Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 1

An Gugma han Dios Nagpapadayon ha Waray Kataposan

An Gugma han Dios Nagpapadayon ha Waray Kataposan

“Ini an kahulogan han gugma ha Dios, nga tumanon naton an iya mga sugo; ngan an iya mga sugo diri mabug-at.”​—1 JUAN 5:3.

1, 2. Kay ano nga hinigugma mo hi Jehova nga Dios?

HINIGUGMA mo ba an Dios? Bangin hinigugma mo gud hiya salit igindedikar mo an imo kalugaringon ha iya. Bangin naabat ka nga hiya an imo pinakamaopay nga Sangkay. Pero antes mo pa higugmaon hi Jehova, ginhigugma ka na niya. Ha Biblia aton mababasa: “Nahigugma kita kay una hiya nga naghigugma ha aton.”​—1 Juan 4:19.

2 Hunahunaa an ngatanan nga paagi han pagpakita ni Jehova han iya gugma ha aton. Iginhatag niya ha aton an tuna sugad nga makaruruyag nga urukyan ngan an ngatanan nga ginkikinahanglan basi magin makalilipay an kinabuhi. (Mateo 5:43-48; Pahayag 4:11) Karuyag niya nga magkaada kita maopay nga relasyon ha iya, ngan ginhimo niya nga posible para ha aton nga mahibaro mahitungod ha iya. Kon nagbabasa kita han Biblia, namamati kita kan Jehova. Ngan kon nag-aampo kita, namamati hiya ha aton. (Salmo 65:2) Gin-gigiyahan ngan ginpaparig-on kita niya pinaagi han iya gamhanan nga baraan nga espiritu.  (Lucas 11:13) Ginpakanhi pa ngani niya ha tuna an iya presyoso nga Anak basi talwason kita ha sala ngan kamatayon.​—Basaha an Juan 3:16; Roma 5:8.

3. Paonan-o naton matitipigan an maopay nga relasyon kan Jehova?

3 Hunahunaa hin madaliay an usa han imo duok nga kasangkayan, nga pirme mo kaupod ha kalipay ngan ha kasub-anan. Kinahanglan an pangalimbasog basi matipigan nga marig-on an sugad hito nga duok nga pagkamagsangkay. Pariho liwat hito an aton pakigsangkay kan Jehova, an aton pinakaduok nga Sangkay. An aton pakigsangkay ha iya puydi magpadayon ha waray kataposan. Salit an Biblia nasiring ha aton: “Magpabilin kamo ha gugma han Dios.” (Judas 21) Paonan-o naton ini mahihimo? Ini an baton han Biblia: “Ini an kahulogan han gugma ha Dios, nga tumanon naton an iya mga sugo; ngan an iya mga sugo diri mabug-at.”​—1 Juan 5:3.

“INI AN KAHULOGAN HAN GUGMA HA DIOS”

4, 5. Paonan-o nagtikang an imo gugma kan Jehova?

4 Ano an iginpapasabot han ginsisiring han Biblia nga “gugma ha Dios”? Nagtutudlok ini ha aton gugma ha iya. Nahinunumdom ka ba kon kakan-o nagtikang an imo gugma kan Jehova?

Ha imo pagdedikar han imo kalugaringon kan Jehova ngan pagpabawtismo, iginpapakita mo nga hinigugma mo hiya ngan karuyag mo sugton hiya ha waray kataposan

5 Hinumdumi kon ano an imo inabat han nahibaroan mo nga karuyag ni Jehova nga mabuhi ka ha waray kataposan ha iya bag-o nga kalibotan. Nahibaroan mo an ngatanan nga ginhimo niya basi magin posible ini, ngan nasantop mo kon ano kapresyoso an regalo ni Jehova ha aton han ginpakanhi niya ha tuna an iya mismo Anak. (Mateo 20:28; Juan 8:29; Roma 5:12, 18)  Samtang nahibabaroan mo kon ano kadaku an gugma ni Jehova ha imo, nabantad an imo kasingkasing, ngan nagtikang ka liwat paghigugma ha iya.​—Basaha an 1 Juan 4:9, 10.

6. Ano an nahiuupod ha paghigugma ha usa nga tawo? Tungod han imo gugma ha Dios, ano an imo ginbuhat?

6 Kondi ito nga pag-abat hin gugma ha Dios tinikangan pa la. Pananglitan, kon nahigugma kita ha usa nga tawo, labaw pa an aton ginbubuhat kay han pagsiring la nga hinigugma naton hiya. Tungod han gugma, karuyag naton buhaton an mga butang nga makakapalipay ha iya. Ha pariho nga paagi, tungod han imo gugma kan Jehova, karuyag mo magkinabuhi ha paagi nga makakapalipay ha iya. Samtang nagtutubo ito nga gugma, posible nga igindedikar mo an imo kalugaringon ha iya ngan nagpabawtismo. Ha pagbuhat hito, nagsaad ka nga mag-aalagad ka kan Jehova ha kadayonan. (Basaha an Roma 14:7, 8.) Paonan-o mo matutuman ito nga saad?

‘GINTUTUMAN NATON AN IYA MGA SUGO’

7. Kon hinigugma naton hi Jehova, ano an aton bubuhaton? Ano an pipira han iya mga sugo?

7 Tungod kay hinigugma naton hi Jehova, ‘gintutuman naton an iya mga sugo.’ Paonan-o naton ini ginbubuhat? Nasugot kita ha iya. Nahibabaroan naton ha Biblia kon ano nga klase hin pagkinabuhi an karuyag ni Jehova para ha aton. Pananglitan, nagsusumat hiya ha aton nga sayop an paghubog, pangawat o pagbuwa, pakighilawas ha diri asawa o bana, o pagsingba ha bisan ano o bisan hin-o labot la ha iya.​—1 Corinto 5:11; 6:18; 10:14; Efeso 4:28; Colosas 3:9.

8, 9. Paonan-o naton mahibabaroan kon ano an karuyag ni Jehova nga buhaton naton ha mga sitwasyon nga waray espisipiko nga balaud ha Biblia? Paghatag hin ehemplo.

 8 Pero basi mapalipay hi Jehova, labaw pa an kinahanglan naton buhaton kay han pagsugot la ha iya mga sugo. Waray hiya maghatag ha aton hin hilaba nga lista han mga balaud para ha tagsa nga sitwasyon. Salit may mga panahon nga waray espisipiko nga balaud ha Biblia nga magsusumat ha aton kon ano an bubuhaton. Paonan-o kita makakahimo hin mag-opay nga desisyon? (Efeso 5:17) Ha Biblia may mababasa kita nga mga prinsipyo​—basihan nga mga kamatuoran nga nagtututdo ha aton kon ano an panhunahuna ni Jehova ha mga butang. Ngan samtang ginbabasa naton an Biblia, nakikilala naton kon hin-o hi Jehova sugad nga Persona. Nahibabaroan naton an iya paagi han paghunahuna, pati na an iya ginhihigugma ngan ginkakangalasan.​—Basaha an Salmo 97:10; Proberbios 6:16-19; kitaa an Endnote 1.

9 Pananglitan, paonan-o kita magdidesisyon kon ano an aton kikitaon ha TV o ha Internet? Hi Jehova diri espisipiko nga nagsusumat ha aton kon ano an angay naton buhaton. Pero an iya iginhahatag nga mga prinsipyo mabulig ha aton nga maghimo hin mag-opay nga desisyon. Damu nga kaliawan yana an puno hin kamadarahog ngan pakighilawas. Ha Biblia, hi Jehova nagsusumat ha aton nga ‘nangangalas hiya ha bisan hin-o nga nahigugma han kamadarahog’ ngan ‘huhukman niya an mga tawo nga nagbubuhat hin seksuwal nga imoralidad.’ (Salmo 11:5; Hebreo 13:4) Paonan-o ini nga mga prinsipyo makakabulig ha  aton nga maghimo hin mag-opay nga desisyon? Kon maaram na kita nga ginkakangalasan ni Jehova an usa nga butang o gintatagad ito nga imoral, kinahanglan likayan naton ito.

10, 11. Kay ano nga nasugot kita kan Jehova?

10 Kay ano nga nasugot kita kan Jehova? Diri la basi makalikay ha sirot o ha mga problema nga resulta han paghimo hin sayop nga mga desisyon. (Galacia 6:7) Nasugot kita kan Jehova kay hinigugma naton hiya. Pariho hin mga anak nga karuyag lipayon an ira amay, karuyag naton lipayon an aton langitnon nga Amay. Waray na mas maopay pa kay han paghibaro nga nalilipay hi Jehova ha aton!​—Salmo 5:12; Proberbios 12:2; kitaa an Endnote 2.

11 Nasugot kita kan Jehova diri la kon masayon an pagbuhat hito o kon waray na kita iba nga mapipilian. Ngan diri kita nagpipili kon hain ha iya mga balaud ngan suruklan an aton susundon ngan hain an diri. (Deuteronomio 12:32) Lugod, bug-os kita nga nasugot ha iya, pariho han salmista nga nagsiring: “Nalilipay gud ako han imo mga sugo, oo, hinigugma ko ito.” (Salmo 119:47; Roma 6:17) Karuyag naton subaron hi Noe, nga nagpakita han iya gugma kan Jehova pinaagi ha pagbuhat han ngatanan nga iginsugo ni Jehova ha iya. An Biblia nasiring nga ‘amo gud an ginbuhat’ ni Noe. (Genesis 6:22) Karuyag mo ba nga ito an igsiring ni Jehova mahitungod ha imo?

12. Paonan-o naton mapapalipay hi Jehova?

12 Ano an inaabat ni Jehova kon nasugot kita ha iya? Aton ‘napapalipay an iya kasingkasing.’ (Proberbios 11:20; 27:11) Hunahunaa la ito! Napapalipay naton  an Maglalarang han uniberso kon nasugot kita ha iya. Pero diri gud kita niya ginpipirit nga buhaton ito. Lugod, gintagan kita niya hin kagawasan ha pagbuot. Nagpapasabot ini nga may kagawasan kita nga pilion kon bubuhaton naton an husto o sayop. Karuyag ni Jehova nga an aton gugma ha iya magpagios ha aton nga maghimo hin mag-opay nga desisyon basi magkaada kita han pinakamaopay nga kinabuhi.​—Deuteronomio 30:15, 16, 19, 20; kitaa an Endnote 3.

“AN IYA MGA SUGO DIRI MABUG-AT”

13, 14. Paonan-o kita nahibaro nga an mga sugo han Dios diri makuri hinduro sugton? Iilustrar.

13 Ano man kon ha aton hunahuna makuri hinduro sugton an mga sugo ni Jehova o tungod hito mawawarayan kita han aton kagawasan? An Biblia klaro nga nasiring: “An iya mga sugo diri mabug-at.” (1 Juan 5:3) An Griego nga pulong nga iginhubad nga “mabug-at” ginagamit ha iba nga mga teksto ha paghulagway ha diri makatadunganon nga mga surundon o ha mga tawo nga karuyag kontrolon ngan pasakitan an iba. (Mateo 23:4; Buhat 20:29, 30) Ini an pagkahubad han Maupay nga Sumat nga Biblia: “Diri gud makuri para ha aton an pagtuman han iya mga sugo.” An mga sugo ni Jehova diri “mabug-at,” karuyag sidngon, diri ito makuri hinduro para ha aton nga sugton. Pirme hiya makatadunganon ha iya iginsusugo ha aton.

14 Pananglitan, hunahunaa nga nabulig ka ha imo sangkay nga bumalhin ha iya bag-o nga balay. Iya iginbutang ha mga kahon an tanan niya nga gamit. An pipira magaan ngan masayon dad-on, pero an iba  mabug-at hinduro salit kinahanglan duha an mag-alsa hito. Hahangyoon ka ba han imo sangkay nga mag-alsa hin mabug-at hinduro nga kahon nga ikaw la? Syempre diri! Kay ano? Kay diri niya karuyag nga makurian ka. Pariho hito nga sangkay, diri gud hi Jehova maghahangyo ha aton nga buhaton an usa nga butang nga makuri hinduro. (Deuteronomio 30:11-14) Nasasabtan ni Jehova kon hin-o kita. ‘Maaram hiya kon paonan-o kita ginhimo, nahinunumdom nga tapotapo kita.’​—Salmo 103:14.

15. Kay ano nga makakasiguro kita nga an mga sugo ni Jehova para ha aton kaopayan?

15 Hi Moises nagsiring ha nasud han Israel nga an mga sugo ni Jehova para ha ira “nagpapadayon nga kaopayan” ngan an ira pagkamasinugtanon mabulig ha ira nga ‘padayon nga mabuhi.’ (Deuteronomio 5:28-33; 6:24) Pariho liwat yana. An bisan ano nga iginpapabuhat ni Jehova ha aton makakabulig nga magin mas maopay an aton kinabuhi. (Basaha an Isaias 48:17.) An aton Amay, hi Jehova, pirme maaram kon ano an pinakamaopay para ha aton. (Roma 11:33) An Biblia nagsusumat ha aton: “An Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Nagpapasabot ini nga an ngatanan nga ginsisiring ngan ginbubuhat ni Jehova ginpapagios han gugma.

16. Paonan-o kita nahibaro nga puydi kita magin masinugtanon bisan kon diri kita perpekto ngan nagkikinabuhi ha maraot nga kalibotan?

16 Diri pirme masayon para ha aton an pagsugot ha Dios. Nagkikinabuhi kita ha maraot nga kalibotan nga ginmamandoan han Yawa. Naniniguro hiya nga impluwensyahan an mga tawo nga magbuhat hin maraot. (1 Juan 5:19) Kinahanglan liwat naton atohan an  aton diri perpekto nga panhunahuna ngan pagbati, kay mahimo ito makaaghat ha aton nga diri sumugot ha Dios. (Roma 7:21-25) Pero an gugma naton kan Jehova naghahatag ha aton han kusog nga buhaton an husto. Nakikita niya an aton mga pangalimbasog nga sumugot ha iya, ngan ginbubuligan kita niya pinaagi ha paghatag ha aton han iya gamhanan nga baraan nga espiritu. (1 Samuel 15:22, 23; Buhat 5:32) Ginbubuligan kita han baraan nga espiritu nga magkaada hin mga kalidad nga makakabulig nga magin mas masayon para ha aton an pagsugot ha iya.​—Galacia 5:22, 23.

17, 18. (a) Ano an aton mahibabaroan hini nga libro? (b) Ano an aton hihisgotan ha sunod nga kapitulo?

17 Hini nga libro, mahibabaroan naton kon paonan-o magkikinabuhi ha paagi nga nakakapalipay kan Jehova. Mahibabaroan naton kon paonan-o iaaplikar ha aton kinabuhi an iya mga prinsipyo ngan suruklan ha moral. Hinumdumi nga diri gud kita ginpipirit ni Jehova nga sumugot ha iya. Kon pipilion naton nga magin masinugtanon, magigin mas maopay an aton kinabuhi ngan magkakaada kita makalilipay nga kabubuwason. Labaw ha ngatanan, kon masinugtanon kita, ipapakita hito ha Dios kon ano kadaku an aton gugma ha iya.​—Kitaa an Endnote 4.

18 Basi buligan kita nga mahibaroan an husto ngan an sayop, an tagsa ha aton gintagan ni Jehova hin konsensya. Kon babansayon naton an aton konsensya, makakabulig ito ha aton nga ‘matuman an iya mga sugo.’ Salit ano an aton konsensya, ngan paonan-o naton ito babansayon? Aton kitaon.