Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 4

Kay Ano nga Kinahanglan Respetuhon an Awtoridad?

Kay Ano nga Kinahanglan Respetuhon an Awtoridad?

“Pasidunggi niyo an ngatanan nga klase hin tawo, higugmaa an ngatanan nga kabugtoan, kahadluki an Dios, pasidunggi an hadi.”​—1 PEDRO 2:17.

1, 2. (a) Kan kanay giya an kinahanglan naton sundon? (b) Ano nga mga pakiana an aton hihisgotan hini nga kapitulo?

HAN bata ka pa, posible nga may mga panahon nga an imo mga kag-anak may iginpapabuhat ha imo nga diri mo karuyag. Hinigugma mo an imo mga kag-anak ngan maaram ka nga kinahanglan mo hira sugton. Pero posible nga diri mo pirme karuyag nga sugton hira.

2 Maaram kita nga hi Jehova, an aton Amay, nahigugma ha aton. Gin-aataman niya kita ngan ginsisiguro nga may-ada kita han ngatanan nga aton ginkikinahanglan basi magin makalilipay an kinabuhi. Gintatagan niya kita han giya nga aton ginkikinahanglan basi magin malampuson. Usahay, ginagamit niya an iba nga mga tawo basi maghatag ha aton hin giya. Kinahanglan naton respetuhon an awtoridad ni Jehova. (Proberbios 24:21) Pero kay ano nga usahay makuri ha aton an pagkarawat hin giya? Kay ano nga ginsusugo kita ni Jehova nga sumunod ha giya? Ngan paonan-o naton ipapakita nga ginrirespeto naton an iya awtoridad?​—Kitaa an Endnote 9.

 KAY ANO NGA MAKURI ITO?

3, 4. Paonan-o nagin diri perpekto an mga tawo? Kay ano nga bangin makuri ha aton an pagkarawat hin giya tikang ha iba?

3 Sugad nga tawo, may tendensya kita nga magin rebelyoso. Ito na an kahimtang tikang han nakasala an siyahan nga lalaki ngan babaye, hira Adan ngan Eva. Bisan kon ginlarang hira nga perpekto, nagrebelde hira ha awtoridad han Dios. Tikang hito nga panahon, an ngatanan nga tawo igin-anak nga diri perpekto. An aton pagin diri perpekto usa nga rason kon kay ano nga bangin makuri ha aton an pagkarawat hin giya tikang kan Jehova ngan ha mga tawo. An usa pa nga rason, kay an mga tawo nga ginagamit ni Jehova ha paghatag ha aton hin giya diri liwat perpekto.​—Genesis 2:15-17; 3:1-7; Salmo 51:5; Roma 5:12.

4 Tungod kay diri kita perpekto, may tendensya kita nga magpahitaas. Makuri ha aton nga kumarawat hin giya tungod han pagpahitaas. Pananglitan, ha kadaan nga Israel, ginpili ni Jehova hi Moises nga manguna ha Iya katawohan. An lalaki nga hi Kora, nga damu ka tuig na nga nag-alagad kan Jehova, nagin mapahitas-on ngan nagpakita hin duro nga kawaray-respeto kan Moises. Bisan kon hi Moises an nangunguna ha katawohan han Dios, diri hiya mapahitas-on. Ngani, hiya an ginsisiring nga pinakamapainubsanon nga tawo hito nga panahon. Pero diri makarawat ni Kora an giya ni Moises. Iya pa ngani ginkombinse an damu nga tawo nga umupod ha iya ngan magrebelde kan Moises. Ano an nahitabo  kan Kora ngan ha mga rebelde? Ginpamatay hira. (Numeros 12:3; 16:1-3, 31-35) Mababasa naton ha Biblia an damu nga ehemplo nga nagtututdo ha aton nga delikado an pagpahitaas.​—2 Cronicas 26:16-21; kitaa an Endnote 10.

5. Paonan-o gin-abuso han pipira nga tawo an ira awtoridad?

5 Ha bug-os nga kasaysayan, damu nga tawo an nag-aabuso han ira awtoridad. (Basaha an Eclesiastes 8:9.) Pananglitan, hi Saul maopay ngan mapainubsanon nga tawo han ginpili hiya ni Jehova nga magin hadi han Israel. Pero gintugotan niya an pagpahitaas ngan pangabugho nga tumubo ha iya kasingkasing, ngan tungod hito iya gintimaraot hi David, nga inosente nga tawo. (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Ha urhi, nagin hadi hi David, ngan usa hiya han pinakamaopay nga mga hadi han Israel. Pero inabot an panahon nga bisan hi David nag-abuso han iya awtoridad. Nakighilawas hiya kan Bat-seba nga asawa ni Uria, ngan katapos, nagsari hiya pagtago han iya sala pinaagi ha pagpadara kan Uria ha girra basi mamatay.​—2 Samuel 11:1-17.

KON KAY ANO NGA GINRIRESPETO NATON AN AWTORIDAD NI JEHOVA

6, 7. (a) Tungod han aton gugma kan Jehova, ano an aton bubuhaton? (b) Ano an mabulig ha aton nga magin masinugtanon bisan kon diri pirme masayon an pagbuhat hito?

6 Ginrirespeto naton an giya tikang kan Jehova kay hinigugma naton hiya. Tungod kay mas hinigugma naton hi Jehova kay han bisan ano o bisan hin-o, karuyag naton hiya lipayon. (Basaha an Proberbios  27:11; Marcos 12:29, 30.) Tikang han nag-ukoy ha garden han Eden an siyahan nga mag-asawa, karuyag na ni Satanas nga kwestyunon han mga tawo an awtoridad ni Jehova. Karuyag han Yawa nga hunahunaon naton nga waray katungod hi Jehova nga sidngan kita kon ano an bubuhaton. Pero maaram kita nga buwa ito. Nauyon kita hini nga mga pulong: “Takos ka, Jehova nga amon Dios, ha pagkarawat han himaya ngan han dungog ngan han gahum, kay ikaw an naglarang han ngatanan nga butang.”​—Pahayag 4:11.

7 Han bata ka pa, posible nga gintutdoan ka nga sumugot ha imo mga kag-anak bisan kon diri mo karuyag. Ha pariho nga paagi, sugad nga mga surugoon ni Jehova, bangin may mga panahon nga diri masayon an pagin masinugtanon. Pero hinigugma ngan ginrirespeto naton hi Jehova, salit ginbubuhat naton an ngatanan nga aton mahihimo basi sumugot ha iya. Iginpakita ni Jesus an susbaranan para ha aton. Ginsugot niya hi Jehova bisan kon diri pirme masayon o kombinyente an pagbuhat hito. Salit nakasiring hiya ha iya Amay: “Diri an akon kaburut-on an matutuman kondi an imo.”​—Lucas 22:42; kitaa an Endnote 11.

8. Ano an pipira nga paagi nga gin-gigiyahan kita ni Jehova? (Kitaa an kahon nga “ Pamati ha Sagdon.”)

8 Yana, gin-gigiyahan kita ni Jehova ha iba-iba nga paagi. Pananglitan, iginhatag niya ha aton an Biblia. Iginhatag liwat niya ha aton an mga tigurang ha kongregasyon. Iginpapakita naton nga ginrirespeto  naton an awtoridad ni Jehova kon ginrirespeto naton an mga ginagamit niya ha paggiya ha aton. Kon iginsasalikway naton an ira bulig, sugad hin iginsasalikway naton hi Jehova. Han iginsalikway han mga Israelita hi Moises, seryoso ito para kan Jehova. Para ha iya, sugad hin hiya an ira iginsasalikway.​—Numeros 14:26, 27; kitaa an Endnote 12.

9. Paonan-o an gugma magpapagios ha aton nga sumunod ha giya?

9 Kon ginrirespeto naton an awtoridad, nagpapakita ito nga hinigugma liwat naton an aton kabugtoan. Hunahunaa ini: Kon may kalamidad, kasagaran nga nagbuburublig an relief team basi matalwas an pinakadamu nga tawo kon posible. Basi magin epektibo an relief team, kinahanglan may mag-organisar hito ngan an tagsa nga membro kinahanglan sumunod ha instruksyon. Pero ano man kon an usa ha ira magbalewaray han instruksyon ngan magbuhat la han iya karuyag? Bisan kon maopay an iya motibo, an iya diri pagpamati mahimo magresulta hin mga problema ha iya mga kaupod, ngan posible nga madisgrasya hira. Ha pariho nga paagi, kon diri kita masunod ha giya tikang kan Jehova ngan ha mga gintagan niya hin awtoridad, bangin mag-antos an iba. Pero kon nasugot kita kan Jehova, iginpapakita naton nga hinigugma naton an aton kabugtoan ngan ginrirespeto an kahikayan ni Jehova.​—1 Corinto 12:14, 25, 26.

10, 11. Ano an aton hihisgotan yana?

10 An bisan ano nga iginpapabuhat ha aton ni  Jehova para ha aton kaopayan. Kon iginpapakita naton an respeto ha awtoridad ha aton pamilya, ha kongregasyon, ngan ha aton pagtratar ha mga opisyal han gobyerno, magpapahimulos an ngatanan.​—Deuteronomio 5:16; Roma 13:4; Efeso 6:2, 3; Hebreo 13:17.

11 Kon nasasabtan naton kon kay ano nga karuyag ni Jehova nga magpakita kita hin respeto ha iba, makakabulig ini ha aton ha pagbuhat hito. Aton hisgotan hin mas detalyado kon paonan-o naton maipapakita an respeto ha tulo nga bahin han kinabuhi.

RESPETO HA SULOD HAN PAMILYA

12. Paonan-o maipapakita han bana nga ginrirespeto niya an awtoridad?

12 Ginlarang ni Jehova an pamilya ngan gintagan  niya hin papel an tagsa nga membro hito. Kon nasasabtan han tagsa nga membro kon ano an ginlalaoman ha iya ni Jehova, magigin mahapsay an kahikayan han pamilya ngan magpapahimulos an ngatanan nga membro. (1 Corinto 14:33) Ginhimo ni Jehova an bana nga ulo han pamilya. Nagpapasabot ini nga naglalaom hi Jehova nga iya mamangnoan ngan mahigugmaon nga gigiyahan an iya asawa ngan mga anak. Salit may baratunon kan Jehova an bana kon paonan-o niya hira ginmamangnoan. An Kristiano nga bana buotan ngan mahigugmaon, ngan an iya pagtratar ha iya pamilya pariho han pagtratar ni Jesus ha kongregasyon. Kon ginbubuhat ini han bana, iginpapakita niya nga ginrirespeto niya hi Jehova.​—Efeso 5:23; kitaa an Endnote 13.

Ginsusubad han usa nga Kristiano nga tatay an Kristo samtang ginmamangnoan niya an iya pamilya

13. Paonan-o maipapakita han asawa nga ginrirespeto niya an awtoridad?

 13 An Kristiano nga asawa may-ada liwat importante ngan dungganon nga papel. Nasuporta hiya ha iya bana nga nangangalimbasog gud nga magin maopay nga ulo han pamilya. Kaupod han iya bana, responsabilidad niya nga bansayon an ira mga anak. Usa nga paagi ha pagtutdo ha iya mga anak nga magpakita hin respeto amo an iya mismo ehemplo. (Proberbios 1:8) Narespeto hiya ha iya bana ngan nakooperar ha iya mga desisyon. Bisan kon diri hiya nauyon ha iya bana ha usa nga butang, iya iginsasaysay an iya inaabat ha buotan ngan matinalahuron nga paagi. Kon an usa nga Kristiano nga babaye diri Saksi an bana, mas makuri an iya kahimtang. Pero kon padayon nga hihigugmaon ngan rirespetuhon niya an iya bana, bangin umabot an panahon nga maruyag liwat an iya bana nga makilala ngan singbahon hi Jehova.​—Basaha an 1 Pedro 3:1.

14. Paonan-o maipapakita han mga anak nga ginrirespeto nira an awtoridad?

14 Presyoso kan Jehova an kabataan, ngan kinahanglan gud nira an proteksyon ngan giya. Kon an mga anak nasugot ha ira mga kag-anak, napapalipay nira an ira mga kag-anak. Mas importante pa gud, pinaagi ha pagin masinugtanon, iginpapakita nira nga ginrirespeto nira hi Jehova ngan napapalipay nira hiya. (Proberbios 10:1) Ha damu nga pamilya, usa la nga kag-anak an nagpapadaku han mga anak. Mahimo ini magin makuri gud para ha kag-anak ngan ha mga anak. Pero kon an mga anak masinugtanon  ngan nabulig ha ira nanay o tatay, magigin mas maopay an ira kinabuhi sugad nga pamilya. Anoman an kahimtang, waray perpekto nga pamilya. Pero puydi magin mas malipayon an kada pamilya kon an tagsa nga membro nasunod ha giya ni Jehova. Nahihimaya hini hi Jehova, an Maglalarang han ngatanan nga pamilya.​—Efeso 3:14, 15.

RESPETO HA SULOD HAN KONGREGASYON

15. Paonan-o naton maipapakita nga ginrirespeto naton an awtoridad ha sulod han kongregasyon?

15 Gin-gigiyahan kita ni Jehova pinaagi han Kristiano nga kongregasyon, ngan gintagan niya hi Jesus hin bug-os nga awtoridad ha pagpanguna hito. (Colosas 1:18) Gintagan liwat ni Jesus “an matinumanon ngan maaramon nga uripon” han responsabilidad ha pagmangno ha katawohan han Dios ha tuna. (Mateo 24:45-47) Yana, “an matinumanon ngan maaramon nga uripon” amo an Nagmamando nga Lawas. An Nagmamando nga Lawas nagtatagana han aton ginkikinahanglan ha husto nga panahon basi buligan kita nga matipigan nga marig-on an aton pagtoo. An mga tigurang, mga ministeryal nga surugoon, ngan mga paramangno han sirkito nasuporta ha mga kongregasyon ha bug-os nga kalibotan ngan nakakakarawat hin giya tikang ha Nagmamando nga Lawas. Ini ngatanan nga kabugtoan may responsabilidad nga mangnoan kita. May baratunon hira kan Jehova kon paonan-o nira gintutuman ini nga responsabilidad. Salit kon ginrirespeto naton hira, ginrirespeto naton hi Jehova.​—Basaha  an 1 Tesalonica 5:12; Hebreo 13:17; kitaa an Endnote 14.

16. Kay ano nga makakasiring kita nga an mga tigurang ngan mga ministeryal nga surugoon ginpili pinaagi han baraan nga espiritu?

16 An mga tigurang ngan mga ministeryal nga surugoon nabulig ha kongregasyon nga magpabilin nga matinumanon ngan nagkakaurosa. Syempre, diri hira perpekto pariho ha aton. Salit paonan-o hira ginpipili? Kinahanglan maabot nira an mga kwalipikasyon nga mababasa ha Biblia. (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Gin-gamit ni Jehova an baraan nga espiritu para buligan an mga parasurat han Biblia nga isaysay ini nga mga kwalipikasyon. An mga tigurang nag-aampo kan Jehova para han iya baraan nga espiritu ha panahon nga naghihisgot hira kon hin-o an pipilion sugad nga tigurang o ministeryal nga surugoon. Klaro nga an kongregasyon gin-gigiyahan ni Jesus ngan ni Jehova. (Buhat 20:28) Mga regalo tikang ha Dios an kalalakin-an nga ginpili basi sumuporta ngan magmangno ha aton.​—Efeso 4:8.

17. Basi ipakita an respeto, ano an usahay bangin kinahanglan buhaton han usa nga sister?

17 Usahay bangin waray mga tigurang o ministeryal nga surugoon nga puydi magdumara hin toka ha kongregasyon. Kasagaran na nga makakabulig an iba nga bawtismado nga mga brother, pero kon waray gud, usa nga sister an bangin kinahanglan magdumara hin toka nga kasagaran nga gindudumara hin bawtismado nga brother. Kon ito an kahimtang, an sister kinahanglan gumamit hin tabon ha ulo, bangin usa nga bandana o kalo. (1 Corinto 11:3-10)  Hini nga paagi, iya iginpapakita nga ginrirespeto niya an kahikayan ni Jehova han pagkaulo, ha pamilya ngan ha kongregasyon.​—Kitaa an Endnote 15.

RESPETO HA MGA OPISYAL HAN GOBYERNO

18, 19. (a) Ano an aton nahibabaroan ha Roma 13:1-7? (b) Paonan-o naton iginpapakita nga ginrirespeto naton an mga gobyerno?

18 Yana, gintutugotan ni Jehova an mga gobyerno nga magkaada awtoridad, ngan kinahanglan respetuhon naton hira. Gin-oorganisar nira an mga nasud ngan komunidad para magin mahapsay ito ngan magtagana ha mga tawo han ginkikinahanglan nga mga serbisyo. Ginsusunod han mga Kristiano an sugo ha Roma 13:1-7. (Basaha.) Ginrirespeto naton an “higtaas nga mga awtoridad” ngan ginsusunod an mga balaud han nasud o komunidad diin kita naukoy. Ini nga mga balaud bangin makaapekto ha aton pamilya, negosyo, o mga panag-iya. Pananglitan, nagbabayad kita hin mga buhis ngan naghahatag han impormasyon nga ginkikinahanglan han gobyerno. Pero ano an angay naton buhaton kon an gobyerno may iginpapabuhat ha aton nga nakontra ha mga balaud han Dios? Hi apostol Pedro nagsiring: “Kinahanglan sugton namon an Dios sugad nga magmarando imbes nga an mga tawo.”​—Buhat 5:28, 29.

19 Kon kinahanglan naton umatubang ha usa nga opisyal han gobyerno, sugad han huwes o pulis, kinahanglan pirme kita magin matinalahuron. An batan-on nga mga Kristiano nagpapakita hin respeto ha ira mga titser ngan ha iba pa nga mga empleyado  ha eskwelahan. Ha aton trabaho, nagpapakita kita hin respeto ha aton agaron, bisan kon diri ito ginhihimo han iba naton nga katrabaho. Kon ginhihimo naton ito, ginsusubad naton hi apostol Pablo, nga matinalahuron ha mga opisyal bisan kon usahay makuri ito. (Buhat 26:2, 25) Bisan kon diri maopay an pagtratar ha aton han iba, nagpapabilin kita nga matinalahuron.​—Basaha an Roma 12:17, 18; 1 Pedro 3:15.

20, 21. Ano nga mag-opay nga butang an puydi mahitabo kon iginpapakita naton an respeto ha iba?

20 Ha bug-os nga kalibotan, nagtitikawara na gud an respeto han mga tawo ha iba. Pero iba an katawohan ni Jehova. Tumong naton nga respetuhon an ngatanan. Ginsusunod naton an ginsiring ni apostol Pedro: “Pasidunggi niyo an ngatanan nga klase hin tawo.” (1 Pedro 2:17) Kon ginrirespeto naton an iba, naoobserbaran nira ito. Nagsiring hi Jesus ha aton: “Ipasanag an iyo kalamrag ha atubangan han mga tawo, basi makita nira an iyo mag-opay nga mga buhat ngan paghimayaon an iyo Amay.”​—Mateo 5:16.

21 Kon iginpapakita naton an respeto ha sulod han aton pamilya, ha aton kongregasyon, ngan ha iba pa nga mga bahin han kinabuhi, an aton maopay nga ehemplo bangin magpagios ha iba nga maruyag ha paghibaro hin dugang mahitungod kan Jehova. Ngan pinaagi ha pagpakita hin respeto ha iba, iginpapakita naton nga ginrirespeto naton hi Jehova mismo. Nakakapalipay ini kan Jehova ngan nagpapakita nga hinigugma naton hiya.