Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 8

Karuyag ni Jehova nga Magin Limpyo an Iya Katawohan

Karuyag ni Jehova nga Magin Limpyo an Iya Katawohan

“Ha usa nga putli nagpapakita ka hin kaputli.”​—SALMO 18:26.

1-3. (a) Kay ano nga ginsisiguro han usa nga nanay nga limpyo an iya anak? (b) Kay ano nga karuyag ni Jehova nga magin limpyo an iya katawohan?

IMADYINA an usa nga mahigugmaon nga nanay nga igin-aandam an iya anak nga lalaki nga maeskwela. Ginsisiguro niya nga kinarigo an bata ngan an iya bado mahapsay ngan limpyo. Tungod hini magpapabilin hiya nga mahimsog ngan makikita han iba nga gin-aataman hiya han iya mga kag-anak.

2 Karuyag han aton Amay nga hi Jehova nga magin limpyo kita ngan putli. (Salmo 18:26) Maaram hiya  nga an pagin limpyo mapulsanon ha aton. Ngan kon limpyo kita, napapasidunggan naton hiya.​—Ezekiel 36:22; basaha an 1 Pedro 2:12.

3 Ano an karuyag sidngon han pagin limpyo? Ngan kay ano nga an pagin limpyo maopay para ha aton? Samtang gin-uusisa naton ini nga mga pakiana, bangin makita naton nga may kinahanglan kita himoon nga pipira nga pagbag-o.

KAY ANO NGA KINAHANGLAN MAGIN LIMPYO KITA?

4, 5. (a) Kay ano nga kinahanglan magin limpyo kita? (b) Ano an igintututdo ha aton han mga linarang mahitungod ha panhunahuna ni Jehova ha kalimpyo?

4 Nahibabaro kita nga magin limpyo ngan putli tikang ha susbaranan ni Jehova mismo. (Levitico 11:44, 45) Salit an nangunguna nga rason nga kinahanglan magin limpyo kita kay karuyag naton ‘subaron an Dios.’​—Efeso 5:1.

5 Damu an igintututdo ha aton han mga linarang mahitungod ha panhunahuna ni Jehova ha kalimpyo. Naglarang hi Jehova hin natural nga mga sikolo nga tungod hito natitipigan nga limpyo an aton hangin ngan tubig. (Jeremias 10:12) Hunahunaa an damu nga paagi nga ginlilimpyohan han tuna an kalugaringon hito, bisan katapos ito hugawan han mga tawo. Pananglitan, nagdisenyo hi Jehova hin gudtiay nga buhi nga mga linarang nga gintatawag nga mga mikroorganismo, nga makikita pinaagi la hin mikroskopyo. An nakakahilo nga mga hugaw puydi himoon han mga mikroorganismo nga magin diri  nakakadaot. Urusahon gud ini nga proseso. Ginagamit pa ngani han mga syentista an iba hini nga mga mikroorganismo basi wad-on an epekto han polusyon.​—Roma 1:20.

6, 7. Paonan-o iginpakita han Balaud ni Moises nga kinahanglan magin limpyo an mga nagsisingba kan Jehova?

6 Ha Balaud nga iginhatag ni Jehova ha mga Israelita pinaagi kan Moises, nasasabtan liwat naton kon ano kaimportante an pagin limpyo. Pananglitan, an katawohan kinahanglan magin limpyo ha pisikal basi karawaton ni Jehova an ira pagsingba. Ha Adlaw han Pagpara han Sala, an hitaas nga saserdote kinahanglan duha ka beses kumarigo. (Levitico 16:4, 23, 24) Ngan antes maghalad an iba nga mga saserdote, kinahanglan hira manhunaw ngan manhimsaw. (Exodo 30:17-21; 2 Cronicas 4:6) Ha pipira nga kahimtang, kamatayon an sirot han diri pagsugot ha mga balaud mahitungod ha kalimpyo.​—Levitico 15:31; Numeros 19:17-20.

7 Kumusta man yana? Damu an aton mahibabaroan tikang ha Balaud mahitungod ha mga suruklan ni Jehova. (Malakias 3:6) Klaro nga iginpakita hito nga kinahanglan magin limpyo an mga magsiringba ni Jehova. Waray magbag-o an mga suruklan ni Jehova. Yana, naglalaom gihapon hiya nga magin limpyo ngan putli an iya mga magsiringba.​—Santiago 1:27.

ANO AN KARUYAG SIDNGON HAN PAGIN LIMPYO?

8. Ha ano nga mga paagi kinahanglan kita magin limpyo?

8 Ha panhunahuna ni Jehova, an pagin limpyo diri la pagtipig nga limpyo han aton lawas, bado, ngan  balay. Nahiuupod hito an aton bug-os nga kinabuhi. Upod hito an aton pagsingba, panggawi, ngan panhunahuna. Oo, basi tagdon kita nga limpyo ni Jehova, kinahanglan magin limpyo kita ngan putli ha ngatanan nga bahin han aton kinabuhi.

9, 10. Ano an karuyag sidngon han pagin limpyo ha aton pagsingba?

9 Putli nga pagsingba. Kinahanglan diri kita mahidabi ha buwa nga relihiyon ha bisan ano nga paagi. Han an mga Israelita bihag ha Babilonya, napalibotan hira hin mga tawo nga nakikigbahin ha imoral nga pagano nga relihiyon. Igintagna ni Isaias nga an mga Israelita mabalik ha Israel ngan ipapahiuli an putli nga pagsingba. Hi Jehova nagsiring ha ira: “Gawas kamo dida, ayaw pagkapot hin bisan ano nga mahugaw! Gawas kamo tikang ha butnga niya, pagpabilin kamo nga limpyo.” An ira pagsingba ha Dios kinahanglan diri masalaktan han mga katutdoan, buhat, o kustomre han buwa nga relihiyon han Babilonya.​—Isaias 52:11.

10 An tinuod nga mga Kristiano yana naglilikay liwat ha buwa nga relihiyon. (Basaha an 1 Corinto 10:21.) Ha bug-os nga kalibotan, damu nga popular nga tradisyon, kustomre, ngan gintotoohan an iginbase ha mga katutdoan han buwa nga relihiyon. Pananglitan, ha damu nga kultura, an mga tawo natoo nga ha sulod naton may-ada padayon nga nabubuhi bisan kon patay na kita, ngan damu nga kustomre an iginbase hito nga gintotoohan. (Eclesiastes 9:5, 6, 10) Kinahanglan likayan han mga Kristiano ini nga mga  kustomre. Bangin ipresyur kita han aton mga kapamilya nga umapi ha pipira hini. Pero tungod kay karuyag naton nga tagdon kita nga limpyo ni Jehova, diri kita nagpapadára ha ira.​—Buhat 5:29.

11. Ano an karuyag sidngon han pagin limpyo ha aton panggawi?

11 Putli nga panggawi. Basi tagdon kita nga putli ni Jehova, kinahanglan likayan naton an bisan ano nga klase hin seksuwal nga imoralidad. (Basaha an Efeso 5:5.) Ha Biblia, hi Jehova nagsiring ha aton nga ‘pumalagiw tikang ha seksuwal nga imoralidad.’ Ginklaro niya nga an mga imoral ngan diri nagbabasol “diri makakapanunod han Ginhadian han Dios.”​—1 Corinto 6:9, 10, 18; kitaa an Endnote 22.

12, 13. Kay ano nga kinahanglan magin limpyo an aton panhunahuna?

12 Putli nga panhunahuna. Kasagaran na nga an aton ginhuhunahuna aton ginbubuhat. (Mateo 5:28; 15:18, 19) An putli nga panhunahuna magpapagios ha aton nga gumawi hin putli. Syempre diri kita perpekto, salit ha panapanahon magkakaada kita sayop nga panhunahuna. Kon mahitabo ito, kinahanglan isalikway dayon naton ito. Kay kon diri, maabot an panahon nga bangin diri na putli an aton kasingkasing. Bangin hingyapon na naton nga buhaton an mga butang nga aton ginhihinunahuna. Lugod, kinahanglan pun-on naton an aton hunahuna hin putli nga mga butang. (Basaha an Filipos 4:8.) Salit ginlilikayan naton an mga butang sugad han imoral o madarahog nga kaliawan. Ginpipili naton hin maopay an aton ginbabasa, ginkikita, ngan gin-iistorya.​—Salmo 19:8, 9.

 13 Basi magpabilin ha gugma han Dios, kinahanglan magin putli kita ha aton pagsingba, panggawi, ngan panhunahuna. Pero importante liwat kan Jehova nga magin limpyo kita ha pisikal.

PAONAN-O KITA MAGIGIN LIMPYO HA PISIKAL?

14. Kay ano nga importante nga magin limpyo kita ha pisikal?

14 Kon gintitipigan naton nga limpyo an aton lawas ngan palibot, magpapahimulos kita ngan an mga tawo ha palibot naton. Magigin maopay an aton pag-abat, ngan maruruyag an iba nga makig-upod ha aton. Pero may mas importante nga rason kon kay ano nga kinahanglan magin limpyo kita ha pisikal. An aton pagin limpyo nagpapasidungog kan Jehova. Hunahunaa ini: Kon makakita ka hin bata nga pirme mahugaw, bangin magkaada ka maraot nga impresyon ha iya mga kag-anak. Ha pariho nga paagi, kon diri naton aatamanon hin maopay ngan titipigan nga limpyo an aton kalugaringon, an mga tawo bangin magkaada maraot nga impresyon kan Jehova. Hi Pablo nagsiring: “Diri gud kami naghahatag hin bisan ano nga hinungdan nga makapakdol, basi waray makita nga sayop ha amon ministeryo; lugod, ha ngatanan nga paagi iginrirekomendar namon an amon kalugaringon sugad nga mga ministro han Dios.”​—2 Corinto 6:3, 4.

Sugad nga katawohan ni Jehova, kinahanglan tipigan naton nga limpyo an aton kalugaringon ngan an aton palibot

15, 16. Ano an aton mahihimo basi matipigan nga limpyo an aton kalugaringon?

15 An aton lawas ngan bado. An pagtipig han aton kalugaringon nga limpyo kinahanglan magin bahin  han aton adlaw-adlaw nga rutina. Pananglitan, regular kita nga nakarigo, kada adlaw kon posible. Nanhuhunaw kita gamit an sabon ngan tubig, labi na antes magluto o kumaon ngan syempre katapos gumamit han kasilyas o kumapot hin bisan ano nga mahugaw. Baga hin simple la an panhunaw, pero kinahanglan ito basi diri magsarang an bakterya ngan sakit. Mahimo pa ngani ito makatalwas hin kinabuhi. Kon waray kita kasilyas, makakabiling pa gihapon kita hin epektibo nga mga paagi ha paglabog han hugaw. An mga Israelita hadto waray kasilyas, salit an ira hugaw ira iginlulubong ha tuna, hirayo ha kabablayan ngan ha ginkukuhaan hin tubig.​—Deuteronomio 23:12, 13.

 16 An aton bado diri kinahanglan magin magarbo, marahalon, o bag-o nga uso. Pero kinahanglan magin mahapsay ngan limpyo ito. (Basaha an 1 Timoteo 2:9, 10.) Karuyag naton pirme nga an aton hitsura nagpapasidungog kan Jehova.​—Tito 2:10.

17. Kay ano nga karuyag naton tipigan nga limpyo an aton balay ngan palibot?

17 An aton balay ngan palibot. Diin man kita naukoy, gintitipigan naton nga limpyo an aton balay. Ginsisiguro liwat naton nga limpyo an aton awto, motorsiklo, bisikleta, o anoman nga sarakyan nga may-ada kita, labi na kon ginagamit naton ito ha pagtambong ha mga katirok o ha pagsangyaw. Importante ito, kay ha aton pagsangyaw nag-iistorya kita ha iba mahitungod han kinabuhi ha limpyo nga paraiso nga tuna. (Lucas 23:43; Pahayag 11:18) Maipapakita han kalimpyo han aton balay ngan palibot nga nag-aandam na kita yana para ha kinabuhi didto hito nga limpyo nga bag-o nga kalibotan.

18. Kay ano nga karuyag naton nga magin limpyo an aton lugar han pagsingba?

18 An aton lugar han pagsingba. Iginpapakita naton nga importante ha aton an kalimpyo pinaagi ha pagtipig nga limpyo han aton katirokan, an Kingdom Hall man ito o an pasilidad diin ginhihimo an aton mga asembleya. Kon an mga tawo napakadto ha Kingdom Hall ha siyahan nga higayon, kasagaran na nga napapansin nira nga malimpyo gud ito. Napapasidunggan hini hi Jehova. Sugad nga mga membro han kongregasyon, kita ngatanan may higayon nga bumulig ha paglimpyo ngan pagmintinar han aton Kingdom Hall.​—2 Cronicas 34:10.

 BAYAI AN MAGHUGAW NGA BISYO

19. Ano an kinahanglan naton likayan?

19 Bisan kon diri usa-usa nga gin-uunabi han Biblia an magraot nga bisyo nga angay naton likayan, naghahatag ito hin mga prinsipyo nga nabulig ha aton nga masabtan an panhunahuna ni Jehova mahitungod hito. Diri niya karuyag nga magsigarilyo, maghubog, o magdroga kita. Kon sangkay kita han Dios, lilikayan naton ini nga mga bisyo. Kay ano? Kay ginrirespeto gud naton an regalo nga kinabuhi. Ini nga mga bisyo makakapahalipot han aton kinabuhi, makakahatag hin sakit, ngan makakadaot han mga tawo ha palibot naton. Damu an nangangalimbasog nga iundang ini nga magraot nga bisyo tungod han ira kahimsog. Pero sugad nga mga sangkay ni Jehova, may-ada kita han pinakamaopay nga rason ha pag-undang hini​—an aton gugma ha Dios. Usa nga batan-on nga babaye an nagsiring: “Ha bulig ni Jehova, ginbayaan ko an akon mahugaw nga pagkinabuhi ngan mga bisyo. . . . Para ha akon, imposible gud nga mahimo ko ito nga mga pagbag-o kon ha akon la kalugaringon nga pangalimbasog.” Hisgotan naton an lima nga prinsipyo ha Biblia nga mabulig ha usa nga tawo nga iundang an nakakadaot nga mga bisyo.

20, 21. Ano nga mga bisyo an karuyag ni Jehova nga bayaan naton?

20 “Mga hinigugma, tungod kay may-ada kita hini nga mga saad, limpyohan naton an aton kalugaringon ha ngatanan nga kahugaw ha unod ngan espiritu, basi magin mas baraan kita nga may  kahadlok ha Dios.” (2 Corinto 7:1) Karuyag ni Jehova nga bayaan naton an maghugaw nga bisyo nga makakadaot ha aton hunahuna o lawas.

21 An usa nga importante nga rason nga “limpyohan naton an aton kalugaringon ha ngatanan nga kahugaw” mababasa ha 2 Corinto 6:17, 18. Hi Jehova nasiring ha aton: “Ayaw na kamo kapot han mahugaw nga butang.” Katapos, nagsasaad hiya: “Kakarawaton ko kamo. Ngan magigin amay ako niyo, ngan kamo magigin akon mga anak nga lalaki ngan mga anak nga babaye.” Oo, hihigugmaon kita ni Jehova pariho han paghigugma han usa nga tatay ha iya mga anak kon lilikayan naton an bisan ano nga makakahimo ha aton nga mahugaw o diri putli ha iya pagkita.

22-25. Ano nga mga prinsipyo ha Kasuratan an makakabulig ha aton nga malikayan an maghugaw nga bisyo?

22 “Higugmaa hi Jehova nga imo Dios ha bug-os mo nga kasingkasing ngan ha bug-os mo nga kalag ngan ha bug-os mo nga hunahuna.” (Mateo 22:37) Ini an pinakaimportante ha ngatanan nga sugo. (Mateo 22:38) Hi Jehova angayan gud naton higugmaon hin bug-os. Paonan-o naton hiya mahihigugma hin bug-os kon pipilion naton nga magbuhat hin makakapahalipot han aton kinabuhi o makakadaot han aton utok? Lugod, ginbubuhat naton an ngatanan nga aton mahihimo basi ipakita nga ginrirespeto naton an kinabuhi nga iya iginhatag ha aton.

23 “[Hi Jehova] an naghahatag ha ngatanan nga tawo hin kinabuhi ngan gininhawa ngan han ngatanan  nga butang.” (Buhat 17:24, 25) Kon gintagan ka han imo sangkay hin espesyal nga regalo, ilalabog mo ba ito o gugubaon? An kinabuhi makaruruyag gud nga regalo tikang kan Jehova. Gin-aapresyar gud naton ini nga regalo. Salit karuyag naton gamiton an aton kinabuhi ha paagi nga maghihimaya ha iya.​—Salmo 36:9.

24 “Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.” (Mateo 22:39) Diri la kita an nadadaot han maghugaw nga bisyo. Mahimo liwat hito madaot an mga tawo ha aton palibot, nga kasagaran mga hinigugma gud naton. Pananglitan, an tawo nga may kaupod ha balay nga naninigarilyo mahimo magkaada grabe nga sakit tungod la han paghinggot han aso. Pero kon ginbabayaan naton an magraot nga bisyo, iginpapakita naton ha mga tawo ha aton palibot nga hinigugma naton hira.​—1 Juan 4:20, 21.

25 “Padayon nga pahinumdoma hira nga magpasakop ngan magin masinugtanon ha mga gobyerno ngan mga awtoridad.” (Tito 3:1) Ha damu nga nasud, kontra ha balaud an pagkaada o paggamit han pipira nga droga. Tungod kay ginsusugo kita ni Jehova nga magpakita hin respeto ha mga gobyerno, ginsusunod naton an sugad nga mga balaud.​—Roma 13:1.

Kon nagpapabilin kita nga limpyo ngan putli, napapasidunggan naton hi Jehova

26. (a) Ano an kinahanglan naton buhaton basi karawaton ni Jehova an aton pagsingba? (b) Kay ano nga an pagpabilin nga limpyo ha pagkita han Dios amo an gimaopayi nga paagi han pagkinabuhi?

26 Kon karuyag naton nga magin sangkay ni Jehova, bangin makita naton nga may kinahanglan kita  himoon nga pipira nga pagbag-o. Kon amo, kinahanglan tikangan dayon naton ito. Diri pirme masayon an pag-undang ha mahugaw nga bisyo, pero mahihimo naton ito! Hi Jehova nagsasaad nga mabulig hiya ha aton. Hiya nasiring: “Ako, hi Jehova, an imo Dios, an nagtututdo ha imo basi magpahimulos ka, an naggigiya ha imo ha dalan nga sadang mo laktan.” (Isaias 48:17) Kon ginhihimo naton an aton gimaopayi basi magpabilin nga limpyo ngan putli, makakasiguro kita nga napapasidunggan naton an aton Dios.