An Ikaduha nga Surat kan Timoteo 3:1-17

  • Peligroso nga panahon ha kataposan (1-7)

  • Sunda an ehemplo ni Pablo (8-13)

  • “Padayon nga buhata an mga butang nga imo hinbaroan” (14-17)

    • An ngatanan nga Kasuratan giniyahan han Dios (16)

3  Pero hibaroi ini nga ha kataposan nga mga adlaw+ maabot an peligroso nga mga panahon nga makuri pakiangayan.  Kay an mga tawo magigin mahigugmaon ha ira kalugaringon, mahigugmaon ha kwarta, hambog, mapahitas-on, mapasiparahon, diri masinugtanon ha mga kag-anak, diri mapasalamaton, diri maunungon,  waray kinaiya nga gugma, diri naruruyag ha bisan ano nga pakigsabot, mga parapakaraot, waray pagpugong ha kalugaringon, mapintas, waray gugma ha kaopayan,  mga traydor, matig-a an ulo, mahilig magrakudaku, mahigugmaon ha kalipayan imbes nga mahigugmaon ha Dios,  diosnon pagkit-on pero diri nagkikinabuhi uyon ha gahum hito;+ pahirayo hini ngatanan.  Kay ha ira nagtitikang an mga tawo nga tuso nga nasulod ha mga panimalay ngan ginbibihag nira an magluya nga kababayin-an nga nabubug-atan han ira mga sala, nga nadadara han iba-iba nga mga hingyap,  pirme nag-aaram pero diri gud nagkakaada husto nga kahibaro han kamatuoran.  Yana sugad la nga ginkontra nira Jannes ngan Jambres hi Moises, padayon liwat nira nga ginkukontra an kamatuoran. An sugad nga mga tawo bug-os nga nadaot an panhunahuna, waray uyuni may kalabotan ha pagtoo.  Labot pa, diri hira mag-uuswag, kay an ira katuyawan* makaklaro gud han ngatanan, pariho ha katuyawan hiton duha nga lalaki.+ 10  Pero ginsunod mo hin maopay an akon igintutdo, an akon pagkinabuhi,+ an akon katuyoan, an akon pagtoo, an akon pagkapasensyoso, an akon gugma, an akon pagpailob, 11  ngan maaram ka han mga pagtimaraot ngan mga pag-antos nga akon naeksperyensyahan ha Antiokia,+ ha Iconio,+ ha Listra.+ Gin-ilob ko ini nga mga pagtimaraot, ngan gintalwas ako han Ginoo tikang hini ngatanan.+ 12  Ha pagkamatuod, pagtitimarauton liwat an ngatanan nga naghihingyap magkinabuhi nga may debosyon ha Dios sugad nga mga disipulo ni Kristo Jesus.+ 13  Pero an magraot nga mga tawo ngan mga impostor mas magtitikaraot pa gud, nanlilimbong ngan nalilimbongan.+ 14  Pero ikaw, padayon nga buhata an mga butang nga imo hinbaroan ngan nakombinse ka nga toohan,+ kay maaram ka kon hin-o an nagtutdo hito ha imo 15  ngan tikang han minasus-an+ ka pa hinbaroan mo an baraan nga mga sinurat,+ nga nakakahimo ha imo nga magin maaramon para ha katalwasan pinaagi han pagtoo kan Kristo Jesus.+ 16  An ngatanan nga Kasuratan giniyahan han Dios+ ngan mapulsanon ha pagtutdo,+ ha pagsaway, ha pagtadong han mga butang, ha pagdisiplina uyon ha katadongan,+ 17  basi an surugoon han Dios magin bug-os nga may kapas, magin andam gud ha tagsa nga maopay nga buhat.

Mga footnote

O “kalurongan.”