Eclesiastes 5:1-20

  • Daop ha Dios nga may husto nga kahadlok (1-7)

  • An mas ubos gin-oobserbaran han mas hitaas (8, 9)

  • Kawaray-pulos han bahandi (10-20)

    • An nahigugma ha kwarta diri nakukontento (10)

    • Maopay an katurog han trabahador (12)

5  Bantayi an imo pitad ha kada mo pagkakadto ha balay han tinuod nga Dios;+ mas maopay nga kumadto basi mamati+ imbes nga kumadto basi maghalad sugad han ginbubuhat han mga lurong,+ kay diri hira maaram nga maraot an ira ginbubuhat.  Ayaw pagdagmit ha imo pagyakan, ngan ayaw tuguti an imo kasingkasing nga magyakan nga diri anay naghuhunahuna ha atubangan han tinuod nga Dios,+ kay an tinuod nga Dios aadto ha langit pero ikaw aanhi ha tuna. Salit an imo mga pulong kinahanglan gutiay la.+  Kay an usa nga inop resulta han sobra kadamu nga ginhihinunahuna,*+ ngan an pagyinakan han lurong tungod han sobra kadamu nga mga pulong.+  Ha kada mo pagsasaad ha Dios, ayaw paglangan ha pagtuman hito,+ kay diri hiya nalilipay ha lurong nga mga tawo.+ Kon ano an imo iginsaad, tumana ito.+  Mas maopay nga diri ka magsaad kay ha magsaad ka nga diri mo gintutuman.+  Ayaw tuguti an imo baba nga magin hinungdan nga makasala ka,*+ ngan ayaw pagsiring ha atubangan han anghel* nga nagsayop ka la.+ Kay ano nga pasisinahon mo man an tinuod nga Dios tungod han imo ginsiring salit kinahanglan niya bungkagon an buhat han imo mga kamot?+  Kay sugad la nga an paghinunahuna hin damu nagriresulta hin mga inop,+ an damu nga pulong nagriresulta hin waray pulos nga mga butang. Kondi kahadluki an tinuod nga Dios.+  Kon may makita ka nga pagtalumpigos ha pobre ngan pagtalapas ha hustisya ngan katadongan ha imo distrito, ayaw kahipausa hito.+ Kay ito nga hitaas nga opisyal gin-iinobserbaran han mas hitaas pa ha iya, ngan may-ada pa iba nga mas hitaas pa kay ha ira.  Sugad man, an kità han tuna ginbabarahin ha ira ngatanan; bisan an pagkaon han hadi tikang ha uma.+ 10  An nahigugma ha silber diri gud makukontento ha silber, ngan an nahigugma ha bahandi diri gud makukontento ha kità.+ Ini liwat waray pulos.+ 11  Kon nagdadamu an mag-opay nga mga butang, nagdadamu liwat an nakonsumo hito.+ Ngan ano an napapahimulosan han tag-iya, labot la han pagkinita hito?+ 12  Maopay an katurog han usa nga trabahador, gutiay man o damu an iya ginkakaon, kondi an riko nga tawo diri ginpapakaturog han iya damu nga panag-iya. 13  May nakita ako nga makasurubo gud nga butang* ha ilarom han adlaw: an mga bahandi nga gintitinipigan han tag-iya hito nga nagresulta han iya mismo kadaot. 14  Ito nga mga bahandi nawara tungod han buruhaton* nga waray maglampos, ngan han nagkaada hiya anak, waray na nahisalin ha iya panag-iya.+ 15  Sugad la nga hubo an usa nga tawo han ginawas hiya ha tagoangkan han iya nanay, hubo liwat hiya nga mabaya.+ Ngan waray hiya madadara nga bisan ano han ngatanan nga ginpinanigurohan niya pagtrabaho.+ 16  Ini liwat nga butang makasurubo gud:* Pariho gud han iya pag-abot, ha sugad liwat nga paagi hiya mabaya; ngan ano an napapahimulosan han tawo nga padayon nga nagpipinaniguro ha pagtrabaho para ha hangin?+ 17  Sugad man, kada adlaw nakaon hiya ha kasisidman, nga nasusubo gud ngan may sakit ngan kasina.+ 18  Ini an akon nakita nga maopay ngan angayan: nga an usa nga tawo angay kumaon ngan uminom ngan malipay tungod han ngatanan nga iya ginpipinanigurohan ha pagtrabaho+ ha ilarom han adlaw durante han pipira nga adlaw han kinabuhi nga iginhatag ha iya han tinuod nga Dios, kay ito an balos ha iya.*+ 19  Sugad man, kon gintatagan han tinuod nga Dios an usa nga tawo hin mga bahandi ngan hin materyal nga mga panag-iya,+ pati na hin abilidad nga magpahimulos hito, kinahanglan niya kuhaon an balos ha iya* ngan malipay ha iya pagpinaniguro ha pagtrabaho. Regalo ini han Dios.+ 20  Kay haros diri niya aabaton* an paglabay han mga adlaw han iya kinabuhi, tungod kay ginpupuno han tinuod nga Dios an iya kasingkasing hin kalipay.+

Mga footnote

O “sobra kadamu nga ginkikinabarak-an.”
Lit., “an imo unod.”
O “mensahero.”
O “daku nga kapakyasan.”
O “trabaho.”
O “daku nga kapakyasan.”
O “an iya malon.”
O “an iya malon.”
O “mahinunumdoman.”