Surat ha mga Taga-Filipos 1:1-30

  • Pangumusta (1, 2)

  • Pagpasalamat ha Dios; pag-ampo ni Pablo (3-11)

  • Pag-uswag han maopay nga sumat bisan pa ha kakurian (12-20)

  • Kon nabubuhi, nabubuhi para ha Kristo, kon mamatay, bentaha ito (21-26)

  • Gumawi nga takos ha maopay nga sumat (27-30)

1  Tikang kan Pablo ngan kan Timoteo, nga mga uripon ni Kristo Jesus, para ha ngatanan nga baraan ha Filipos+ nga kahiusa ni Kristo Jesus, kaupod an mga paramangno ngan mga ministeryal nga surugoon:+  Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan tikang ha Dios nga aton Amay ngan ha Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Nagpapasalamat ako pirme ha akon Dios kon nahinunumdom ako ha iyo  ha kada pangamuyo ko para ha iyo ngatanan. Ginhihimo ko an tagsa nga pangamuyo upod an kalipay,+  tungod han iyo kontribusyon ha* maopay nga sumat tikang ha siyahan nga adlaw tubtob yana.  Kay nasarig ako nga hiya nga nagtikang hin maopay nga buhat ha iyo magtatapos hito+ tubtob ha adlaw ni Kristo Jesus.+  Husto la nga ini an akon hunahunaon mahitungod ha iyo ngatanan, kay aadi kamo ha akon kasingkasing, kamo nga akon igkasi-umarangbit han diri matupngan nga pagkabuotan, ha akon man mga gapos ha kapriso+ ngan ha pagdepensa ngan ha legal nga pag-establisar han maopay nga sumat.+  Kay testigo ko an Dios nga nahihidlaw ako ha iyo ngatanan kay may-ada ako malumo nga pagpalangga ha iyo sugad han kan Kristo Jesus.  Ngan ini an akon padayon nga igin-aampo, nga madugangan pa gud an iyo gugma+ upod an husto nga kahibaro+ ngan bug-os nga pagsabot;+ 10  para masiguro niyo an mas importante nga mga butang,+ basi mawaray kamo kasaypanan ngan diri makapakdol* ha iba+ tubtob ha adlaw han Kristo; 11  ngan para mapuno kamo han matadong nga bunga, pinaagi kan Jesu-Kristo,+ para ha himaya ngan kadayawan han Dios. 12  Yana mga kabugtoan, karuyag ko hibaroan niyo nga an akon kahimtang nagresulta gud ha pag-uswag han maopay nga sumat, 13  basi an akon mga gapos ha kapriso+ tungod han Kristo mahibaroan han ngatanan+ nga Pretoriano nga Gwardya ngan han ngatanan nga iba pa. 14  Yana, kadam-an han kabugtoan ha Ginoo nagkaada pagsarig tungod han akon mga gapos ha kapriso, ngan nagpapakita hira hin dugang nga kaisog ha pagyakan han pulong han Dios hin waray kahadlok. 15  Tinuod, iginsasangyaw han iba an Kristo tungod ha kaawa ngan kompetisyon, pero an iba tungod ha maopay nga kaburut-on. 16  An urhi nga gin-unabi nagpapasamwak han Kristo tungod ha gugma, kay maaram hira nga ginpili ako basi depensahan an maopay nga sumat;+ 17  pero an siyahan nga gin-unabi nagbubuhat hito tungod ha hilig nga makiglantugi, diri tungod ha maopay nga motibo, kay intensyon nira nga pakurian ako ha akon mga gapos ha kapriso. 18  Ano an resulta? Nga ha ngatanan nga paagi, pakunokuno man o kamatuoran, naipapasamwak an Kristo ngan tungod hini nagrarayhak ako. Ha pagkamatuod, padayon liwat ako nga magrarayhak, 19  kay maaram ako nga magriresulta ini han akon katalwasan pinaagi han iyo pangamuyo+ ngan han bulig tikang ha espiritu ni Jesu-Kristo.+ 20  Uyon ini han akon ginpapamulat gud ngan ginlalaoman nga diri ako maaawod ha anoman nga paagi, kondi pinaagi han bug-os nga kagawasan ha pagyakan, an Kristo mapapasidunggan yana, sugad han pirme nahitatabo ha naglabay, pinaagi han akon lawas, pinaagi man ha kinabuhi o pinaagi ha kamatayon.+ 21  Kay ha akon kahimtang, kon nabubuhi ako, nabubuhi ako para ha Kristo+ ngan kon mamatay ako, bentaha ito ha akon.+ 22  Yana kon padayon ako nga mabuhi ha unod, bunga ini han akon buruhaton; pero kon ano an akon pipilion, diri ko iginpapahibaro. 23  Diri ako maaram kon hain hito nga duha an akon pipilion, kay hingyap ko nga magkaada kagawasan ngan makaupod an Kristo,+ nga sigurado nga mas maopay gud.+ 24  Pero mas kinahanglan nga magpabilin ako ha unod para ha iyo. 25  Salit tungod kay kombinsido ako hito, maaram ako nga magpapabilin ako ngan padayon nga makakaupod niyo ngatanan para ha iyo kauswagan ngan ha iyo kalipay ha pagtoo, 26  basi magsap-ay an iyo kalipay kan Kristo Jesus tungod ha akon kon makaupod ako niyo utro. 27  Basta manggawi kamo* nga takos ha maopay nga sumat mahitungod han Kristo,+ basi kon kumada man ako ngan makigkita ha iyo o kon waray ako dida, makabati ako mahitungod ha iyo ngan mahibaro nga natindog kamo hin marig-on nga may usa nga espiritu, may usa nga kalag,*+ nga nangangalimbasog ha pagburubligay para ha pagtoo ha maopay nga sumat, 28  ngan ha bisan ano nga paagi diri gud napataranta ha iyo mga kaaway. Ini mismo an pamatuod han kabungkagan+ para ha ira, kondi katalwasan para ha iyo;+ ngan tikang ini ha Dios. 29  Kay gintagan kamo hin pribilehiyo tungod han Kristo, nga diri la kamo tumoo ha iya kondi mag-antos liwat tungod ha iya.+ 30  Kay naatubang kamo hin pakig-away nga pariho han iyo nakita nga akon gin-aatubang,+ ngan hinbaroan niyo yana nga gin-aatubang ko pa gihapon ito.

Mga footnote

O “tungod han iyo partisipasyon ha pagpauswag han.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “magpadayon kamo sugad nga mga tuminungnong.”
O “may pagkauruyon.”