga Israelita an nabiktima han plano ni Balaam? Ginhunahuna la nira an ira hakugnon nga kalipay, ngan ginkalimtan nira an ngatanan nga ginbuhat ni Jehova para ha ira. Damu an rason han mga Israelita nga magin maunungon ha Dios. Igin-gawas niya hira tikang ha pagkauripon ha Ehipto, ginpakaon ha kamingawan, ngan gindara nga talwas ha giutan han Tuna nga Iginsaad. (Hebreo 3:12) Bisan pa hito, naengganyo hira pinaagi han seksuwal nga imoralidad. Hi apostol Pablo nagsurat: “Diri liwat kita magbinuhat hin seksuwal nga imoralidad, pariho han iba ha ira nga nagbuhat hin seksuwal nga imoralidad, salit . . . nagkamatay.”​—1 Corinto 10:8.

5, 6. Ano an aton mahibabaroan ha nahitabo ha Kapatagan han Moab?

5 Hirani na gud an bag-o nga kalibotan. Salit puropariho liwat kita han mga Israelita nga nakada ha giutan  han Tuna nga Iginsaad. (1 Corinto 10:11) An kalibotan nga aton gin-uukyan yana mas mahilig gud ha sekso kay han mga Moabita hadto. Ini nga pagkahilig masayon la makaapekto ha katawohan ni Jehova. Ngani, an pinakaepektibo nga paon nga ginagamit han Yawa amo an seksuwal nga imoralidad.​—Numeros 25:6, 14; 2 Corinto 2:11; Judas 4.

6 Pakianhi an imo kalugaringon, ‘Pipilion ko ba nga mag-enjoy ha hakugnon nga kalipay nga diri la mag-iiha, o pipilion ko nga mabuhi hin malipayon ha kadayonan ha bag-o nga kalibotan?’ Diri ba bawi gud an bisan ano nga pangalimbasog ha pagsugot han sugo ni Jehova: “Palagiw tikang ha seksuwal nga imoralidad”?​—1 Corinto 6:18.

ANO AN SEKSUWAL NGA IMORALIDAD?

7, 8. Ano an seksuwal nga imoralidad? Kay ano nga seryoso ito nga butang?

7 Damu nga tawo yana an may mapasiparahon nga disposisyon ngan dayag nga diri narespeto ha balaud han Dios mahitungod ha sekso. Ha Biblia, an seksuwal nga imoralidad nagtutudlok ha seksuwal nga buhat han duha nga tawo nga diri mag-asawa uyon ha Kasuratan. Nag-uupod ito hin seksuwal nga buhat han pariho lalaki o pariho babaye ngan han pakighilawas han mga tawo ha mga hayop. Lakip ha seksuwal nga buhat an pakighilawas, oral sex, anal sex, o paghinapyod han ikinatawo han iba.​—Kitaa an Endnote 23.

8 An Biblia klaro nga nasiring nga kon an usa padayon nga nagbubuhat hin seksuwal nga imoralidad,  diri hiya puydi magpabilin ha kongregasyon. (1 Corinto 6:9; Pahayag 22:15) Dugang pa, an tawo nga imoral nawawarayan hin respeto ha kalugaringon ngan diri na ginsasarigan han iba. An imoralidad pirme nagriresulta hin mga problema. Kasagaran na nga nagriresulta ito hin kakonsensya ngan diri ginlalaoman nga pagburod, problema ha pag-asawa, sakit, o kamatayon pa ngani. (Basaha an Galacia 6:7, 8.) Kon an usa mamurubuot gud han magigin resulta han imoralidad, posible nga diri hiya maruruyag nga magin imoral. Pero kasagaran na nga pagtagbaw la han kalugaringon nga mga hingyap an ginhuhunahuna han usa kon ginhihimo niya an siyahan nga pitad ngadto ha imoralidad. Ito nga siyahan nga pitad kasagaran na nga nag-uupod hin pornograpiya.

PORNOGRAPIYA​—SIYAHAN NGA PITAD

9. Kay ano nga delikado an pornograpiya?

9 An pornograpiya gindisenyo basi pukawon an aton seksuwal nga mga hingyap. Yana, an pornograpiya aada ha bisan diin​—ha mga magasin, libro, musika, ngan salida ha TV, sugad man ha Internet. Damu an naghuhunahuna nga diri nakakadaot an pornograpiya, pero an tinuod delikado gud ito. Tungod hito an usa mahimo magin adik ha sekso ngan magkaada sayop nga mga hingyap. Kon an usa nagkikita hin pornograpiya, mahimo ito magresulta ha pagbuhat hin masturbasyon, problema ha pag-asawa, ngan pagdiborsyo pa ngani.​—Roma 1:24-27; Efeso 4:19; kitaa an Endnote 24.

Maaramon an paghirot kon nagamit han Internet

10. Paonan-o an prinsipyo ha Santiago 1:14, 15 makakabulig ha aton nga likayan an imoralidad?

 10 Importante nga masabtan naton kon paonan-o kita mahimo maengganyo han seksuwal nga imoralidad. Tigamni ini nga pahamangno ha Santiago 1:14, 15: “An kada tagsa nasasarihan kon nadadara ngan nadadani han iya kalugaringon nga hingyap. Katapos, an hingyap kon burod na ito, nag-aanak hin sala; ngan an sala, kon nabuhat na, nagriresulta hin kamatayon.” Salit kon nagkakaada ka sayop nga panhunahuna, wad-a dayon ito. Kon diri tinuyo nga makakita ka hin malaw-ay nga mga hulagway, lingiw dayon! Paronga an kompyuter, o ibalhin an channel. Ayaw tuguti nga magkaada ka sayop nga mga hingyap. Kay kon tutugotan mo ito, an imo sayop nga mga hingyap mahimo magin makusog hinduro salit makukurian ka na gud pagkontrol hito.​—Basaha an Mateo 5:29, 30.

11. Paonan-o kita mabubuligan ni Jehova kon may-ada kita sayop nga panhunahuna?

11 Mas kilala kita ni Jehova kay ha pagkakilala naton ha aton kalugaringon. Salit maaram hiya nga diri gud kita perpekto. Pero maaram liwat hiya nga puydi naton malamposan an sayop nga mga hingyap. Hi Jehova nasiring ha aton: “Salit pataya an mga parte han iyo lawas nga tikang ha tuna may kalabotan ha seksuwal nga imoralidad, kahugawan, diri mapugngan nga hingyap ha pakighilawas, nakakasakit nga hingyap, ngan kahakog, nga amo an idolatriya.” (Colosas 3:5) Bisan kon diri ito masayon buhaton, hi Jehova mapailubon ha aton ngan mabulig hiya ha  aton. (Salmo 68:19) Nagin bisyo han usa nga batan-on nga brother an pagkinita hin pornograpiya ngan pagbuhat hin masturbasyon. An iya mga sangkay ha eskwelahan naghunahuna nga ito nga mga butang normal la nga bahin han pagtubo, pero hiya nagsiring: “Nadaot hito an akon konsensya, ngan nagin imoral an akon pagkinabuhi.” Nasantop niya nga kinahanglan kontrolon niya an iya mga hingyap, ngan ha bulig ni Jehova, naundang niya an iya bisyo. Kon may-ada ka imoral nga panhunahuna, pangaro kan Jehova hin “diri ordinaryo nga gahum” basi matipigan nga limpyo an imo panhunahuna.​—2 Corinto 4:7; 1 Corinto 9:27.

12. Kay ano nga kinahanglan naton ‘bantayan an aton kasingkasing’?

12 Hi Solomon nagsurat: “Labaw ha ngatanan nga  kinahanglan mo bantayan, panalipdi an imo kasingkasing, kay dida hito nagtitikang an mga burabod han kinabuhi.” (Proberbios 4:23) An aton “kasingkasing” amo an aton sulod nga pagkatawo, an pagkatawo nga nakikita ni Jehova. Daku gud an mahimo magin epekto ha aton han aton ginkikita. An matinumanon nga hi Job nagsiring: “Naghimo ako hin kasabotan ha akon mga mata. Salit paonan-o ako makakapakita hin diri angayan nga atensyon ha usa nga birhen?” (Job 31:1) Pariho kan Job, kinahanglan kontrolon naton an aton ginkikita ngan ginhuhunahuna. Ngan pariho han salmista, nag-aampo kita: “Iglikay an akon mga mata tikang ha pagkinita hin waray pulos.”​—Salmo 119:37.

AN DIRI MAARAMON NGA PAGPILI NI DINA

13. Ano nga klase hin kasangkayan an ginpili ni Dina?

13 An aton kasangkayan mahimo magkaada daku nga impluwensya ha aton, ha maopay man o maraot nga paagi. Kon magpipili ka hin kasangkayan nga nasunod ha mga suruklan han Dios, makakabulig hira ha imo nga buhaton liwat ito. (Proberbios 13:20; basaha an 1 Corinto 15:33.) Makikita naton kon ano kaimportante an aton pagpili hin kasangkayan ha nahitabo kan Dina. Usa hiya han mga anak nga babaye ni Jacob, salit nagdaku hiya ha pamilya nga nagsisingba kan Jehova. Hi Dina diri imoral, pero nagin duok niya nga kasangkayan an Canaanita nga mga babaye nga diri nagsisingba kan Jehova. An panhunahuna han mga Canaanita mahitungod ha sekso iba gud ha panhunahuna han katawohan han Dios, ngan  an mga Canaanita kilala ha pagin imoral. (Levitico 18:6-25) Samtang kaupod ni Dina an iya kasangkayan, nakilala niya an batan-on nga Canaanita nga lalaki nga hi Sikem, ngan para ha iya makaruruyag hi Dina. Hi Sikem gintatagad nga “pinakadungganon” nga batan-on nga lalaki ha iya pamilya. Pero diri hiya nahigugma kan Jehova.​—Genesis 34:18, 19.

14. Ano an nahitabo kan Dina?

14 Ginbuhat ni Sikem kon ano an baga hin natural ngan okey para ha iya. Tungod kay naruyag hiya kan Dina, iya “ginkuha hiya” ngan “ginlugos hiya.” (Basaha an Genesis 34:1-4.) Ini nga krimen an tinikangan han sunod-sunod nga panhitabo nga nagresulta hin trahedya kan Dina ngan ha iya bug-os nga pamilya.​—Genesis 34:7, 25-31; Galacia 6:7, 8.

15, 16. Paonan-o kita magigin maaramon?

15 Diri na naton kinahanglan magbuhat hin mga sayop nga pariho han nabuhat ni Dina basi mahibaroan nga an mga suruklan ni Jehova ha moral para ha aton kaopayan. “An tawo nga naglalakat upod han mga maaramon magigin maaramon, pero an tawo nga nakikig-upod ha mga lurong maghihikaraot.” (Proberbios 13:20) Himoa nga tumong nga masabtan “an bug-os nga pamaagi han pagin maopay,” ngan malilikayan mo an diri ginkikinahanglan nga kasakit ngan pag-antos.​—Proberbios 2:6-9; Salmo 1:1-3.

16 Puydi kita magin maaramon pinaagi ha pag-aram ha Pulong han Dios, pag-ampo ha iya antes maghimo hin mga desisyon, ngan pagsunod han maopay nga sagdon han matinumanon ngan maaramon nga uripon. (Mateo 24:45; Santiago 1:5) Syempre,  maaram ka nga kita ngatanan maluya ngan diri perpekto. (Jeremias 17:9) Pero ano an imo magigin reaksyon kon may magpahamangno ha imo nga naninelikado ka nga makabuhat hin imoralidad? Masisina ka ba, o mapainubsanon nga kakarawaton mo an bulig?​—2 Hadi 22:18, 19.

17. Paghatag hin ehemplo kon paonan-o an sagdon han usa nga igkasi-Kristiano makakabulig ha aton.

17 Pananglitan, imadyina ini nga sitwasyon. Ha gintatrabahoan han usa nga sister, may lalaki nga nagtikang magpakita ha iya hin espesyal nga atensyon ngan gin-imbitar hiya nga mag-date. An lalaki diri nag-aalagad kan Jehova, pero baga hin maopay gud hiya ngan buotan. May sister nga nakakita ha ira nga magkaupod ngan ha urhi nagsari pagpahamangno ha iya mahitungod hito. Ano an magigin reaksyon  han siyahan nga sister? Didepensahan ba niya an iya kalugaringon, o makikita niya nga maaramon an pahamangno? Bangin hinigugma han sister hi Jehova ngan karuyag niya buhaton an husto. Pero kon padayon hiya nga makikig-date hito nga lalaki, hiya ba ‘napalagiw tikang ha seksuwal nga imoralidad’ o “nasarig ha iya kalugaringon nga kasingkasing”?​—Proberbios 22:3; 28:26; Mateo 6:13; 26:41.

MAHIBARO HIN LEKSYON HA EHEMPLO NI JOSE

18, 19. Isaysay kon paonan-o hi Jose pinalagiw tikang ha imoralidad.

18 Sugad nga batan-on, hi Jose usa nga uripon ha Ehipto. Kada adlaw, ginsisidngan hiya han asawa han iya agaron nga makighilawas ha iya, pero maaram hi Jose nga sayop ito. Hinigugma ni Jose hi Jehova ngan karuyag niya nga lipayon hiya. Salit ha kada panahon nga ginsusulay han babaye hi Jose, nagdudumiri hiya. Tungod kay uripon hiya, diri puydi nga basta na la niya bayaan an iya agaron. Usa ka adlaw han an asawa han iya agaron nagsari pagpwersa ha iya nga makighilawas, “dinalagan hiya tipagawas.”​—Basaha an Genesis 39:7-12.

19 Iba gud unta an nagin resulta kon gintugotan ni Jose nga magkaada hiya imoral nga panhunahuna o kon nagpinantasya hiya hito nga babaye. Pero mas importante kan Jose an iya relasyon kan Jehova kay ha bisan ano. Iya ginsidngan an babaye: “Waray [han akon agaron] igdiri ha akon an bisan ano gawas la ha imo, kay asawa ka niya. Salit paonan-o ko mabubuhat  inin daku nga karaotan ngan makasala kontra ha Dios?”​—Genesis 39:8, 9.

20. Paonan-o kita nahibaro nga nalipay hi Jehova kan Jose?

20 Bisan kon hirayo hi Jose ha iya pamilya ngan balay, pirme hiya maunungon ha Dios, ngan ginbendisyonan hiya ni Jehova. (Genesis 41:39-49) Nalipay hi Jehova ha pagkamaunungon ni Jose. (Proberbios 27:11) Mahimo magin makuri an pag-ato ha imoralidad. Pero hinumdumi ini nga mga pulong: “O kamo nga nahigugma kan Jehova, kangalasi an maraot. Iya ginbabantayan an kinabuhi han mga maunungon ha iya; iya gintatalwas hira tikang ha kamot han magraot.”​—Salmo 97:10.

21. Paonan-o ginsubad han usa nga batan-on nga brother hi Jose?

21 Kada adlaw, maisugon nga iginpapakita han katawohan ni Jehova nga ira ‘ginkakangalasan an maraot’ ngan ira ‘ginhihigugma an maopay.’ (Amos 5:15) Anoman an imo edad, puydi ka magin matinumanon kan Jehova. An pagtoo han usa nga batan-on nga brother nasarihan ha eskwelahan. Usa nga batan-on nga babaye an nagsiring ha iya nga makikighilawas hiya ha iya kon buligan niya hiya ha eksamin ha math. Ano an ginbuhat han brother? Ginios hiya pariho kan Jose. Hiya nagsiring: “Nagbaribad dayon ako ha iya. Pinaagi ha pagtipig han akon integridad, natipigan ko an akon dignidad ngan respeto ha kalugaringon.” An bisan ano nga “temporaryo nga kalipayan” nga naihahatag han imoralidad kasagaran na nga magriresulta hin kasakit ngan kasubo. (Hebreo 11:25) An pagin masinugtanon kan Jehova pirme maghahatag hin nagpapadayon nga kalipay.​—Proberbios 10:22.

 KARAWATA AN BULIG NI JEHOVA

22, 23. Paonan-o kita mabubuligan ni Jehova bisan kon makabuhat kita hin seryoso nga sala?

22 Gagamiton ni Satanas an seksuwal nga imoralidad ha pagdakop ha aton, ngan mahimo magin makuri an pag-ato hini. Ha panapanahon, kita ngatanan posible nga nagkakaada sayop nga panhunahuna. (Roma 7:21-25) Nasasabtan ini ni Jehova ngan nahinunumdom hiya nga “tapotapo kita.” (Salmo 103:14) Salit ano man kon an usa nga Kristiano makabuhat han seryoso nga sala nga imoralidad? Waray na ba paglaom ito nga kahimtang? May-ada pa. Kon tinuod hiya nga nagbabasol, bubuligan hiya ni Jehova. An Dios “andam magpasaylo.”​—Salmo 86:5; Santiago 5:16; basaha an Proberbios 28:13.

23 Hi Jehova naghahatag liwat ha aton hin “mga regalo nga mga lalaki”​—mahigugmaon nga mga tigurang nga nagmamangno ha aton. (Efeso 4:8, 12; Santiago 5:14, 15) Igintatagana niya an mga tigurang basi buligan kita nga mapahiuli an aton relasyon ha iya.​—Proberbios 15:32.

GAMITA AN “MAOPAY NGA PANHUNAHUNA”

24, 25. Paonan-o an “maopay nga panhunahuna” makakabulig ha aton nga likayan an imoralidad?

24 Basi makahimo hin mag-opay nga desisyon, kinahanglan masabtan naton kon ano an kapulsanan ha aton han mga balaud ni Jehova. Diri naton karuyag magin pariho han batan-on nga lalaki nga gin-unabi ha Proberbios 7:6-23. Waray hiya “maopay nga panhunahuna,” salit nadakop hiya pinaagi han paon nga seksuwal nga imoralidad. An maopay nga panhunahuna  labaw pa kay han kabaltok. Kon may-ada kita maopay nga panhunahuna, nangangalimbasog kita nga masabtan an panhunahuna han Dios ngan gin-aaplikar ito ha aton kinabuhi. Hinumdumi ini nga maaramon nga mga pulong: “An bisan hin-o nga nagkakaada hin maopay nga panhunahuna nahigugma ha iya kalugaringon. An bisan hin-o nga nagtitipig hin husto nga pagturotimbang maglalampos.”​—Proberbios 19:8.

25 Kombinsido ka gud ba nga husto an mga suruklan han Dios? Natoo ka gud ba nga magigin malipayon ka kon susundon mo ito? (Salmo 19:7-10; Isaias 48:17, 18) Kon diri ka pa sigurado, hinumdumi an ngatanan nga mag-opay nga butang nga ginbuhat ni Jehova para ha imo. “Tilawi ngan kitaa nga hi Jehova maopay.” (Salmo 34:8) Makikita mo nga samtang mas ginbubuhat mo ito, mas hihigugmaon mo an Dios. Higugmaa an iya ginhihigugma, ngan kangalasi an iya ginkakangalasan. Pun-a an imo hunahuna hin mag-opay nga butang​—mga butang nga tinuod, matadong, putli, makapaaghat han gugma, ngan maopay. (Filipos 4:8, 9) Puydi kita magin pariho kan Jose, nga nagpahimulos ha kinaadman ni Jehova.​—Isaias 64:8.

26. Ano an sunod naton nga hihisgotan?

26 Solo ka man o inasaw-an, karuyag ni Jehova nga mag-enjoy ka ngan magin malipayon ha imo kinabuhi. An sunod nga duha nga kapitulo may impormasyon nga makakabulig ha aton nga magin malampuson ha pag-asawa.