Kon Paonan-o Magpapabilin ha Gugma han Dios

An Biblia may-ada mga prinsipyo ngan nagtututdo hin mga suruklan ha moral nga makakabulig ha aton nga magpabilin ha gugma han Dios.

Surat Tikang ha Nagmamando nga Lawas

Ginsasagda han Nagmamando nga Lawas han mga Saksi ni Jehova an ngatanan nga nahigugma kan Jehova nga mahibaro kon paonan-o magkikinabuhi uyon ha kamatuoran ha iya Pulong, an Biblia.

KAPITULO 1

An Gugma han Dios Nagpapadayon ha Waray Kataposan

Kinahanglan an pangalimbasog basi matipigan nga duok ngan marig-on an aton pakigsangkay ha Dios. Paonan-o kita maglalampos ha pagbuhat hito?

KAPITULO 2

Maopay nga Konsensya ha Atubangan han Dios

An tagsa ha aton gintagan han Dios hin giya basi buligan kita nga mahibaroan kon ano nga direksyon an aton pipilion.

KAPITULO 3

Pagpili hin Kasangkayan nga Nahigugma ha Dios

An kasangkayan puydi magkaada maopay o maraot nga epekto ha aton. Paonan-o an mga prinsipyo ha Biblia makakabulig ha aton ha pagpili hin maopay nga kasangkayan?

KAPITULO 4

Kay Ano nga Kinahanglan Respetuhon an Awtoridad?

May maopay kita nga rason nga respetuhon an awtoridad ha pamilya, ha kongregasyon, ngan ha komunidad.

KAPITULO 5

Kon Paonan-o Magpapabilin nga Bulag ha Kalibotan

Nagsiring hi Jesus ha iya mga disipulo, “Diri kamo bahin han kalibotan.” Ano gud ba ito nga “kalibotan,” ngan kay ano nga an mga Kristiano kinahanglan magpabilin nga bulag hito?

KAPITULO 6

Kon Paonan-o Pipilion an Aton Kaliawan

An kaliawan hini nga kalibotan puropariho hin prutas nga may mga parte nga maopay ngan mga parte nga dunot. Ano an mabulig ha imo nga pilion an maopay ngan likayan an maraot?

KAPITULO 7

Ginpapabilhan Mo ba an Kinabuhi Sugad han Pagpabili han Dios?

Ano nga mga prinsipyo ha Biblia an nabulig ha aton ha paghimo hin mag-opay nga desisyon mahitungod ha kinabuhi ngan dugo?

KAPITULO 8

Karuyag ni Jehova nga Magin Limpyo an Iya Katawohan

An mga suruklan han Dios ha kaputli diri la aplikado ha aton lawas, bado, ngan balay. Nakakaapekto ito ha aton pagsingba, panggawi, ngan bisan ha aton panhunahuna.

KAPITULO 9

“Palagiw Tikang ha Seksuwal nga Imoralidad!”

Ano an seksuwal nga imoralidad, ngan paonan-o kita makakapalagiw tikang hito?

KAPITULO 10

Pag-asawa​—Regalo Tikang ha Dios

Ano an pipira nga kaopayan han pag-asawa? Paonan-o mo mapipili hin maopay an imo maarasawa? Ano an makakabulig basi magpadayon an pag-asawa?

KAPITULO 11

Katapos han Adlaw han Kasal

An tagsa nga pag-asawa may mga kalipay ngan kasakit. Pero bisan an mga mag-asawa nga may dagku gud nga problema mahimo magkaada mas marig-on nga relasyon.

KAPITULO 12

Igyakan Kon Ano an ‘Maopay Para ha Pagparig-on’

An abilidad ha pagyakan puydi makahimo hin daku nga kaopayan pero puydi liwat makahimo hin daku nga kadaot. Hi Jehova nagtututdo ha aton kon paonan-o gagamiton hin maopay ini nga regalo.

KAPITULO 13

An Ngatanan ba nga Selebrasyon Nakakapalipay ha Dios?

An mga selebrasyon ngan kapiyestahan importante nga bahin han kinabuhi han mga tawo. Ano an makakabulig ha aton nga masabtan kon ano an inaabat ni Jehova mahitungod hito?

KAPITULO 14

Magin Tangkod ha Ngatanan nga Butang

Tagda an upat nga bahin han kinabuhi diin mahimo magin makuri an pagin tangkod ngan an mga kapulsanan nga magigin resulta kon tangkod kita.

KAPITULO 15

Malipay ha Imo Trabaho

Karuyag han aton Maglalarang nga malipay kita ha aton ginbubuhat. Salit ano an makakabulig ha aton nga malipay ha aton trabaho? Ngan may-ada ba mga klase hin trabaho nga angay likayan han mga Kristiano?

KAPITULO 16

Atohi an Yawa

Nagkikinabuhi kita ha kalibotan nga kontrolado ni Satanas. Paonan-o kita makakapabilin nga duok ha Dios ngan mapapanalipdan an aton kalugaringon tikang ha iya kaaway?

KAPITULO 17

Magpabilin ha Gugma han Dios

Usa nga parasurat han Biblia an nagsagda ha mga Kristiano: “Parig-ona an iyo kalugaringon ha iyo pinakabaraan nga pagtoo.” Paonan-o mo ini mahihimo?

Mga Endnote

Kahulogan han mga pulong ngan grupo han mga pulong nga mababasa ha Kon Paonan-o Magpapabilin ha Gugma han Dios.