Eclesiastes 2:1-26

  • Ginbuhat ni Solomon gin-usisa (1-11)

  • Bili han kinaadman han tawo (12-16)

  • Waray pulos nga pagpinaniguro (17-23)

  • Kaon, inom, ngan malipay ha pagtrabaho (24-26)

2  Katapos nagsiring ako ha akon kasingkasing: “Sasarihan ko an pagkalipay* ngan kikitaon ko kon may maopay ito nga resulta.” Kondi kitaa! ito liwat waray pulos.   Nagsiring ako mahitungod ha pagtawa, “Kabuangan ito!” Ngan mahitungod ha pagkalipay,* “Ano an pulos hito?”  Nag-usisa ako hin maopay pinaagi han pagpatagbaw han akon kalugaringon ha bino,+ pero natipigan ko la gihapon an akon kalugaringon nga kinaadman; nagbuhat pa ngani ako hin kalurongan basi hibaroan kon ano an pinakamaopay nga buhaton han mga tawo durante han pipira nga adlaw han ira kinabuhi ha ilarom han langit.  Nagbuhat ako hin dagku nga mga buruhaton.+ Nagtukod ako hin mga balay para ha akon kalugaringon;+ nagtanom ako hin mga urubasan para ha akon kalugaringon.+  Naghimo ako hin mga garden ngan mga parke para ha akon kalugaringon, ngan gintamnan ko ito han ngatanan nga klase han namumunga nga mga kahoy.  Naghimo ako hin mga tirokan han tubig para ha akon kalugaringon, basi magin patubig han marampag nga kakahoyan.*  Nagkuha ako hin mga surugoon nga lalaki ngan babaye,+ ngan may-ada ako mga surugoon nga natawo ha akon panimalay.* Nagkaada liwat ako damu nga hayop—mga baka ngan mga karnero+—nga mas damu pa kay han mga hayop han ngatanan nga nauna ha akon ha Jerusalem.  Nakatirok ako para ha akon kalugaringon hin silber ngan hin bulawan,+ nga mga bahandi han* mga hadi ngan han mga probinsya.+ Nagtirok ako para ha akon kalugaringon hin mga parakanta nga lalaki ngan babaye, pati na han nakakapalipay ha mga anak nga lalaki han mga tawo—usa nga babaye, oo, damu nga babaye.  Salit nagin bantogan ako ngan nalabwan ko an ngatanan nga nauna ha akon ha Jerusalem.+ Ngan natipigan ko an akon kinaadman. 10  Waray ko did-i an akon kalugaringon ha bisan ano nga akon ginhihingyap.*+ Waray ko pugngi an akon kasingkasing ha bisan ano nga klase hin pagkalipay,* kay malipayon an akon kasingkasing tungod han ngatanan ko nga pagpinaniguro ha pagtrabaho, ngan ini an balos ha akon* ha ngatanan ko nga pagpinaniguro.+ 11  Pero han ginpamalandong ko an ngatanan nga ginbuhat han akon mismo mga kamot ngan an ngatanan ko nga pagpinaniguro ha pagtrabaho,+ nasantop ko nga waray pulos an ngatanan, paglinanat la ha hangin;+ waray butang nga may tinuod nga kapulsanan ha ilarom han adlaw.+ 12  Katapos, naghatag ako hin atensyon ha kinaadman ngan ha kabuangan ngan ha katuyawan.+ (Ano an mahihimo han tawo nga kasunod han hadi? An mga butang la nga ginbuhat na.) 13  Ngan nasantop ko nga may kapulsanan an kinaadman kay han katuyawan,+ sugad la nga may kapulsanan an kalamrag kay han kasisidman. 14  An maaramon nga tawo abrido an mga mata;*+ pero an lurong nga tawo naglalakat ha kasisidman.+ Nasantop ko liwat nga uusa la an dadangatan* nira ngatanan.+ 15  Katapos nagsiring ako ha akon kasingkasing: “An nahitatabo ha lurong nga tawo mahitatabo liwat ha akon.”+ Kon sugad, ano an akon nakuha ha pagin duro kamaaramon? Salit nagsiring ako ha akon kasingkasing: “Ini liwat waray pulos.” 16  Kay waray nagpapadayon nga hinumdóman ha maaramon man o ha lurong.+ Ha mga adlaw nga maabot, an ngatanan mahingangalimtan. Ngan paonan-o mamamatay an maaramon? Pariho han kamatay han lurong.+ 17  Salit nangalas ako ha kinabuhi,+ kay an ngatanan nga ginbubuhat ha ilarom han adlaw baga hin makasurubo para ha akon, kay waray pulos an ngatanan,+ paglinanat la ha hangin.+ 18  Nangalas ako ha ngatanan nga ginpinanigurohan ko pagtrabaho ha ilarom han adlaw,+ kay kinahanglan ko ito bayaan para ha tawo nga masunod ha akon.+ 19  Ngan hin-o an maaram kon magigin maaramon ba hiya o diri?+ Bisan pa hito, hiya an magtatag-iya han ngatanan nga butang nga akon nakuha ha ilarom han adlaw pinaagi han duro nga pangalimbasog ngan han kinaadman. Ini liwat waray pulos. 20  Salit ha akon kasingkasing nagtikang ako mawad-an hin paglaom may kalabotan ha ngatanan ko nga pagpinaniguro ha pagtrabaho ha ilarom han adlaw. 21  Kay an usa nga tawo mahimo maniguro ha pagtrabaho, nga ginigiyahan han kinaadman ngan kahibaro ngan abilidad, pero an iya bahín* kinahanglan niya ihatag ha tawo nga waray magtrabaho para hito.+ Ini liwat waray pulos ngan makasurubo gud.* 22  Ano gud ba an nakukuha han usa nga tawo tikang ha ngatanan niya nga pagpinaniguro ha pagtrabaho ngan ha iya ambisyon nga nag-aaghat ha iya* nga maniguro ha pagtrabaho ha ilarom han adlaw?+ 23  Kay durante han ngatanan niya nga adlaw, an iya buruhaton naghahatag hin kasakit ngan kasubo,+ ngan bisan ha gab-i diri napahuway an iya kasingkasing.+ Ini liwat waray pulos. 24  Waray na mas maopay pa para ha tawo kay han kumaon ngan uminom ngan malipay* ha iya ginpinanigurohan pagtrabaho.+ Nasantop ko nga ini liwat tikang ha kamot han tinuod nga Dios,+ 25  kay hin-o an nakaon ngan hin-o an nainom nga labaw kay ha akon?+ 26  An tawo nga nakakapalipay ha iya gintatagan niya hin kinaadman ngan kahibaro ngan kalipay,+ pero an makasasala gintatagan niya hin buruhaton nga panirok ngan basta pangulekta la basi ihatag ha tawo nga nakakapalipay ha tinuod nga Dios.+ Ini liwat waray pulos, paglinanat la ha hangin.

Mga footnote

O “pagrayhak.”
O “pagrayhak.”
O “kagurangan.”
Lit., “mga anak nga lalaki han balay.”
O “nga panag-iya nga para la ha.”
Lit., “nga gin-aaro han akon mga mata.”
O “pagrayhak.”
O “an akon malon.”
Lit., “aada ha ulo an mga mata.”
O “hingangadtoan.”
O “an ngatanan.”
O “daku nga kapakyasan.”
Lit., “ngan ha panalinguha han iya kasingkasing.”
O “magpahimulos an iya kalag hin kaopayan tikang.”