Surat ha mga Taga-Efeso 4:1-32

  • Pagkaurosa ha lawas han Kristo (1-16)

    • Mga regalo nga mga lalaki (8)

  • Daan ngan bag-o nga personalidad (17-32)

4  Salit ako, nga priso+ tungod han Ginoo, naghahangyo ha iyo nga maglakat kamo nga takos+ han iyo pagin tinawag,  nga may bug-os nga pagkamapainubsanon*+ ngan pagkamalumo, pasensyoso,+ mahigugmaon nga nagpapailob ha usa kag usa,+  nangangalimbasog gud nga matipigan an pagin usa ha espiritu pinaagi han kamurayawan nga nagbubugkos ha iyo.+  May usa nga lawas,+ ngan usa nga espiritu,+ sugad la nga may-ada usa nga paglaom+ ha iyo pagin tinawag;  usa nga Ginoo,+ usa nga pagtoo, usa nga bawtismo;  usa nga Dios ngan Amay han ngatanan, nga labaw ha ngatanan ngan gin-gagamit niya an ngatanan ha pagbuhat han mga butang ngan an iya gahum nagios ha ngatanan.  Yana iginhatag ha kada tagsa ha aton an diri matupngan nga pagkabuotan uyon ha paagi han Kristo ha pagbahin-bahin han regalo nga waray bayad.+  Kay ito nasiring: “Han sinaka hiya ha kahitas-an, nagdara hiya hin mga bihag; naghatag hiya hin mga regalo nga mga lalaki.”+  Yana ano an kahulogan han mga pulong nga “sinaka hiya” kondi nga linusad liwat hiya ha ubos nga mga dapit, nga amo an tuna? 10  Hiya mismo nga linusad amo liwat an sinaka+ hin mas hitaas pa han ngatanan nga langit,+ basi maihatag niya an kabug-osan ha ngatanan nga butang. 11  Ngan iginhatag niya an iba sugad nga mga apostol,+ an iba sugad nga mga propeta,+ an iba sugad nga mga ebanghelisador,*+ an iba sugad nga mga paraataman hin panon ngan mga magturutdo,+ 12  basi tadungon utro* an mga baraan, para ha buruhaton ha ministeryo, basi maparig-on an lawas han Kristo,+ 13  tubtob nga makab-ot naton ngatanan an pagin usa* ha pagtoo ngan ha husto nga kahibaro mahitungod han Anak han Dios, basi magin adulto* nga tawo,+ nga nakakaabot ha sukol han kahamtong han Kristo. 14  Salit diri na kita magin kabataan, nga gin-aanod-anod han mga balud ngan ginpapalid ngadto-nganhi han tagsa nga hangin han katutdoan+ pinaagi han panlimbong han mga tawo, pinaagi han tuso nga pamaagi ha paghimo-himo hin kabuwaan. 15  Kondi ha pagyakan han kamatuoran, magtubo kita ha pagkahamtong ha ngatanan nga butang pinaagi han gugma ilarom ha iya nga amo an ulo, an Kristo.+ 16  Tikang ha iya an bug-os nga lawas+ ginturugkop hin maopay ngan ginhimo basi makigkooperar pinaagi han tagsa nga kaluluthan nga naghahatag han ginkikinahanglan. Kon an tagsa nga parte nagios hin maopay, nakakabulig ini ha pagtubo han lawas samtang ginpaparig-on hito an kalugaringon pinaagi han gugma.+ 17  Salit ini an akon ginsisiring ngan ginpapamatud-an ha Ginoo, nga diri na kamo maglakat sugad la han paglakat han mga nasud+ uyon ha kawaray-pulos* han ira mga hunahuna.+ 18  Madulom an ira panhunahuna ngan nahibulag hira ha kinabuhi nga tikang ha Dios, tungod han ira kaignorante, tungod han kawaray-pagbati* han ira kasingkasing. 19  Diri na hira maaram han mga suruklan ha moral, igintubyan nira an ira kalugaringon ha mapasiparahon nga panggawi*+ basi magbuhat han ngatanan nga klase hin kahugawan nga may kahakog. 20  Pero maaram kamo nga an Kristo diri sugad hini, 21  kon tinuod nga hinbatian niyo hiya ngan gintutdoan kamo pinaagi ha iya, sugad la nga an kamatuoran aada kan Jesus. 22  Gintutdoan kamo nga hukason an daan nga personalidad+ nga uyon ha iyo panggawi hadto ngan nadadaot tungod han maglimbong nga mga hingyap hito.+ 23  Ngan padayon nga bag-oha an iyo paagi han paghunahuna,*+ 24  ngan isul-ot an bag-o nga personalidad+ nga ginlarang uyon ha kaburut-on han Dios, nga iginbasar ha tinuod nga pagkamatadong ngan pagkamaunungon. 25  Salit yana nga ginbayaan na niyo an panlimbong, an tagsa ha iyo magyakan hin kamatuoran ha iya igkasi-tawo,+ kay mga parte kita han usa nga lawas.+ 26  Kon napupungot kamo, ayaw pakasala;+ ayaw pabay-i nga matunod an adlaw nga nasisina pa kamo;+ 27  ayaw tagi hin higayon an Yawa.*+ 28  Hiya nga nangangawat diri na mangawat; lugod magtrabaho hiya hin maduruto, nga nagbubuhat hin maopay pinaagi han iya mga kamot,+ basi may maihatag hiya ha nanginginahanglan.+ 29  Diri gumawas ha iyo baba an dunot nga pulong,+ kondi an maopay la para ha pagparig-on uyon ha panginahanglan, basi makahatag ito hin kapulsanan ha mga namamati.+ 30  Sugad man, ayaw niyo pasuboa* an baraan nga espiritu han Dios,+ nga pinaagi hito ginselyohan kamo+ para ha adlaw han kagawasan pinaagi han lukat.+ 31  Bayai niyo an ngatanan nga klase hin pagdumot,+ kasina, kapungot, pagsinggit, ngan nakakadaot nga panyakan,+ sugad man an ngatanan nga karaotan.+ 32  Lugod magin buotan kamo ha usa kag usa, malumo nga napaid,+ hura nga nagpapasaylo ha usa kag usa sugad la nga an Dios pinaagi han Kristo hura nga nagpasaylo liwat ha iyo.+

Mga footnote

O “pagpaubos han hunahuna.”
O “mga parasamwak han maopay nga sumat.”
O “bansayon.”
O “pagkaurosa.”
O “hamtong.”
O “kawaray-sulod; kawaray-bili.”
Lit., “katig-a.”
O “waray awod nga panggawi.” Ha Griego, a·selʹgei·a. Kitaa an Glossary.
O “an pwersa nga nagpapagios han iyo hunahuna.” Lit., “an espiritu han iyo hunahuna.”
O “ayaw tagi hin lugar an Yawa.”
O “pagbidoa.”