Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 16

Atohi an Yawa

Atohi an Yawa

“Atohi an Yawa, ngan mapalagiw hiya ha iyo.”​—SANTIAGO 4:7.

1, 2. Ano an kinahanglan naton masabtan mahitungod kan Satanas ngan ha mga demonyo?

AN KINABUHI ha bag-o nga kalibotan ni Jehova magigin makaruruyag gud. Hito nga panahon, magkikinabuhi na kita uyon ha katuyoan han Dios para ha aton. Pero yana, nagkikinabuhi kita ha kalibotan nga kontrolado ni Satanas ngan han iya mga demonyo. (2 Corinto 4:4) Bisan kon diri naton hira nakikita, tinuod nga aada hira ngan gamhanan gud.

2 Hini nga kapitulo, hihisgotan naton kon paonan-o kita makakapabilin nga duok kan Jehova ngan kon paonan-o naton mapapanalipdan an aton kalugaringon tikang kan Satanas. Nagsasaad hi Jehova nga bubuligan kita niya. Pero kinahanglan naton masabtan an mga pamaagi nga ginagamit ni Satanas ngan han mga demonyo ha paglimbong ngan pag-atake ha aton.

“PARIHO HIN NAG-IINUWANG NGA LEON”

3. Ano an karuyag han Yawa nga buhaton ha aton?

3 Nag-aakusar hi Satanas nga an mga tawo nagsisingba kan Jehova tungod han hakugnon nga mga rason ngan maundang kita ha pag-alagad ha Iya  kon magigin makuri na hinduro an kahimtang. (Basaha an Job 2:4, 5.) Kon iginpapakita han usa nga karuyag niya mahibaro mahitungod kan Jehova, napapansin ito ni Satanas ngan han mga demonyo, ngan naniniguro hira nga pugngan hiya. Nasisina hira kon igindidedikar han usa an iya kalugaringon kan Jehova ngan nagpapabawtismo. Iginpapariho han Biblia an Yawa ha “nag-iinuwang nga leon, nga nagpipinamiling hin lalamuyon.” (1 Pedro  5:8) Karuyag ni Satanas bungkagon an aton relasyon kan Jehova.​—Salmo 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12.

Nasisina hi Satanas kon igindidedikar naton an aton kalugaringon kan Jehova

4, 5. (a) Ano an diri mahihimo ni Satanas? (b) Ano an iginpapasabot han ‘pag-ato ha Yawa’?

4 Pero diri kita kinahanglan mahadlok kan Satanas ngan ha iya mga demonyo. Ginlimitahan ni Jehova an ira mahihimo ha aton. Nagsasaad hi Jehova nga “usa nga daku nga grupo” han tinuod nga mga Kristiano an makakatalwas ha “daku nga kasakitan.” (Pahayag 7:9, 14) Waray mahihimo an Yawa ha pagpugong hito, kay ginpapanalipdan ni Jehova an Iya katawohan.

5 Kon magpapabilin kita nga duok kan Jehova, an aton relasyon ha Iya diri mabubungkag ni Satanas. An Pulong han Dios nagpapasarig ha aton: “Hi Jehova kaupod niyo kon magpapabilin kamo nga kaupod niya.” (2 Cronicas 15:2; basaha an 1 Corinto 10:13.) Damu nga matinumanon nga kalalakin-an ngan kababayin-an hadto, sugad kanda Abel, Enoc, Noe, Sarah, ngan Moises, an inato ha Yawa pinaagi ha pagpabilin nga duok kan Jehova. (Hebreo 11:4-40) Mahihimo liwat naton ito. An Pulong han Dios nagsasaad: “Atohi an Yawa, ngan mapalagiw hiya ha iyo.”​—Santiago 4:7.

“MAY PAKIG-AWAY KITA”

6. Paonan-o kita gin-aatake ni Satanas?

6 Bisan kon maaram hi Satanas nga ginlimitahan ni Jehova an iya mahihimo ha aton, bubuhaton pa gihapon niya an bisan ano basi paluyahon an aton  relasyon ha Dios. Yana, naatake an Yawa ha damu nga iba-iba nga paagi, ngan nagamit hiya hin mga estratihiya nga yinukot ka tuig na niya nga ginagamit. Ano an pipira hito?

7. Kay ano nga gin-aatake ni Satanas an katawohan ni Jehova?

7 Hi apostol Juan nagsurat: “An bug-os nga kalibotan aada ha gahum han usa nga maraot.” (1 Juan 5:19) Kontrolado ni Satanas inin maraot nga kalibotan ngan karuyag liwat niya kontrolon an katawohan ni Jehova. (Micas 4:1; Juan 15:19; Pahayag 12:12, 17) Maaram an Yawa nga halipot na la an iya nabibilin nga panahon, salit ginpipresyur gud niya an kada tagsa ha aton nga magin diri maunungon ha Dios. Danay nagamit hi Satanas hin direkta nga mga pag-atake, pero ha iba nga mga panahon diri abat an iya mga pag-atake.

8. Ano an kinahanglan masabtan han tagsa nga Kristiano?

8 Ini an aton mababasa ha Efeso 6:12: “May pakig-away [“pakigdulong,” footnote] kita . . . kontra ha pwersa han magraot nga mga espiritu ha langitnon nga mga lugar.” An tagsa nga Kristiano may pakig-away kontra ha Yawa ngan ha mga demonyo. Kinahanglan naton masabtan nga an ngatanan nga nagdedikar kan Jehova kaapi hini nga girra. Ha surat ni apostol Pablo ha mga taga-Efeso, tulo ka beses nga ginsagda niya an mga Kristiano nga ‘tumindog hin marig-on.’​—Efeso 6:11, 13, 14.

9. Ano an ginpipinanigurohan ni Satanas ngan han mga demonyo nga buhaton ha aton?

9 Naniniguro hi Satanas ngan an mga demonyo  nga limbongan kita ha iba-iba nga paagi. Diri karuyag sidngon nga tungod kay naatohan naton hi Satanas ha usa nga paagi, diri na kita niya madadaog ha iba nga paagi. Naniniguro an Yawa nga mahibaroan an aton mga kaluyahan basi makapili hiya hin mga bitik para madakop kita. Pero diri kita kinahanglan madakop, kay an Biblia nagtututdo ha aton mahitungod han mga bitik han Yawa. (2 Corinto 2:11; kitaa an Endnote 31.) Usa hito amo an demonismo.

PAHIRAYO HA MGA DEMONYO

10. (a) Ano an demonismo? (b) Ano an panhunahuna ni Jehova ha demonismo?

10 An demonismo amo an pakigkomunikar ha mga demonyo, pananglitan, pinaagi han panigo, pamarang, panlumay, o pagsari nga makiistorya ha mga patay. An Biblia nagsusumat ha aton nga an demonismo “mangil-ad” ngan diri puydi nga mahidabi kita ha demonismo ngan ha pariho nga panahon magsingba kan Jehova. (Deuteronomio 18:10-12; Pahayag 21:8) Kinahanglan likayan gud han mga Kristiano an ngatanan nga klase han demonismo.​—Roma 12:9.

11. Ano an mahimo magin resulta han pagin mausisa ha misteryoso nga mga butang?

11 Maaram hi Satanas nga kon makaruruyag ha aton an misteryoso nga mga butang, masayon na la kita niya maengganyo ha demonismo. An bisan ano nga klase hin demonismo makakabungkag han aton relasyon kan Jehova.

 NANINIGURO HI SATANAS NGA LIMBONGAN KITA

12. Paonan-o naniniguro hi Satanas nga impluwensyahan an aton panhunahuna?

12 Naniniguro hi Satanas nga samukon an panhunahuna han mga tawo. Hinay-hinay nga nagbubutang hiya hin pagruhaduha, tubtob nga hunahunaon han mga tawo nga “an maopay maraot ngan an maraot maopay.” (Isaias 5:20) Igin-aaghat han Yawa an ideya nga an sagdon han Biblia diri mapulsanon ngan magigin mas malipayon kita kon igbalewaray naton an mga suruklan han Dios.

13. Paonan-o hi Satanas naniguro ha pagbutang hin pagruhaduha?

13 An pag-aghat hin pagruhaduha usa han pinakaepektibo nga mga pamaagi ni Satanas. Maiha na niya ito nga ginagamit. Ha garden han Eden, naniguro hiya ha pagbutang hin pagruhaduha han nagpakiana hiya kan Eva: “Nagsiring gud ba an Dios nga ayaw kamo pagkaon han bunga han tagsa nga kahoy ha garden?” (Genesis 3:1) Ha urhi, ha panahon ni Job, ginpakianhan ni Satanas hi Jehova ha atubangan han mga anghel: “Waray la ba hinungdan an kahadlok ni Job ha Dios?” (Job 1:9) Katapos han bawtismo ni Jesus, gin-ayat hiya ni Satanas pinaagi ha pagsiring: “Kon anak ka han Dios, sugoa ini nga mga bato nga magin mga tinapay.”​—Mateo 4:3.

14. Paonan-o mahimo impluwensyahan ni Satanas an mga tawo nga magruhaduha kon delikado ba an demonismo?

14 Yana, an Yawa padayon nga nagbubutang hin pagruhaduha. Naniniguro hiya nga impluwensyahan  an mga tawo nga magruhaduha kon maraot gud ba an demonismo​—ginpapagawas niya nga baga hin diri nakakadaot an pipira nga klase hito. Bisan an iba nga mga Kristiano diri nakakakita han mga kadelikadohan hito. (2 Corinto 11:3) Salit ano an puydi naton buhaton basi panalipdan an aton kalugaringon? Paonan-o naton masisiguro nga diri kita nalilimbongan han mga pamaagi ni Satanas? Usisahon naton an duha nga bahin diin mahimo kita malimbongan: kaliawan ngan pagtambal.

GINAGAMIT NI SATANAS AN ATON NATURAL NGA MGA HINGYAP KONTRA HA ATON

15. Paonan-o kita mahimo mahidabi ha mga demonyo pinaagi ha aton kaliawan?

15 Yana, damu nga sine, video, salida ha TV, uyag ha kompyuter, ngan mga site ha Internet an mahitungod ha mga demonyo, madyik, ngan misteryoso nga mga gahum. Para ha damu, kaliawan la ini ngan diri nira nasasantop nga delikado an pagtugot nga magin bahin han ira kinabuhi an mga demonyo. An usa mahimo liwat mahidabi ha demonismo pinaagi han mga horoscope, panhimalad, tarot card, bola nga kristal, ngan iba pa. Gintatago han Yawa an kadelikadohan ngan naniniguro hiya nga himoon nga baga hin urusahon, makaruruyag, ngan marisyo an sugad nga mga butang. Bangin hunahunaon pa ngani han usa nga diri nakakadaot an pagkita hin bisan ano nga konektado ha mga demonyo o misteryoso basta diri la hiya aktuwal nga  nagbubuhat hin demonismo. Kay ano nga delikado ini nga panhunahuna?​—1 Corinto 10:12.

16. Kay ano nga kinahanglan naton isalikway an mga kaliawan nga mahitungod ha misteryoso nga mga butang?

16 Diri nababasa ni Satanas ngan han mga demonyo an aton hunahuna. Pero mahimo nira mahibaroan an aton ginhihingyap ngan ginhuhunahuna pinaagi ha pag-obserbar han aton ginpipili para ha aton kalugaringon ngan ha aton pamilya, pati na an aton ginpipili nga kaliawan. Kon pipilion naton an mga sine, musika, o libro mahitungod han  mga espiritista, panlumay, ginsaniban hin demonyo, aswang, bampira, o puropariho hito, mahibabaroan ni Satanas ngan han mga demonyo nga interesado kita ha ira. Tungod hito, maniniguro hira nga impluwensyahan kita nga mas mahidabi ha demonismo.​—Basaha an Galacia 6:7.

17. Paonan-o mahimo salingabuton ni Satanas an aton hingyap nga magin mahimsog?

17 Mahimo liwat salingabuton ni Satanas an aton hingyap nga magin mahimsog. Yana, damu an nag-aantos hin mga sakit. Bangin gintestingan na han usa an iba-iba nga pagtambal pero waray hiya mag-opay. (Marcos 5:25, 26) Bangin magin desperado pa ngani hiya ngan magin andam nga testingan an bisan ano. Pero sugad nga mga Kristiano, kinahanglan maghirot kita nga diri pilion an mga pagtambal nga nag-uupod han paggamit hin “madyik.”​—Isaias 1:13.

Sarig kan Jehova kon may sakit ka

18. Ano nga mga pagtambal an lilikayan han usa nga Kristiano?

18 Ha kadaan nga Israel, may pipira nga naggamit hin “madyik.” Hi Jehova nagsiring ha ira: “Kon iyo igin-uunat an iyo mga kamot ha pag-ampo, iginlilingiw ko an akon mga mata tikang ha iyo. Bisan kon damu an iyo pag-ampo, diri ako namamati.” (Isaias 1:15) Hunahunaa la​—diri ngani namamati hi Jehova ha ira mga pag-ampo! Diri naton karuyag magbuhat hin bisan ano nga makakadaot han aton relasyon kan Jehova ngan makakaulang ha iya ha pagbulig ha aton, labi na kon may sakit kita. (Salmo 41:3) Salit kinahanglan panginanoon naton  kon konektado ba ha demonismo o ha misteryoso nga gahum an aton ginpaplanohan nga pagpatambal. (Mateo 6:13) Kon may posibilidad nga konektado ito, kinahanglan likayan naton ito!​—Kitaa an Endnote 32.

MGA ISTORYA MAHITUNGOD HA MGA DEMONYO

19. Paonan-o ginhahadlok han Yawa an damu nga tawo?

19 Bisan kon may mga tawo nga naghuhunahuna nga imahinasyon la an Yawa ngan an mga demonyo, an iba maaram nga tinuod hira tungod han ira mismo naeksperyensyahan. Damu an nahahadlok gud ha magraot nga espiritu ngan nauripon ha mga patootoo. An iba nagpapasarang hin kahadlok ha mga demonyo pinaagi ha pag-istorya mahitungod han magraot nga ginbubuhat nira ha mga tawo. Kasagaran na nga an mga tawo naruruyag hini nga mga istorya ngan eksayted hira nga isumat ito ha iba. Tungod hito nga mga istorya, kasagaran nga nahahadlok an mga tawo ha Yawa.

20. Paonan-o naton mahimo maipasarang an mga buwa ni Satanas?

20 Hunahunaa ini​—karuyag ni Satanas nga mahadlok ha iya an mga tawo. (2 Tesalonica 2:9, 10) Buwaon hiya ngan maaram hiya kon paonan-o impluwensyahan an hunahuna hadton interesado ha demonismo ngan patoohon hira ha mga butang nga diri man tinuod. Ito nga mga tawo bangin mag-istorya mahitungod han ira ginhuhunahuna nga ira nakita ngan nabatian. Kon mas ginpipinanumat  han mga tawo an sugad nga mga istorya, mas napapasobrahan ito. Diri naton karuyag buligan hi Satanas nga magpasarang hin kahadlok pinaagi ha pagpinanumat han sugad nga mga istorya.​—Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16.

21. Imbes nga mag-inistorya mahitungod ha mga demonyo, ano an puydi naton ig-istorya?

21 Kon an usa han katawohan ni Jehova nagkaada eksperyensya ha mga demonyo, diri niya ito igpipinan-istorya ha iba basi magin hilangkagan. An katawohan ni Jehova diri kinahanglan mahadlok ha bisan ano nga puydi buhaton han Yawa ngan han iya mga demonyo. Lugod, kinahanglan magpokus kita kan Jesus ngan ha gahum nga iginhatag ha iya ni Jehova. (Hebreo 12:2) Hi Jesus waray mag-inistorya ha iya mga disipulo mahitungod ha mga demonyo sugad nga hilangkagan. Nagpokus hiya ha mensahe han Ginhadian ngan ha “urusahon nga mga buhat han Dios.”​—Buhat 2:11; Lucas 8:1; Roma 1:11, 12.

22. Ano an imo determinasyon?

22 Diri naton kalimtan nga tumong ni Satanas nga bungkagon an aton relasyon kan Jehova. Bubuhaton niya an bisan ano basi mahitabo ito. Pero maaram kita han mga pamaagi han Yawa ngan determinado kita nga likayan an ngatanan nga klase han demonismo. Diri naton ‘tatagan hin higayon an Yawa’ nga paluyahon an aton determinasyon. (Basaha an Efeso 4:27.) Oo, kon aatohan naton an Yawa, magigin talwas kita tikang ha iya mga bitik ngan papanalipdan kita ni Jehova.​—Efeso 6:11.